วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานไฟฟ้า ราคา : บาท
สายไฟฟ้า หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนกุมภาพันธ์
สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่
ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 945.00 945.00
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,315.50 1,315.50
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,002.00 2,002.00
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,911.00 2,911.00
สายไฟฟ้า VFF สายแบนอ่อนแกนคู่
ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 442.00 435.00
ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 621.00 611.00
ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 755.00 743.00
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,005.00 989.00
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,523.00 1,499.00
สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่
ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,546.25 1,536.75
ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,750.75 1,739.25
ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,048.75 2,035.75
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,716.00 2,699.00
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,372.25 4,344.75
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,240.75 6,201.25
ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 8,862.75 8,806.25
ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 15,331.25 15,233.25
ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ค ยาว 100 เมตร ม้วน 21,980.00 21,840.00
ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 34,657.75 34,437.25
ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 45,930.25 45,637.75
สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 3 แกน
ขนาด 3 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,797.75 1,786.25
ขนาด 3 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,190.25 2,176.25
ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,779.00 2,761.00
ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,446.25 3,424.25
ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,233.00 6,193.00
ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 7,881.50 7,831.00
ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 11,531.75 11,458.25
ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 20,119.75 19,991.25
ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 29,751.50 29,562.00
ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 44,823.50 44,538.00
ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 62,643.00 62,244.00
สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 4 แกน
ขนาด 4 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,276.50 2,262.00
ขนาด 4 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,912.25 2,893.75
ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,461.75 3,439.75
ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,459.00 4,430.50
ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,962.75 6,918.75
ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 10,008.75 9,945.25
ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 15,009.00 14,913.50
ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 26,336.75 26,169.25
ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 38,104.00 37,861.00
ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 57,415.00 57,049.00
ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 79,913.00 79,404.00
สายเคเบิล หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนกุมภาพันธ์
สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบนแกนคู่
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,734.00 1,707.00
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,470.00 2,432.00
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,578.00 3,522.00
ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 5,274.00 5,191.00
สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว
ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 612.25 608.25
ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 906.50 900.50
ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,367.50 1,359.00
ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,249.75 2,235.75
ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,919.25 3,894.75
ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,081.75 6,043.75
ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 9,540.00 9,480.00
ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 12,664.25 12,584.75
ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 18,221.50 18,107.00
ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 26,052.25 25,888.25
ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 35,894.25 35,668.75
ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 45,474.00 45,188.00
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนกุมภาพันธ์
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY แกนเดี่ยว
ขนาด 1 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,788.75 1,777.75
ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,987.50 1,975.00
ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,321.50 2,307.00
ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,132.50 3,112.50
ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,674.50 4,645.00
ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 5,604.75 5,569.75
ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 7,854.50 7,805.00
ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 11,495.50 11,423.50
ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 15,582.00 15,484.00
ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 20,646.25 20,516.25
ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 28,047.50 27,871.00
ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 37,711.00 37,446.00
ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 48,336.00 48,032.00
ขนาด 1 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 59,307.00 58,934.00
ขนาด 1 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 73,776.00 73,312.00
ขนาด 1 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 96,115.50 95,511.00
ขนาด 1 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 119,806.50 119,053.00
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY แกนคู่
ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,450.50 3,428.50
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,823.75 3,799.75
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,579.00 4,550.50
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,479.25 6,438.75
ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 8,975.75 8,919.25
ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 12,704.00 12,624.00
ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 17,983.00 17,870.00
ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 26,441.50 26,275.50
ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 35,067.25 34,846.75
ขนาด 2 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 50,108.75 49,793.75
ขนาด 2 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 70,834.50 70,389.00
ขนาด 2 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 95,400.00 94,800.00
ขนาด 2 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 118,455.00 117,710.00
ขนาด 2 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 145,485.00 144,570.00
ขนาด 2 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 181,896.00 180,752.00
ขนาด 2 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 237,864.00 236,368.00
ขนาด 2 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 296,058.00 294,196.00
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY 3 แกน
ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,891.50 3,867.00
ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,365.00 4,337.50
ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 5,358.50 5,324.50
ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 7,707.50 7,659.00
ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 11,130.00 11,060.00
ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 16,297.50 16,195.00
ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 23,929.50 23,779.00
ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 36,578.00 36,348.00
ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 49,473.00 49,162.00
ขนาด 3 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 69,539.00 69,101.50
ขนาด 3 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 94,104.50 93,512.50
ขนาด 3 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 131,724.00 130,895.50
ขนาด 3 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 166,314.00 165,268.00
ขนาด 3 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 202,407.00 201,134.00
ขนาด 3 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 252,015.00 250,430.00
ขนาด 3 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 329,527.50 327,455.00
ขนาด 3 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 408,312.00 405,744.00
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY 4 แกน
ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,428.50 4,400.50
ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 5,032.50 5,001.00
ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,264.50 6,225.00
ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 9,269.50 9,211.50
ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 13,555.00 13,470.00
ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 20,686.00 20,556.00
ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 31,188.00 30,992.00
ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 46,937.00 46,641.50
ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 68,290.50 67,861.00
ขนาด 4 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 88,642.50 88,085.00
ขนาด 4 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 123,225.00 122,450.00
ขนาด 4 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 171,322.50 170,245.00
ขนาด 4 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 216,717.00 215,354.00
ขนาด 4 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 265,371.00 263,702.00
ขนาด 4 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 333,025.50 330,931.00
ขนาด 4 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 438,760.50 436,001.00
ขนาด 4 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 544,575.00 541,150.00
ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: