Posts Tagged ‘ถังบำบัดน้ำเสีย’

ราคาวัสดุก่อสร้าง หมวดงานสุขาภิบาล

มิถุนายน 8, 2009

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หมวดวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานสุขาภิบาล ราคา : บาท ถังบำบัดน้ำเสีย หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนกุมภาพันธ์
ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบอัดอากาศ
ถังบำบัดน้ำปฏิกูล พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 10 คน ตราแซทส์ (GK.100) ชุด 22,920.00 22,920.00
ถังบำบัดน้ำปฏิกูล พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 50 คน (ไม่รวมถังแยก) ตราแซทส์ (MA.576) ชุด 57,380.00 57,380.00
ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบไม่อัดอากาศ
ถังบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 5 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 160 N ชุด 15,600.00 15,600.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 10 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 310 N ชุด 22,100.00 22,100.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 33 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 1200 N ชุด 74,750.00 74,750.00
ถังซีเมนต์ หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนกุมภาพันธ์
ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม. อัน 140.00 140.00
ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม. อัน 95.00 95.00
ฝาถังซีเมนต์ หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนกุมภาพันธ์
ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม. อัน 80.00 80.00
ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม. อัน 95.00 95.00
ถังเก็บน้ำเหล็กเคลือบสังกะสี หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนกุมภาพันธ์
ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.20 ม. แผ่นเหล็กหนา 1.2 มม. ใบ 6,000.00 6,000.00
ขาตั้งถังเก็บน้ำ หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนกุมภาพันธ์
ขาตั้งเหล็ก ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.20 ม. อัน 1,200.00 1,200.00
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนกุมภาพันธ์
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบลายเส้น ขนาด 500 ลิตร ตรา พี พี ใบ 4,600.00 4,600.00
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบลายเส้น ขนาด 1,000 ลิตร ตรา พี พี ใบ 6,420.00 6,420.00
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบลายเส้น ขนาด 2,500 ลิตร ตรา พี พี ใบ 12,410.00 12,410.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนกุมภาพันธ์
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 10,500.00 10,500.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 250 ลิตร รุ่น DMCB 250 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 5,700.00 5,700.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 350 ลิตร รุ่น DMCB 350 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 6,300.00 6,300.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 500 ลิตร รุ่น DMCB 500 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 7,980.00 7,980.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 550 ลิตร รุ่น DMCB 550 พื้นนุน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 8,220.00 8,220.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 650 ลิตร รุ่น DMCB 650 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 8,700.00 8,700.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 750 ลิตร รุ่น DMCB 750 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 8,820.00 8,820.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 900 ลิตร รุ่น DMCB 900 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 9,780.00 9,780.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1250 ลิตร รุ่น DMCB1250 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 10,920.00 10,920.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1600 ลิตร รุ่น DMCB 1600 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 13,500.00 13,500.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 2000 ลิตร รุ่น DMCB 2000 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 16,620.00 16,620.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 2500 ลิตร รุ่น DMCB 2500 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 20,520.00 20,520.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 3000 ลิตร รุ่น DMCB 3000 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 24,420.00 24,420.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 4000 ลิตร รุ่น DMCB 4000 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 30,360.00 30,360.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 5000 ลิตร รุ่น DMCB 5000 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 39,660.00 39,660.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 6000 ลิตร รุ่น DMCB 6000 พื้นนุน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 45,420.00 45,420.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 10000 ลิตร รุ่น DMCB 10000 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 91,680.00 91,680.00

ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

วัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานสุขาภิบาล

มิถุนายน 8, 2009

ราคาวัสดุก่อสร้าง ส่วนกลาง กทม. / หมวดวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานสุขาภิบาล
ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานสุขาภิบาล ราคา : บาท
ถังบำบัดน้ำเสีย หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนเมษายน
ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบอัดอากาศ
ถังบำบัดน้ำปฏิกูล พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 10 คน ตราแซทส์ (GK.100) ชุด 22,920.00 22,920.00
ถังบำบัดน้ำปฏิกูล พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 50 คน (ไม่รวมถังแยก) ตราแซทส์ (MA.576) ชุด 57,380.00 57,380.00
ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบไม่อัดอากาศ
ถังบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 5 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 160 N ชุด 15,600.00 15,600.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 10 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 310 N ชุด 22,100.00 22,100.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม ขนาด 33 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 1200 N ชุด 74,750.00 74,750.00
ถังซีเมนต์ หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม. อัน 150.00 150.00
ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม. อัน 95.00 105.00
ฝาถังซีเมนต์ หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม. อัน 80.00 85.00
ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม. อัน 95.00 105.00
ถังเก็บน้ำเหล็กเคลือบสังกะสี หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนเมษายน
ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.20 ม. แผ่นเหล็กหนา 1.2 มม. ใบ 5,700.00 5,700.00
ขาตั้งถังเก็บน้ำ หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือน เมษายน
ขาตั้งเหล็ก ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.20 ม. อัน 1,200.00 1,200.00
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือน เมษายน
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบลายเส้น ขนาด 500 ลิตร ตรา พี พี ใบ 4,600.00 4,600.00
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบลายเส้น ขนาด 1,000 ลิตร ตรา พี พี ใบ 6,420.00 6,420.00
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส แบบลายเส้น ขนาด 2,500 ลิตร ตรา พี พี ใบ 12,410.00 12,410.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนเมษายน
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 10,500.00 10,500.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 250 ลิตร รุ่น DMCB 250 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 5,700.00 5,700.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 350 ลิตร รุ่น DMCB 350 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 6,300.00 6,300.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 500 ลิตร รุ่น DMCB 500 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 7,980.00 7,980.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 550 ลิตร รุ่น DMCB 550 พื้นนุน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 8,220.00 8,220.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 650 ลิตร รุ่น DMCB 650 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 8,700.00 8,700.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 750 ลิตร รุ่น DMCB 750 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 8,820.00 8,820.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 900 ลิตร รุ่น DMCB 900 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 9,780.00 9,780.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1250 ลิตร รุ่น DMCB1250 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 10,920.00 10,920.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1600 ลิตร รุ่น DMCB 1600 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 13,500.00 13,500.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 2000 ลิตร รุ่น DMCB 2000 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 16,620.00 16,620.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 2500 ลิตร รุ่น DMCB 2500 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 20,520.00 20,520.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 3000 ลิตร รุ่น DMCB 3000 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 24,420.00 24,420.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 4000 ลิตร รุ่น DMCB 4000 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 30,360.00 30,360.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 5000 ลิตร รุ่น DMCB 5000 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 39,660.00 39,660.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 6000 ลิตร รุ่น DMCB 6000 พื้นนุน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 45,420.00 45,420.00
ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 10000 ลิตร รุ่น DMCB 10000 พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร ใบ 91,680.00 91,680.00

ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com