ราคาวัสดุก่อสร้าง งานไฟฟ้า

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานไฟฟ้า ราคา : บาท
สายไฟฟ้า หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนมกราคม
สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่
ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 945.00 945.00
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,315.50 1,315.50
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,002.00 2,002.00
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,911.00 2,911.00
สายไฟฟ้า VFF สายแบนอ่อนแกนคู่
ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 462.00 442.00
ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 650.00 621.00
ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 791.00 755.00
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,052.00 1,005.00
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,595.00 1,523.00
สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่
ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,576.25 1,546.25
ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,784.25 1,750.75
ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,088.25 2,048.75
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,768.00 2,716.00
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,456.25 4,372.25
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,360.25 6,240.75
ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 9,032.25 8,862.75
ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 15,624.25 15,331.25
ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ค ยาว 100 เมตร ม้วน 22,400.00 21,980.00
ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 35,320.25 34,657.75
ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 46,808.25 45,930.25
สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 3 แกน
ขนาด 3 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,832.25 1,797.75
ขนาด 3 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,232.25 2,190.25
ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,832.00 2,779.00
ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,512.25 3,446.25
ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,352.00 6,233.00
ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 8,032.00 7,881.50
ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 11,752.25 11,531.75
ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 20,504.25 20,119.75
ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 30,320.00 29,751.50
ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 45,680.00 44,823.50
ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 63,840.00 62,643.00
สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 4 แกน
ขนาด 4 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,320.00 2,276.50
ขนาด 4 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,968.25 2,912.25
ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,528.25 3,461.75
ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,544.00 4,459.00
ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 7,096.25 6,962.75
ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 10,200.25 10,008.75
ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 15,296.00 15,009.00
ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 26,840.25 26,336.75
ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 38,832.00 38,104.00
ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 58,512.00 57,415.00
ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 81,440.00 79,913.00
สายเคเบิล หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนมกราคม
สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบนแกนคู่
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,816.00 1,734.00
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,586.00 2,470.00
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,745.00 3,578.00
ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 5,521.00 5,274.00
สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว
ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 623.75 612.25
ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 923.50 906.50
ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,393.00 1,367.50
ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,292.25 2,249.75
ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,993.25 3,919.25
ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,196.75 6,081.75
ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 9,720.00 9,540.00
ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 12,903.25 12,664.25
ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 18,565.00 18,221.50
ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 26,543.75 26,052.25
ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 36,571.75 35,894.25
ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 46,332.00 45,474.00
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนมกราคม
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY แกนเดี่ยว
ขนาด 1 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 1,822.75 1,788.75
ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,025.00 1,987.50
ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 2,365.00 2,321.50
ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,191.50 3,132.50
ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,763.00 4,674.50
ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 5,710.75 5,604.75
ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 8,003.00 7,854.50
ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 11,712.50 11,495.50
ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 15,876.00 15,582.00
ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 21,035.75 20,646.25
ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 28,577.00 28,047.50
ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 38,394.00 37,711.00
ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 49,248.00 48,336.00
ขนาด 1 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 60,426.00 59,307.00
ขนาด 1 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 75,168.00 73,776.00
ขนาด 1 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 97,929.00 96,115.50
ขนาด 1 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 122,067.00 119,806.50
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY แกนคู่
ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,515.50 3,450.50
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,896.25 3,823.75
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,665.50 4,579.00
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,601.75 6,479.25
ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 9,144.75 8,975.75
ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 12,944.00 12,704.00
ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 18,322.00 17,983.00
ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 26,940.50 26,441.50
ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 35,729.25 35,067.25
ขนาด 2 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 51,054.25 50,108.75
ขนาด 2 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 72,171.00 70,834.50
ขนาด 2 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 97,200.00 95,400.00
ขนาด 2 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 120,690.00 118,455.00
ขนาด 2 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 148,230.00 145,485.00
ขนาด 2 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 185,328.00 181,896.00
ขนาด 2 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 242,352.00 237,864.00
ขนาด 2 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 301,644.00 296,058.00
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY 3 แกน
ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 3,965.00 3,891.50
ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,447.00 4,365.00
ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 5,459.50 5,358.50
ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 7,853.00 7,707.50
ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 11,340.00 11,130.00
ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 16,605.00 16,297.50
ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 24,381.00 23,929.50
ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 37,268.50 36,578.00
ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 50,406.50 49,473.00
ขนาด 3 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 70,851.00 69,539.00
ขนาด 3 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 95,880.00 94,104.50
ขนาด 3 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 134,209.00 131,724.00
ขนาด 3 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 169,452.00 166,314.00
ขนาด 3 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 206,226.00 202,407.00
ขนาด 3 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 256,770.00 252,015.00
ขนาด 3 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 335,745.00 329,527.50
ขนาด 3 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 416,016.00 408,312.00
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY 4 แกน
ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 4,512.00 4,428.50
ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 5,127.50 5,032.50
ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 6,383.00 6,264.50
ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 9,444.50 9,269.50
ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 13,811.00 13,555.00
ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 21,076.00 20,686.00
ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 31,776.50 31,188.00
ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 47,822.50 46,937.00
ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 69,579.00 68,290.50
ขนาด 4 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 90,315.00 88,642.50
ขนาด 4 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 125,550.00 123,225.00
ขนาด 4 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 174,555.00 171,322.50
ขนาด 4 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 220,806.00 216,717.00
ขนาด 4 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 270,378.00 265,371.00
ขนาด 4 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 339,309.00 333,025.50
ขนาด 4 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 447,039.00 438,760.50
ขนาด 4 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวล์ต ยาว 100 เมตร ม้วน 554,850.00 544,575.00
อุปกรณ์ไฟฟ้าและดวงโคม หน่วย เดือนก่อนหน้า และ เดือนมกราคม
สวิตช์ไฟฟ้า
สวิตช์ไฟฟ้า
สวิตช์ไฟฟ้าตัดอัตโนมัติ
เครื่องตัดไฟ
เต้ารับ และเต้าเสียบ
บัลลาสต์
สตาร์ทเตอร์
หลอดไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์
โคมไฟ
โคมครอบแก้ว
ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: