ราคาอุปกรณ์งานไฟฟ้า

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร
(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานไฟฟ้า ราคา : บาท
สายไฟฟ้า หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนมีนาคม
สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่
ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 945.00 945.00
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,315.50 1,315.50
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,002.00 2,002.00
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,911.00 2,911.00
สายไฟฟ้า VFF สายแบนอ่อนแกนคู่
ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 435.00 449.00
ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 611.00 631.00
ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 743.00 767.00
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 989.00 1,021.00
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,499.00 1,547.00
สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่
ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,536.75 1,556.25
ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,739.25 1,761.75
ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,035.75 2,061.75
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,699.00 2,733.50
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,344.75 4,400.25
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,201.25 6,280.75
ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 8,806.25 8,919.25
ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 15,233.25 15,428.75
ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ค ยาว 100 เมตร ม้วน 21,840.00 22,120.00
ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 34,437.25 34,878.75
ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 45,637.75 46,222.75
สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 3 แกน
ขนาด 3 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,786.25 1,809.25
ขนาด 3 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,176.25 2,204.25
ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,761.00 2,796.50
ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,424.25 3,468.25
ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,193.00 6,272.50
ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 7,831.00 7,931.50
ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 11,458.25 11,605.25
ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 19,991.25 20,247.75
ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 29,562.00 29,941.00
ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 44,538.00 45,109.00
ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 62,244.00 63,042.00
สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 4 แกน
ขนาด 4 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,262.00 2,291.00
ขนาด 4 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,893.75 2,930.75
ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,439.75 3,483.75
ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,430.50 4,487.00
ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,918.75 7,007.25
ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 9,945.25 10,072.75
ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 14,913.50 15,105.00
ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 26,169.25 26,504.75
ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 37,861.00 38,346.50
ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 57,049.00 57,780.50
ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 79,404.00 80,422.00
สายเคเบิล หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนมีนาคม
สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบนแกนคู่
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,707.00 1,789.00
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,432.00 2,548.00
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,522.00 3,689.00
ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 5,191.00 5,438.00
สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว
ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 612.25 619.75
ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 906.50 917.50
ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,367.50 1,384.50
ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,249.75 2,278.25
ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,919.25 3,968.75
ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,081.75 6,158.25
ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 9,540.00 9,660.00
ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 12,664.25 12,823.75
ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 18,221.50 18,450.50
ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 26,052.25 26,379.75
ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 35,894.25 36,345.75
ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 45,474.00 46,046.00
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนมีนาคม
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY แกนเดี่ยว
ขนาด 1 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,777.75 1,811.25
ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,975.00 2,012.50
ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,307.00 2,350.50
ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,112.50 3,171.50
ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,645.00 4,733.50
ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 5,569.75 5,675.25
ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 7,805.00 7,953.50
ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 11,423.50 11,640.50
ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 15,484.00 15,778.00
ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 20,516.25 20,905.75
ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 27,871.00 28,400.50
ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 37,446.00 38,157.00
ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 48,032.00 48,944.00
ขนาด 1 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 58,934.00 60,053.00
ขนาด 1 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 73,312.00 74,704.00
ขนาด 1 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 95,511.00 97,324.50
ขนาด 1 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 119,053.00 121,313.50
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY แกนคู่
ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,428.50 3,493.50
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,799.75 3,872.25
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,550.50 4,673.00
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,438.75 6,560.75
ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 8,919.25 9,088.25
ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 12,624.00 12,864.00
ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 17,870.00 18,209.00
ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 26,275.50 26,774.50
ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 34,846.75 35,508.75
ขนาด 2 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 49,793.75 50,739.25
ขนาด 2 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 70,389.00 71,725.50
ขนาด 2 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 94,800.00 96,600.00
ขนาด 2 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 117,710.00 119,945.00
ขนาด 2 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 144,570.00 147,315.00
ขนาด 2 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 180,752.00 184,184.00
ขนาด 2 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 236,368.00 240,856.00
ขนาด 2 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 294,196.00 299,782.00
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY 3 แกน้
ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,867.00 3,940.00
ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,337.50 4,419.50
ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 5,324.50 5,425.50
ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 7,659.00 7,804.50
ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 11,060.00 11,270.00
ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 16,195.00 16,502.50
ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 23,779.00 24,230.50
ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 36,348.00 37,038.50
ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 49,162.00 50,095.50
ขนาด 3 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 69,101.50 70,413.50
ขนาด 3 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 93,512.50 95,288.00
ขนาด 3 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 130,895.50 133,380.50
ขนาด 3 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 165,268.00 168,406.00
ขนาด 3 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 201,134.00 204,953.00
ขนาด 3 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 250,430.00 255,185.00
ขนาด 3 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 327,455.00 333,672.50
ขนาด 3 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 405,744.00 413,448.00
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY 4 แกน
ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,400.50 4,484.00
ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 5,001.00 5,036.00
ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,225.00 6,343.50
ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 9,211.50 9,386.50
ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 13,470.00 13,725.50
ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 20,556.00 20,946.00
ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 30,992.00 31,580.50
ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 46,641.50 47,527.00
ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 67,861.00 69,149.50
ขนาด 4 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 88,085.00 89,757.50
ขนาด 4 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 122,450.00 124,775.00
ขนาด 4 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 170,245.00 173,477.50
ขนาด 4 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 215,354.00 219,443.00
ขนาด 4 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 263,702.00 268,709.00
ขนาด 4 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 330,931.00 337,214.50
ขนาด 4 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 436,001.00 444,279.50
ขนาด 4 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 541,150.00 551,425.00
ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: