วัสดุฉาบผิว

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุฉาบผิว ราคา : บาท
สีเคลือบน้ำมัน หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์ กระป๋อง 667.00 667.00
ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (ฟิธาลิท) กระป๋อง 645.00 645.00
ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราเดลต้า กระป๋อง 442.75 442.75
ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราซินแคลร์ ( ซินเท็ค ) กระป๋อง 595.00 595.00
ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราโจตัน ( การ์เด็กซ์ อีนาเมล ) กระป๋อง 715.00 715.00
ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี กระป๋อง 408.00 442.00
ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 494.00 504.00
ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน กระป๋อง 561.60 561.60
ชนิดเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี กระป๋อง 2,028.00 2,197.00
ชนิดเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน กระป๋อง 2,743.20 2,743.20
สีน้ำพลาสติก หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
สีน้ำพลาสติก ทาภายใน
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (โฮมแมท A965) กระป๋อง 320.00 320.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (วีนี่เพ้นท์) กระป๋อง 275.00 275.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เดลต้า กระป๋อง 211.75 211.75
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ซินแคลร์ ( ซินวอลล์ ) กระป๋อง 322.00 322.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โจตัน (โจตาพลาสท์) กระป๋อง 312.00 312.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี กระป๋อง 180.00 195.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) กระป๋อง 281.00 287.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท) กระป๋อง 270.00 270.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี กระป๋อง 888.00 962.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (โฮมแมท A965) กระป๋อง 1,571.00 1,571.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตราพัด (วีนี่เพ้นท์) กระป๋อง 1,340.00 1,340.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ซินแคลร์ ( ซินวอลล์ ) กระป๋อง 1,575.00 1,575.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา โจตัน (โจตาพลาสท์) กระป๋อง 1,527.50 1,527.50
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) กระป๋อง 1,345.00 1,372.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท) กระป๋อง 1,274.40 1,274.40
สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก
ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (วีนี่เอ็กซ์ตร้า) กระป๋อง 375.00 375.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เดลต้า กระป๋อง 305.25 305.25
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ซินแคลร์ ( สตั๊ก-โอ-ไลฟ์ ) กระป๋อง 525.00 525.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โจตัน (สแทรกซ์ – เดอลุกซ์ ) กระป๋อง 494.00 494.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี กระป๋อง 255.00 276.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) กระป๋อง 378.00 386.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์) กระป๋อง 426.60 426.60
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921) กระป๋อง 538.00 538.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี กระป๋อง 1,260.00 1,365.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตราพัด (วีนี่เอ็กซ์ตร้า) กระป๋อง 1,820.00 1,820.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ซินแคลร์ ( สตั๊ก-โอ-ไลฟ์ ) กระป๋อง 2,590.00 2,590.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา โจตัน (สแทรกซ์ – เดอลุกซ์ ) กระป๋อง 2,437.50 2,437.50
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) กระป๋อง 1,836.00 1,873.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์) กระป๋อง 2,035.80 2,035.80
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921) กระป๋อง 2,651.00 2,651.00
สีรองพื้น หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
สีรองพื้นโลหะ
ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสต์โอเลี่ยม (เบอร์ 960 X – 60) กระป๋อง 1,040.00 1,040.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (รัสกอน ชนิดพิเศษ เบอร์100) กระป๋อง 445.50 445.50
ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน (RED OXIDE PRIMER) กระป๋อง 291.60 291.60
สีรองพื้นปูน
ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ กระป๋อง 379.00 387.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน กระป๋อง 367.20 367.20
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ กระป๋อง 463.00 463.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตราที โอ เอ กระป๋อง 1,825.00 1,862.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน กระป๋อง 1,728.00 1,728.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ กระป๋อง 2,268.00 2,268.00
ขนาด 3.785 ลิตร ทาภายนอก ตราเจบีพี กระป๋อง 234.00 254.00
ขนาด 18.925 ลิตร ทาภายใน ตราเจบีพี กระป๋อง 816.00 884.00
ขนาด 18.925 ลิตร ทาภายนอก ตราเจบีพี กระป๋อง 1,152.00 1,248.00
สีรองพื้นไม้
ขนาด 3.875 ลิตร ตรา กัปตัน (UNIVERSAL UNDERCOAT) กระป๋อง 372.60 372.60
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (UNIVERSAL UNDERCOAT) กระป๋อง 1,760.40 1,760.40
ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี กระป๋อง 282.00 306.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตราเจบีพี กระป๋อง 1,392.00 1,508.00
สีทาถนน หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง
ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร์ กระป๋อง 595.00 595.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร์ กระป๋อง 595.00 595.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 595.00 595.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 658.00 658.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร์ กระป๋อง 2,940.00 2,940.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร์ กระป๋อง 2,940.00 2,940.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 2,940.00 2,940.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,255.00 3,255.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราเจบีพี กระป๋อง 408.00 442.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราเจบีพี กระป๋อง 408.00 442.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราเจบีพี กระป๋อง 408.00 442.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราเจบีพี กระป๋อง 408.00 442.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราเจบีพี กระป๋อง 2,040.00 2,210.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราเจบีพี กระป๋อง 2,040.00 2,210.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราเจบีพี กระป๋อง 2,040.00 2,210.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราเจบีพี กระป๋อง 2,040.00 2,210.00
สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง
ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร์ กระป๋อง 665.00 665.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร์ กระป๋อง 665.00 665.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 665.00 665.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 693.00 693.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,290.00 3,290.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,290.00 3,290.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,290.00 3,290.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,430.00 3,430.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราเจบีพี กระป๋อง 432.00 468.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราเจบีพี กระป๋อง 432.00 468.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราเจบีพี กระป๋อง 432.00 468.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราเจบีพี กระป๋อง 432.00 468.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราเจบีพี กระป๋อง 2,160.00 2,340.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราเจบีพี กระป๋อง 2,160.00 2,340.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราเจบีพี กระป๋อง 2,160.00 2,340.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราเจบีพี กระป๋อง 2,160.00 2,340.00
น้ำมันเคลือบแข็ง หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน
ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 202) กระป๋อง 903.00 966.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน (กัปตันโพลียูรีเทน) กระป๋อง 565.60 565.60
ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี กระป๋อง 487.50 553.00
น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก
ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 404) กระป๋อง 1,223.50 1,309.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน (กัปตันโพลียูรีเทน) กระป๋อง 728.60 728.60
ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี กระป๋อง 900.00 975.00
แลกเกอร์ หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
แลกเกอร์ ชนิดเงา
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 393.00 408.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน กระป๋อง 507.60 507.60
ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี กระป๋อง 360.00 408.00
แลกเกอร์ ชนิดด้าน
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 416.00 436.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน กระป๋อง 513.00 513.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี กระป๋อง 375.00 425.00
น้ำมันวานิช หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
น้ำมันวานิช ชนิดเงา
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 275.00 286.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี กระป๋อง 285.00 323.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี กระป๋อง 352.50 400.00
น้ำมันวานิช ชนิดด้าน
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 345.00 361.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี กระป๋อง 495.00 561.00
ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: