อุปกรณ์สำหรับงานไฟฟ้า

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานไฟฟ้า ราคา : บาท
สายไฟฟ้า หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนเมษายน
สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่
ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 945.00 952.50
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,315.50 1,326.50
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,002.00 2,017.50
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,911.00 2,935.00
สายไฟฟ้า VFF สายแบนอ่อนแกนคู่
ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 449.00 462.00
ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 631.00 650.00
ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 767.00 791.00
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,021.00 1,052.00
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,547.00 1,595.00
สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่
ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,556.25 1,576.25
ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,761.75 1,784.25
ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,061.75 2,088.25
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,733.50 2,768.00
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,400.25 4,456.25
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,280.75 6,360.25
ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 8,919.25 9,032.25
ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 15,428.75 15,624.25
ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ค ยาว 100 เมตร ม้วน 22,120.00 22,400.00
ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 34,878.75 35,320.25
ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 46,222.75 46,808.25
สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 3 แกน
ขนาด 3 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,809.25 1,832.25
ขนาด 3 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,204.25 2,232.25
ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,796.50 2,832.00
ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,468.25 3,512.25
ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,272.50 6,352.00
ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 7,931.50 8,032.00
ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 11,605.25 11,752.25
ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 20,247.75 20,504.25
ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 29,941.00 30,320.00
ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 45,109.00 45,680.00
ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 63,042.00 63,840.00
สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 4 แกน
ขนาด 4 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,291.00 2,320.00
ขนาด 4 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,930.75 2,968.25
ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,483.75 3,528.25
ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,487.00 4,544.00
ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 7,007.25 7,096.25
ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 10,072.75 10,200.25
ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 15,105.00 15,296.00
ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 26,504.75 26,840.25
ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 38,346.50 38,832.00
ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 57,780.50 58,512.00
ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 80,422.00 81,440.00
สายเคเบิล หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบนแกนคู่
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,789.00 1,816.00
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,548.00 2,586.00
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,689.00 3,745.00
ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 5,438.00 5,521.00
สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว
ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 619.75 623.75
ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 917.50 923.50
ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,384.50 1,393.00
ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,278.25 2,292.25
ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,968.75 3,993.25
ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,158.25 6,196.75
ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 9,660.00 9,720.00
ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 12,823.75 12,903.25
ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 18,450.50 18,565.00
ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 26,379.75 26,543.75
ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 36,345.75 36,571.75
ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 46,046.00 46,332.00
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY แกนเดี่ยว
ขนาด 1 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,811.25 1,822.75
ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,012.50 2,025.00
ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,350.50 2,365.00
ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,171.50 3,191.50
ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,733.50 4,763.00
ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 5,675.25 5,710.75
ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 7,953.50 8,003.00
ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 11,640.50 11,712.50
ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 15,778.00 15,876.00
ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 20,905.75 21,035.75
ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 28,400.50 28,577.00
ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 38,157.00 38,394.00
ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 48,944.00 49,248.00
ขนาด 1 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 60,053.00 60,426.00
ขนาด 1 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 74,704.00 75,168.00
ขนาด 1 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 97,324.50 97,929.00
ขนาด 1 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 121,313.50 122,067.00
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY แกนคู่
ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,493.50 3,515.50
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,872.25 3,896.25
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,673.00 4,665.50
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,560.75 6,601.75
ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 9,088.25 9,144.75
ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 12,864.00 12,944.00
ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 18,209.00 18,322.00
ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 26,774.50 26,940.50
ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 35,508.75 35,729.25
ขนาด 2 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 50,739.25 51,054.25
ขนาด 2 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 71,725.50 72,171.00
ขนาด 2 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 96,600.00 97,200.00
ขนาด 2 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 119,945.00 120,690.00
ขนาด 2 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 147,315.00 148,230.00
ขนาด 2 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 184,184.00 185,328.00
ขนาด 2 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 240,856.00 242,352.00
ขนาด 2 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 299,782.00 301,644.00
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY 3 แกน้
ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,940.00 3,965.00
ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,419.50 4,447.00
ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 5,425.50 5,459.50
ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 7,804.50 7,853.00
ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 11,270.00 11,340.00
ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 16,502.50 16,605.00
ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 24,230.50 24,381.00
ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 37,038.50 37,268.50
ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 50,095.50 50,406.50
ขนาด 3 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 70,413.50 70,851.00
ขนาด 3 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 95,288.00 95,880.00
ขนาด 3 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 133,380.50 134,209.00
ขนาด 3 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 168,406.00 169,452.00
ขนาด 3 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 204,953.00 206,226.00
ขนาด 3 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 255,185.00 256,770.00
ขนาด 3 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 333,672.50 335,745.00
ขนาด 3 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 413,448.00 416,016.00
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY 4 แกน
ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,484.00 4,512.00
ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 5,036.00 5,127.50
ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,343.50 6,383.00
ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 9,386.50 9,444.50
ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 13,725.50 13,811.00
ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 20,946.00 21,076.00
ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 31,580.50 31,776.50
ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 47,527.00 47,822.50
ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 69,149.50 69,579.00
ขนาด 4 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 89,757.50 90,315.00
ขนาด 4 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 124,775.00 125,550.00
ขนาด 4 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 173,477.50 174,555.00
ขนาด 4 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 219,443.00 220,806.00
ขนาด 4 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 268,709.00 270,378.00
ขนาด 4 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 337,214.50 339,309.00
ขนาด 4 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 444,279.50 447,039.00
ขนาด 4 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 551,425.00 554,850.00
ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: