ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้าง ส่วนกลาง กทม. / หมวดชิ้นส่วนสำเร็จรูป
ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดชิ้นส่วนสำเร็จรูป ราคา : บาท
ประตูเหล็กม้วน หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนเดี่ยว เหล็กหนา 0.7 มม ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ชุด 11,400.00 11,400.00
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนคู่ เหล็กหนา 0.7 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ชุด 12,500.00 12,500.00
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบรอก 1 ตัน แบบทึบ ลอนเดี่ยว เหล็กหนา 0.8 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ชุด 26,700.00 26,700.00
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบรอก 1 ตัน แบบทึบ ลอนคู่ เหล็กหนา 0.9 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ชุด 27,800.00 27,800.00
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมอเตอร์ไต้หวัน แบบทึบ ลอนเดี่ยว เหล็กหนา 0.9 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ชุด 37,800.00 37,800.00
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมอเตอร์ไต้หวัน แบบทึบ ลอนคู่ เหล็กหนา 0.9 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ชุด 37,800.00 37,800.00
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมอเตอร์ไต้หวัน แบบทึบ ลอนเดี่ยว เหล็กหนา 1.2 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ชุด 46,300.00 46,300.00
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี แบบโปร่ง ลายอิฐ ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ขนาดเหล็ก 3 หุน ท่อร้อย 4 หุน ชุด 13,020.00 13,020.00
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี แบบโปร่ง ลายอิฐตรง ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ขนาดเหล็ก 3 หุน ท่อร้อย 4 หุน ชุด 15,200.00 15,200.00
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี แบบโปร่ง ลายตาข่าย ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ขนาดเหล็ก 3 หุน ท่อร้อย 4 หุน ชุด 16,820.00 16,820.00
เสากลางประตูเหล็กม้วน หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
เสากลางแบ่งประตูม้วน ต้น 1,500.00 1,500.00
ฝากล่องประตูเหล็กม้วน หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ฝากล่องหุ้มประตูเหล็กม้วน เมตร 1,000.00 1,000.00
วงกบและกรอบหน้าต่างอลูมิเนียม หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
วงกบและกรอบหน้าต่างอลูมิเนียมชนิดเปิดขึ้น ขนาด 60 x 60 ซม. ชุด 2,200.00 2,200.00
วงกบและกรอบบานหน้าต่างอลูมิเนียมบานคู่ ขนาด 98 x 120 ซม. ชุด 3,100.00 3,100.00
บานเกล็ดอลูมิเนียม หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ชนิดธรรมดา แบบ 12 เกล็ด เกล็ดขนาด 4.5 นิ้ว ตรา 555 CPS ชุด 220.80 220.80
ชนิดธรรมดา แบบ 14 เกล็ด เกล็ดขนาด 4.5 นิ้ว ตรา 555 CPS ชุด 267.60 267.60
บานประตู หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
บานประตูไม้อัด
บานประตูไม้อัด ชนิดใช้ภายใน
เกรด เอ ขนาด 70 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 715.00 715.00
เกรด เอ ขนาด 80 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 810.00 810.00
เกรด เอ ขนาด 90 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 885.00 885.00
เกรด เอ ขนาด 90 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 935.00 935.00
เกรด เอ ขนาด 100 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 995.00 995.00
เกรด เอ ขนาด 100 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 1,040.00 1,040.00
บานประตูไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก
เกรด เอ ขนาด 70 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 955.00 955.00
เกรด เอ ขนาด 80 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 1,040.00 1,040.00
เกรด เอ ขนาด 90 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 1,125.00 1,125.00
เกรด เอ ขนาด 90 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 1,175.00 1,175.00
เกรด เอ ขนาด 100 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 1,230.00 1,230.00
เกรด เอ ขนาด 100 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 1,295.00 1,295.00
บานประตูไม้สัก
บานทึบ ขนาด 70 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว บาน 3,200.00 3,200.00
บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว บาน 3,300.00 3,300.00
บานทึบ ขนาด 90 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว บาน 3,500.00 3,500.00
บานประตูไม้เนื้อแข็ง
บานทึบ ขนาด 70 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว บาน 1,050.00 1,050.00
บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว บาน 1,100.00 1,100.00
บานทึบ ขนาด 90 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว บาน 1,250.00 1,250.00
บานหน้าต่าง หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
บานหน้าต่างไม้สัก
บานทึบ ขนาด 60 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว บาน 2,050.00 2,050.00
บานทึบ ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว บาน 2,150.00 2,150.00
กรอบหน้าต่าง หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
กรอบหน้าต่างไม้สัก
ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว บาน 1,350.00 1,350.00
ขนาด 80 x 120 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว บาน 1,430.00 1,430.00
กรอบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง
ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว บาน 550.00 550.00
ขนาด 80 x 120 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว บาน 590.00 590.00
วงกบประตู หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง
แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ชุด 630.00 630.00
แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ชุด 630.00 630.00
แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ชุด 630.00 630.00
วงกบประตูไม้แดง
แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ชุด 1,300.00 1,300.00
แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ชุด 1,300.00 1,300.00
แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ชุด 1,300.00 1,300.00
วงกบหน้าต่าง หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
วงกบหน้าต่างไม้แดงี
แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ชุด 900.00 900.00
แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ชุด 930.00 930.00
แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ชุด 970.00 970.00
แบบมีช่องแสง บานคู่ ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ชุด 1,700.00 1,700.00
แบบมีช่องแสง บานคู่ ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ชุด 1,760.00 1,760.00
แบบมีช่องแสง บานคู่ ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ชุด 1,840.00 1,840.00
ตะปู หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
ตะปูตอกไม
ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว น้ำหนัก 18 กก./ลัง ลัง 674.25 721.50
ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 1/2 นิ้ว น้ำหนัก 18 กก./ลัง ลัง 552.75 623.50
ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง ลัง 600.25 661.75
ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง ลัง 581.50 642.50
ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง ลัง 533.75 595.00
ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง ลัง 552.75 614.00
อุปกรณ์หน้าต่าง ประตู หน่วย เดือนก่อนหน้า มีนาคม
กุญแจ
กุญแจลูกบิดห้องทั่วไป
กุญแจหัวกลม สีแสตนเลสมัน ตราสกุลไทย ล๊อค รุ่น S 53 PD ชุด 1,020.00 1,020.00
กุญแจหัวกลม สีแสตนเลสด้าน ตราเยล รุ่น CA 5237 US 32 D ชุด 612.00 612.00
กุญแจหัวกลม สีแสตนเลสด้าน ตรานาโกยา รุ่น UQ ชุด 240.00 240.00
กุญแจหัวกลม สีแสตนเลสด้าน ตรา555 CPS รุ่น 05 – 430 SS ชุด 329.60 329.60
กุญแจหัวกลม สีแสตนเลสด้าน ตรา555 CPS รุ่น 05 – 430 SSM ชุด 380.00 380.00
กุญแจหัวถ้วยบรั่นดี สีแสตนเลสด้าน ตราเยล รุ่น BR 5237 US 32 D ชุด 595.00 595.00
กุญแจลูกบิดห้องน้ำ
กุญแจหัวกลม สีแสตนเลสมัน ตราสกุลไทย ล๊อค รุ่น S 40 S ชุด 850.00 850.00
กุญแจหัวกลม สีแสตนเลสด้าน ตราเยล รุ่น CA 5232 US 32 D ชุด 552.50 552.50
กุญแจหัวกลม สีแสตนเลสด้าน ตรานาโกยา รุ่น UQ ชุด 230.00 230.00
กุญแจหัวกลม สีแสตนเลสด้าน ตรา555 CPS รุ่น 05 -630 SS ชุด 324.00 324.00
กุญแจหัวถ้วยบรั่นดี สีแสตนเลสด้าน ตราเยล รุ่น BR 5232 US 32 D ชุด 510.00 510.00
กุญแจฝังในบานเลื่อน
กุญแจฝังในบานอลูมิเนียม เปิดปิดด้วยกุญแจ 1 ด้าน ตราเยล รุ่น 2856 S/CC ชุด 1,275.00 1,275.00
กุญแจก้านบิด
กุญแจก้านบิด ตราเยล เบอร์ L 309 ชุด 663.00 663.00
โช้คอัพประต
แบบเปิดทางเดียว แขนธรรมดา ตรา555 CPS รุ่น12- 801 SS ชุด 1,252.00 1,252.00
แบบเปิดทางเดียว แขนธรรมดา ตราเยล เบอร์ 2002 ชุด 1,317.50 1,317.50
แบบเปิดทางเดียว แขนตั้งค้าง ตรา555 CPS รุ่น 12 – 901 SS ชุด 1,520.00 1,520.00
แบบเปิดทางเดียว แขนตั้งค้าง ตราเยล เบอร์ 2012 ชุด 1,785.00 1,785.00
บานพับหน้าต่าง
บานพับเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 8 นิ้ว ตราใบไม้แดง ชุด 48.00 48.00
บานพับเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตราใบไม้แดง ชุด 50.00 50.00
บานพับเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราใบไม้แดง ชุด 55.00 55.00
บานพับเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 14 นิ้ว ตราใบไม้แดง ชุด 59.00 59.00
บานพับเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 16 นิ้ว ตราใบไม้แดง ชุด 65.00 65.00
บานพับเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 18 นิ้ว ตราใบไม้แดง ชุด 100.00 100.00
บานพับเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 20 นิ้ว ตราใบไม้แดง ชุด 110.00 110.00
บานพับเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม 2 แขน ปรับฝืดได้ ขนาด 8 นิ้ว ตรา 555 CPS รุ่น 02 – 301ST08 ชุด 75.20 75.20
บานพับเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม 2 แขน ปรับฝืดได้ ขนาด 10 นิ้ว ตรา 555 CPS รุ่น 02 -301ST10 ชุด 84.80 84.80
บานพับเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม 2 แขน ปรับฝืดได้ ขนาด 12 นิ้ว ตรา 555 CPS รุ่น 02- 301ST12 ชุด 102.72 102.72
บานพับเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม 2 แขน ปรับฝืดได้ ขนาด 16 นิ้ว ตรา 555 CPS รุ่น 02- 301ST16 ชุด 109.60 109.60
กลอน
กลอนอลูมิเนียมหนาแกนพิเศษ ขนาด 4 นิ้ว ตรา555 CPS รุ่น 14-100H อัน 39.20 39.20
กลอนอลูมิเนียมหนาแกนพิเศษ ขนาด 6 นิ้ว ตรา555 CPS รุ่น14-102H อัน 47.20 47.20
ขอรับขอสับ
ขอเหล็กเคลือบสังกะสีกลม ขนาด 6 นิ้ว ตรา555 CPS รุ่น 18-6 ST อัน 4.80 4.80
ขอแสตนเลส ขนาด 6 นิ้ว ตรา555 CPS รุ่น18-60 SS อัน 96.00 96.00
มือจับประตูและหน้าต่าง
มือจับเหล็กชุบโครเมี่ยมแบบบัว ขนาด 5 นิ้ว ตรา555 CPS รุ่น 22-001 อัน 10.40 10.40
มือจับทองเหลืองชุบโครเมี่ยมแบบบัว ขนาด 5 นิ้ว ตรา555CPS รุ่น 22-006 อัน 12.00 12.00
ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: