Posts Tagged ‘ราคาวัสดุก่อสร้าง’

ราคาวัสดุก่อสร้าง

มิถุนายน 5, 2009

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร
(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุแผ่นแข็ง ราคา : บาท
แผ่นไม้อัดสัก หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน
แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ เอ
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,400.00 1,400.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,590.00 1,590.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,950.00 1,950.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 2,350.00 2,350.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 2,750.00 2,750.00
แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก
แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก เกรด เอ เอ
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,620.00 1,620.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,830.00 1,830.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 2,340.00 2,340.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 2,870.00 2,870.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 3,410.00 3,410.00
แผ่นไม้อัดอื่น ๆ หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายใน
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 410.00 410.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 5 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 500.00 500.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 7 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 720.00 720.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 930.00 930.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,330.00 1,330.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,765.00 1,765.00
แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 525.00 525.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 5 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 650.00 650.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 7 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,005.00 1,005.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,295.00 1,295.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,770.00 1,770.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 2,360.00 2,360.00
แผ่นใยไม้อัดแข็ง หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
แผ่นใยไม้อัดแข็ง ชนิดเรียบ
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 95.00 95.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 129.00 129.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 5 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 162.00 162.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 193.00 193.00
แผ่นใยไม้อัดแข็ง ชนิดลวดลาย (ลายสัก ลูกฟูก หนังแกะ รางบัว)
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 115.00 115.00
แผ่นยิปซัม ธรรมดา หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
แผ่นยิปซัม ชนิดธรรมดา
ขนาด 60 x 60 ซม. หนา 9 มม. ตราบีพีบี แผ่น 23.00 23.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบีพีบี แผ่น 154.00 154.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราบีพีบี แผ่น 185.00 185.00
แผ่นยิปซัม ชนิดบุอลูมิเนียมฟอยล์
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบีพีบี แผ่น 235.00 235.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราบีพีบี แผ่น 270.00 270.00
แผ่นยิปซัม ชนิดทนไฟ หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราบีพีบี แผ่น 338.00 338.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 15 มม. ตราบีพีบี แผ่น 380.00 380.00
แผ่นยิปซัม ชนิดทนความชื้น หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบีพีบี แผ่น 235.00 235.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราบีพีบี แผ่น 270.00 270.00
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี แผ่นเรียบ
ไม่ชุบสี หนา 0.25 มม. ขนาด 3 x 8 ฟุต แผ่น 245.00 245.00
ไม่ชุบสี หนา 0.30 มม. ขนาด 3 x 8 ฟุต แผ่น 280.00 280.00
ไม่ชุบสี หนา 0.35 มม. ขนาด 3 x 8 ฟุต แผ่น 320.00 320.00
ชุบสี หนา 0.20 มม. ขนาด 3 x 6 ฟุต แผ่น 170.00 170.00
เหล็กแผ่นเรียบดำ หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 2 มม. หนัก 47 กก./แผ่น แผ่น 1,319.50 1,457.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. หนัก 70 กก./แผ่น แผ่น 1,942.50 2,170.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. หนัก 140 กก./แผ่น แผ่น 3,885.00 4,340.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 9 มม. หนัก 210 กก./แผ่น แผ่น 5,822.50 6,510.00
อลูมิเนียมเส้น หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
อลูมิเนียมตัวท
ชนิดบาง ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 6 ม. สีขาว เส้น 67.50 67.50
ชนิดหนา ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 6 ม. สีขาว เส้น 144.75 144.75
ชนิดหนา ขนาด 1 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สีขาว เส้น 186.00 186.00
เส้นหน้าต่างอลูมิเนียม
ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว เส้น 110.00 110.00
เส้นประตูอลูมิเนียม
ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว เส้น 150.00 150.00
อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 0.30 มม. เบอร์ 30 แผ่น 327.25 341.75
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 0.45 มม. เบอร์ 26 แผ่น 485.25 507.50
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 0.55 มม. เบอร์ 24 แผ่น 589.75 617.25
กระจกแผ่น หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
กระจกใส
กระจกใส หนา 3 มม. ตร.ฟุต 10.80 10.80
กระจกใส หนา 5 มม. ตร.ฟุต 15.87 16.00
กระจกใส หนา 6 มม. ตร.ฟุต 19.05 19.20
กระจกใส หนา 8 มม. ตร.ฟุต 37.25 37.25
ระจกใส หนา 10 มม. ตร.ฟุต 46.50 46.50
กระจกสี
กระจกสีชาดำ หนา 3 มม. ตร.ฟุต 13.95 13.95
กระจกสีชาดำ หนา 5 มม. ตร.ฟุต 21.00 21.00
กระจกสีชาดำ หนา 6 มม. ตร.ฟุต 24.00 24.00
กระจกสีเขียว หนา 5 มม. ตร.ฟุต 19.75 19.95
กระจกสีเขียว หนา 6 มม. ตร.ฟุต 22.75 23.00
เหล็กแผ่นไร้สนิม หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
แผ่นเรียบ หนา 1.5 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต น้ำหนัก 35.4 กก./แผ่น แผ่น 5,240.00 5,450.00
แผ่นเรียบ หนา 2.0 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต น้ำหนัก 47.2 กก./แผ่น แผ่น 6,895.00 7,175.00
แผ่นเรียบ หนา 3.0 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต น้ำหนัก 70.8 กก./แผ่น แผ่น 10,340.00 10,760.00
ไม้อัดซีเมนต์
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 8 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 370.00 370.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 10 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 415.00 415.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 12 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 485.00 485.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 16 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 605.00 605.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 20 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 700.00 700.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 24 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 850.00 850.00
กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
ขนาด 120 x 120 x 0.40 ซม. ตราช้าง แผ่น 81.00 81.00
ขนาด 120 x 120 x 0.38 ซม. ตราเสือ แผ่น 75.00 75.00

ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ราคาวัสดุก่อสร้าง วัสดุแผ่นแข็ง

มิถุนายน 5, 2009

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร
(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุแผ่นแข็ง ราคา : บาท แผ่นไม้อัดสัก หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ เอ
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,400.00 1,400.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,590.00 1,590.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,950.00 1,950.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 2,350.00 2,350.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 2,750.00 2,750.00
แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก เกรด เอ เอ
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,620.00 1,620.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,830.00 1,830.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 2,340.00 2,340.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 2,870.00 2,870.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 3,410.00 3,410.00
แผ่นไม้อัดอื่น ๆ หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายใน
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 410.00 410.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 5 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 500.00 500.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 7 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 720.00 720.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 930.00 930.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,330.00 1,330.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,765.00 1,765.00
แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 525.00 525.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 5 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 650.00 650.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 7 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,005.00 1,005.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,295.00 1,295.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,770.00 1,770.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 2,360.00 2,360.00
แผ่นใยไม้อัดแข็ง หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน แผ่นใยไม้อัดแข็ง ชนิดเรียบ
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 95.00 95.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 129.00 129.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 5 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 162.00 162.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 193.00 193.00
แผ่นใยไม้อัดแข็ง ชนิดลวดลาย (ลายสัก ลูกฟูก หนังแกะ รางบัว)
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 115.00 115.00
แผ่นยิปซัม ธรรมดา หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
แผ่นยิปซัม ชนิดธรรมดา
ขนาด 60 x 60 ซม. หนา 9 มม. ตราบีพีบี แผ่น 23.00 23.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบีพีบี แผ่น 154.00 154.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราบีพีบี แผ่น 185.00 185.00
แผ่นยิปซัม ชนิดบุอลูมิเนียมฟอยล์
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบีพีบี แผ่น 235.00 235.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราบีพีบี แผ่น 270.00 270.00
แผ่นยิปซัม ชนิดทนไฟ หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราบีพีบี แผ่น 338.00 338.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 15 มม. ตราบีพีบี แผ่น 380.00 380.00
แผ่นยิปซัม ชนิดทนความชื้น หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบีพีบี แผ่น 235.00 235.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราบีพีบี แผ่น 270.00 270.00
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี แผ่นเรียบ
ไม่ชุบสี หนา 0.25 มม. ขนาด 3 x 8 ฟุต แผ่น 245.00 255.00
ไม่ชุบสี หนา 0.30 มม. ขนาด 3 x 8 ฟุต แผ่น 280.00 292.00
ไม่ชุบสี หนา 0.35 มม. ขนาด 3 x 8 ฟุต แผ่น 320.00 335.00
ชุบสี หนา 0.20 มม. ขนาด 3 x 6 ฟุต แผ่น 170.00 200.00
เหล็กแผ่นเรียบดำ หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 2 มม. หนัก 47 กก./แผ่น แผ่น 1,457.00 1,539.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. หนัก 70 กก./แผ่น แผ่น 2,170.00 2,290.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. หนัก 140 กก./แผ่น แผ่น 4,340.00 4,580.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 9 มม. หนัก 210 กก./แผ่น แผ่น 6,510.00 6,870.00
อลูมิเนียมเส้น หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
อลูมิเนียมตัวท
ชนิดบาง ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 6 ม. สีขาว เส้น 67.50 67.50
ชนิดหนา ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 6 ม. สีขาว เส้น 144.75 144.75
ชนิดหนา ขนาด 1 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สีขาว เส้น 186.00 186.00
เส้นหน้าต่างอลูมิเนียม
ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว เส้น 110.00 110.00
เส้นประตูอลูมิเนียม
ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว เส้น 150.00 150.00
อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 0.30 มม. เบอร์ 30 แผ่น 341.75 341.75
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 0.45 มม. เบอร์ 26 แผ่น 507.50 507.50
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 0.55 มม. เบอร์ 24 แผ่น 617.25 617.25
กระจกแผ่น หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
กระจกใส
กระจกใส หนา 3 มม. ตร.ฟุต 10.80 10.80
กระจกใส หนา 5 มม. ตร.ฟุต 15.87 16.00
กระจกใส หนา 6 มม. ตร.ฟุต 19.05 19.20
กระจกใส หนา 8 มม. ตร.ฟุต 37.25 37.25
ระจกใส หนา 10 มม. ตร.ฟุต 46.50 46.50
กระจกสี
กระจกสีชาดำ หนา 3 มม. ตร.ฟุต 13.95 13.95
กระจกสีชาดำ หนา 5 มม. ตร.ฟุต 21.00 21.00
กระจกสีชาดำ หนา 6 มม. ตร.ฟุต 24.00 24.00
กระจกสีเขียว หนา 5 มม. ตร.ฟุต 19.75 19.95
กระจกสีเขียว หนา 6 มม. ตร.ฟุต 22.75 23.00
เหล็กแผ่นไร้สนิม หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
แผ่นเรียบ หนา 1.5 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต น้ำหนัก 35.4 กก./แผ่น แผ่น 5,450.00 5,380.00
แผ่นเรียบ หนา 2.0 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต น้ำหนัก 47.2 กก./แผ่น แผ่น 7,175.00 7,080.00
แผ่นเรียบ หนา 3.0 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต น้ำหนัก 70.8 กก./แผ่น แผ่น 10,760.00 10,620.00
ไม้อัดซีเมนต์
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 8 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 370.00 370.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 10 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 415.00 415.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 12 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 485.00 485.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 16 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 605.00 605.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 20 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 700.00 700.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 24 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 850.00 850.00
กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
ขนาด 120 x 120 x 0.40 ซม. ตราช้าง แผ่น 81.00 81.00
ขนาด 120 x 120 x 0.38 ซม. ตราเสือ แผ่น 75.00 75.00

ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

ราคาวัสดุก่อสร้าง

มิถุนายน 4, 2009

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุแผ่นซ้อนทับ ราคา : บาท
กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
ลอนเซ็นจูเรียน ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง ตราช้าง * แผ่น 11.00 11.00
ลอนเซ็นจูเรียน ขนาด 33 x 42 ซม. สีเทา ตราช้าง * แผ่น 11.00 11.00
ลอนเซ็นจูเรียน ขนาด 33 x 42 ซม. สีน้ำเงิน ตราช้าง * แผ่น 30.00 30.00
ลอนเอลาบานา ขนาด 33 x 42 ซม. สีอิฐ ตราช้าง * แผ่น 11.00 11.00
ลอนเอลาบานา ขนาด 33 x 42 ซม. สีน้ำตาล ตราช้าง * แผ่น 11.00 11.00
ลอนเอลาบานา ขนาด 33 x 42 ซม. สีเขียว ตราช้าง * แผ่น 15.00 15.00
ลอนนีโอคลาส ขนาด 33 x 42 ซม. สีเงิน ตราช้าง * แผ่น 15.00 15.00
ลอนนีโอคลาส ขนาด 33 x 42 ซม. สีมุก ตราช้าง * แผ่น 15.00 15.00
ครอบกระเบื้องคอนกรีต หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
ครอบสันโค้ง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราช้าง * แผ่น 25.00 25.00
ครอบข้าง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราช้าง * แผ่น 25.00 25.00
ครอบข้างปิดชาย สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราช้าง * แผ่น 31.00 31.00
ครอบโค้งปิดจั่ว สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราช้าง * แผ่น 39.00 39.00
ครอบโค้งหางมน สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราช้าง * แผ่น 39.00 39.00
ครอบโค้ง 2 ทาง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราช้าง * แผ่น 31.00 31.00
ครอบโค้ง 3 ทาง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราช้าง * แผ่น 49.00 49.00
ครอบโค้ง 4 ทาง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราช้าง * แผ่น 49.00 49.00
กระเบื้องพลาสติกโปร่งแสง หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
ลอนซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. ตราช้าง แผ่น 297.00 297.00
ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราช้าง แผ่น 225.00 225.00
ลอนคู่ ขนาด 50 x 150 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราช้าง แผ่น 270.00 270.00
ลูกฟูกลอนเล็ก ขนาด 54 x 120 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราช้าง แผ่น 247.50 247.50
ลูกฟูกลอนเล็ก ขนาด 54 x 150 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราช้าง แผ่น 306.00 306.00
ลูกฟูกลอนใหญ่ ขนาด 100 x 120 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราช้าง แผ่น 477.00 477.00
ลูกฟูกลอนใหญ่ ขนาด 100 x 150 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราช้าง แผ่น 598.50 598.50
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี แผ่นลอน
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี แผ่นลอน ไม่ชุบสี
ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5′ x 5′-10′ ฟุต 18.50 18.50
กระเบื้องซีเมนต์เส้นใย หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
กระเบื้องซีเมนต์เส้นใย ลอนคู่
ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีเทาซิเมนต์ ตราช้าง แผ่น 52.00 52.00
ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. สีเทาซิเมนต์ ตราช้าง แผ่น 64.00 64.00
ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราช้าง แผ่น 64.00 64.00
ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราช้าง แผ่น 80.00 80.00
ครอบสันโค้ง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. สีเทาซิเมนต์ ตราช้าง แผ่น 52.00 52.00
ครอบสันโค้ง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราช้าง แผ่น 64.00 64.00
ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. สีเทาซิเมนต์ ตราช้าง แผ่น 35.00 35.00
ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราช้าง แผ่น 41.00 41.00

ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

ราคาวัสดุก่อสร้าง

มิถุนายน 4, 2009

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร
(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุฉนวน ราคา : บาท
ฉนวนใยแก้ว หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราไมโครไฟเบอร์ ม้วน 1,725.00 1,725.00
ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราไมโครไฟเบอร์ ม้วน 1,690.00 1,690.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราไมโครไฟเบอร์ ม้วน 2,625.00 2,625.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราไมโครไฟเบอร์ ม้วน 2,140.00 2,140.00
ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราช้าง ม้วน 1,575.00 1,575.00
ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง ม้วน 1,526.00 1,526.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราช้าง ม้วน 2,415.00 2,415.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง ม้วน 2,009.00 2,009.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง ม้วน 2,520.00 2,520.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 24 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง ม้วน 3,220.00 3,220.00
อลูมิเนียมฟอยล์ หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ขนาด 1.27 x 60 ม. ตราไมโครไฟเบอร์ (FOIL 733 RF) ม้วน 3,375.00 3,375.00

ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

มิถุนายน 4, 2009

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร
(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุฉนวน ราคา : บาท
ฉนวนใยแก้ว หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราไมโครไฟเบอร์ ม้วน 1,725.00 1,725.00
ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราไมโครไฟเบอร์ ม้วน 1,690.00 1,690.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราไมโครไฟเบอร์ ม้วน 2,625.00 2,625.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราไมโครไฟเบอร์ ม้วน 2,140.00 2,140.00
ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราช้าง ม้วน 1,575.00 1,575.00
ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง ม้วน 1,526.00 1,526.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราช้าง ม้วน 2,415.00 2,415.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง ม้วน 2,009.00 2,009.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง ม้วน 2,520.00 2,520.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 24 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง ม้วน 3,220.00 3,220.00
อลูมิเนียมฟอยล์ หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
ขนาด 1.27 x 60 ม. ตราไมโครไฟเบอร์ (FOIL 733 RF) ม้วน 3,375.00 3,375.00

ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

ราคาวัสดุก่อสร้าง

มิถุนายน 4, 2009

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร
(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุฉนวน ราคา : บาท
ฉนวนใยแก้ว หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราไมโครไฟเบอร์ ม้วน 1,725.00 1,725.00
ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราไมโครไฟเบอร์ ม้วน 1,690.00 1,690.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราไมโครไฟเบอร์ ม้วน 2,625.00 2,625.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราไมโครไฟเบอร์ ม้วน 2,140.00 2,140.00
ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราช้าง ม้วน 1,575.00 1,575.00
ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง ม้วน 1,526.00 1,526.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราช้าง ม้วน 2,415.00 2,415.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง ม้วน 2,009.00 2,009.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง ม้วน 2,520.00 2,520.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 24 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง ม้วน 3,220.00 3,220.00
อลูมิเนียมฟอยล์ หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ขนาด 1.27 x 60 ม. ตราไมโครไฟเบอร์ (FOIL 733 RF) ม้วน 3,375.00 3,375.00

ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

ราคาวัสดุก่อสร้าง

มิถุนายน 4, 2009

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร
(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุฉนวน ราคา : บาท
ฉนวนใยแก้ว หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราไมโครไฟเบอร์ ม้วน 1,725.00 1,725.00
ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราไมโครไฟเบอร์ ม้วน 1,690.00 1,690.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราไมโครไฟเบอร์ ม้วน 2,625.00 2,625.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราไมโครไฟเบอร์ ม้วน 2,140.00 2,140.00
ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราช้าง ม้วน 1,575.00 1,575.00
ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง ม้วน 1,526.00 1,526.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราช้าง ม้วน 2,415.00 2,415.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง ม้วน 2,009.00 2,009.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง ม้วน 2,520.00 2,520.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 24 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราช้าง ม้วน 3,220.00 3,220.00
อลูมิเนียมฟอยล์ หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
ขนาด 1.27 x 60 ม. ตราไมโครไฟเบอร์ (FOIL 733 RF) ม้วน 3,375.00 3,375.00
ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

ราคาวัสดุก่อสร้าง

มิถุนายน 3, 2009

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุลวดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนาม ราคา : บาท
ลวดตาข่าย หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถัก
แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. ตร.ม. 100.00 102.00
แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. ตร.ม. 85.00 86.00
แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.20 มม. ตร.ม. 112.00 114.00
แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.20 มม. ตร.ม. 92.00 93.00
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. ตร.ม. 122.00 124.00
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. ตร.ม. 102.00 104.00
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.20 มม. ตร.ม. 129.00 130.00
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.20 มม. ตร.ม. 112.00 114.00
ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการเชื่อม
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1/2 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม. ม้วน 1,050.00 1,080.00
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 3/4 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม. ม้วน 1,050.00 1,080.00
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม. ม้วน 1,050.00 1,080.00
แบบตาหกเหลี่ยม ช่องตาข่าย 1/2 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 45 ม. ม้วน 900.00 920.00
แบบตาหกเหลี่ยม ช่องตาข่าย 3/4 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 45 ม. ม้วน 680.00 700.00
แบบตาหกเหลี่ยม ช่องตาข่าย 1 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 45 ม. ม้วน 580.00 600.00
มุ้งลวดอลูมิเนียม หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ขนาดกว้าง 90 ซม. ยาว 30 เมตร สีขาว ตราโอเปิล ม้วน 2,700.00 2,700.00
ขนาดกว้าง 120 ซม. ยาว 30 เมตร สีขาว ตราโอเปิล ม้วน 3,600.00 3,600.00
ลวดหนาม หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15 กก. 34.00 35.00
ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 กก. 33.00 34.00
ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12 กก. 32.00 33.00

ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

ราคาวัสดุก่อสร้าง

มิถุนายน 3, 2009

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุลวดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนาม ราคา : บาท
ลวดตาข่าย หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถัก
แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. ตร.ม. 102.00 106.00
แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. ตร.ม. 86.00 90.00
แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.20 มม. ตร.ม. 114.00 120.00
แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.20 มม. ตร.ม. 93.00 97.00
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. ตร.ม. 124.00 130.00
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. ตร.ม. 104.00 108.00
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.20 มม. ตร.ม. 130.00 135.00
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.20 มม. ตร.ม. 114.00 118.00
ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการเชื่อม
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1/2 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม. ม้วน 1,080.00 1,150.00
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 3/4 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม. ม้วน 1,080.00 1,150.00
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม. ม้วน 1,080.00 1,150.00
แบบตาหกเหลี่ยม ช่องตาข่าย 1/2 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 45 ม. ม้วน 920.00 950.00
แบบตาหกเหลี่ยม ช่องตาข่าย 3/4 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 45 ม. ม้วน 700.00 730.00
แบบตาหกเหลี่ยม ช่องตาข่าย 1 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 45 ม. ม้วน 600.00 630.00
มุ้งลวดอลูมิเนียม หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
ขนาดกว้าง 90 ซม. ยาว 30 เมตร สีขาว ตราโอเปิล ม้วน 2,700.00 2,520.00
ขนาดกว้าง 120 ซม. ยาว 30 เมตร สีขาว ตราโอเปิล ม้วน 3,600.00 3,360.00
ลวดหนาม หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15 กก. 35.00 38.00
ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 กก. 34.00 37.00
ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12 กก. 33.00 36.00
ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

ราคาวัสดุก่อสร้าง

มิถุนายน 3, 2009

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุลวดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนาม ราคา : บาท
ลวดตาข่าย หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถัก
แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. ตร.ม. 106.00 110.00
แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. ตร.ม. 90.00 95.00
แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.20 มม. ตร.ม. 120.00 125.00
แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.20 มม. ตร.ม. 97.00 105.00
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. ตร.ม. 130.00 135.00
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. ตร.ม. 108.00 113.00
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.20 มม. ตร.ม. 135.00 140.00
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.20 มม. ตร.ม. 118.00 123.00
ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการเชื่อม
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1/2 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม. ม้วน 1,150.00 1,180.00
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 3/4 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม. ม้วน 1,150.00 1,180.00
แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม. ม้วน 1,150.00 1,180.00
แบบตาหกเหลี่ยม ช่องตาข่าย 1/2 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 45 ม. ม้วน 950.00 970.00
แบบตาหกเหลี่ยม ช่องตาข่าย 3/4 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 45 ม. ม้วน 730.00 750.00
แบบตาหกเหลี่ยม ช่องตาข่าย 1 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 45 ม. ม้วน 630.00 650.00
มุ้งลวดอลูมิเนียม หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ขนาดกว้าง 90 ซม. ยาว 30 เมตร สีขาว ตราโอเปิล ม้วน 2,520.00 2,520.00
ขนาดกว้าง 120 ซม. ยาว 30 เมตร สีขาว ตราโอเปิล ม้วน 3,360.00 3,360.00
ลวดหนาม หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15 กก. 38.00 40.00
ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 กก. 37.00 39.00
ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12 กก. 36.00 38.00
ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com