ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้าง ส่วนกลาง กทม. / หมวดวัสดุไม้
ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุไม้ ราคา : บาท
เสาเข็มไม้ หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
เสาเข็มไม้สน มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.50 ซม. ยาว 3 เมตร ต้น 35.00 35.00
เสาเข็มไม้สน มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 12.50 ซม. ยาว 5 เมตร ต้น 145.00 145.00
เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.50 ซม. ยาว 3 เมตร ต้น 30.00 30.00
เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 10.00 ซม. ยาว 4 เมตร ต้น 65.00 65.00
เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 12.50 ซม. ยาว 5 เมตร ต้น 150.00 150.00
เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 15.00 ซม. ยาว 6 เมตร ต้น 257.50 257.50
ไม้แปรรูป หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
ไม้สัก
ไม้สักสวนป่า
ขนาด 1/2 นิ้ว x 1 นิ้ว x 3 ฟุต ลบ.ฟ. 515.00 515.00
ขนาด 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 1,030.00 1,030.00
ขนาด 1/2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 1,290.00 1,290.00
ขนาด 1/2 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 1,380.00 1,380.00
ขนาด 3/4 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 ฟุต ลบ.ฟ. 680.00 680.00
ขนาด 3/4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 1,290.00 1,290.00
ขนาด 3/4 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 1,380.00 1,380.00
ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 5 ฟุต ลบ.ฟ. 545.00 545.00
ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว x 5 ฟุต ลบ.ฟ. 980.00 980.00
ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6 ฟุต ลบ.ฟ. 1,480.00 1,480.00
ขนาด 1 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 1,490.00 1,490.00
ขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6 ฟุต ลบ.ฟ. 1,545.00 1,545.00
ขนาด 1 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6 ฟุต ลบ.ฟ. 1,605.00 1,605.00
ขนาด 1 นิ้ว x 12 นิ้ว x 6 ฟุต ลบ.ฟ. 1,725.00 1,725.00
ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 795.00 795.00
ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 3.5 ฟุต ลบ.ฟ. 940.00 940.00
ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 4 ฟุต ลบ.ฟ. 975.00 975.00
ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 1,170.00 1,170.00
ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 3.5 ฟุต ลบ.ฟ. 1,065.00 1,065.00
ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 1,480.00 1,480.00
ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 1,560.00 1,560.00
ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 1,630.00 1,630.00
ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 1,405.00 1,405.00
ขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 1,565.00 1,565.00
ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว x 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 1,635.00 1,635.00
ขนาด 2 นิ้ว x 10 นิ้ว x 6 ฟุต ลบ.ฟ. 1,715.00 1,715.00
ขนาด 2 นิ้ว x 12 นิ้ว x 6 ฟุต ลบ.ฟ. 2,000.00 2,000.00
ไม้ตะเคียนทอง
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2- 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 590.00 590.00
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2- 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 605.00 605.00
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2- 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 605.00 605.00
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 2- 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 605.00 605.00
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 720.00 720.00
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 775.00 775.00
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 775.00 775.00
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 775.00 775.00
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 755.00 755.00
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 830.00 830.00
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 830.00 830.00
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 830.00 830.00
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 800.00 800.00
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 885.00 885.00
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 885.00 885.00
ไม้ตะเคียนทอง ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 6 -8 เมตร ลบ.ฟ. 885.00 885.00
ไม้ตะเคียนหิน
ไม้ตะเคียนหิน ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 590.00 590.00
ไม้ตะเคียนหิน ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 605.00 605.00
ไม้ตะเคียนหิน ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 605.00 605.00
ไม้ตะเคียนหิน ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 605.00 605.00
ไม้ตะเคียนหิน ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 720.00 720.00
ไม้ตะเคียนหิน ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 775.00 775.00
ไม้ตะเคียนหิน ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 775.00 775.00
ไม้ตะเคียนหิน ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 775.00 775.00
ไม้ตะเคียนหิน ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 755.00 755.00
ไม้ตะเคียนหิน ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 830.00 830.00
ไม้ตะเคียนหิน ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 830.00 830.00
ไม้ตะเคียนหิน ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 830.00 830.00
ไม้ตะเคียนหิน ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 800.00 800.00
ไม้ตะเคียนหิน ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 885.00 885.00
ไม้ตะเคียนหิน ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 885.00 885.00
ไม้ตะเคียนหิน ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 885.00 885.00
ไม้เต็ง
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 590.00 590.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 605.00 605.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 605.00 605.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 605.00 605.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 605.00 605.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 720.00 720.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 775.00 775.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 775.00 775.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 775.00 775.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 775.00 775.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 755.00 755.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 830.00 830.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 830.00 830.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 830.00 830.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 830.00 830.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 800.00 800.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 885.00 885.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 885.00 885.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 885.00 885.00
ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 885.00 885.00
ไม้แดง
ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 770.00 770.00
ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 850.00 850.00
ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 770.00 770.00
ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 770.00 770.00
ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 850.00 850.00
ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 975.00 975.00
ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 850.00 850.00
ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 975.00 975.00
ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 975.00 975.00
ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,085.00 1,085.00
ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 975.00 975.00
ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 975.00 975.00
ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 1,060.00 1,060.00
ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 1,120.00 1,120.00
ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 1,060.00 1,060.00
ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 1,060.00 1,060.00
ไม้มะค่า้
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,475.00 1,475.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,475.00 1,475.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,405.00 1,405.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,405.00 1,405.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 10 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,540.00 1,540.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 12 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,540.00 1,540.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 2 x 10 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,540.00 1,540.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 2 x 12 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,540.00 1,540.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,615.00 1,615.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,615.00 1,615.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,810.00 1,810.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,810.00 1,810.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 10 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,770.00 1,770.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 12 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,770.00 1,770.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 2 x 10 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,770.00 1,770.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 2 x 12 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,770.00 1,770.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,765.00 1,765.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,765.00 1,765.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 2,030.00 2,030.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 2,030.00 2,030.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 10 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,885.00 1,885.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 12 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,885.00 1,885.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 2 x 10 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,885.00 1,885.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 2 x 12 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 1,885.00 1,885.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 10 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 2,460.00 2,460.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 12 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 2,460.00 2,460.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 2,485.00 2,485.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 2 x 10 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 2,460.00 2,460.00
ไม้มะค่า ไม่ไส ขนาด 2 x 12 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 2,460.00 2,460.00
ไม้ยาง
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 280.00 280.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 420.00 420.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 280.00 280.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 380.00 380.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 380.00 380.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 340.00 340.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 305.00 305.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 340.00 340.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 430.00 430.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 5 x 5 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 500.00 500.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 295.00 295.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 430.00 430.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 295.00 295.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 385.00 385.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 385.00 385.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 355.00 355.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 320.00 320.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 355.00 355.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 480.00 480.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 5 x 5 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 520.00 520.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 320.00 320.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 435.00 435.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 320.00 320.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 410.00 410.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 410.00 410.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 380.00 380.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 330.00 330.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 380.00 380.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 505.00 505.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 5 x 5 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 540.00 540.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 450.00 450.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 425.00 425.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 425.00 425.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 350.00 350.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 390.00 390.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 530.00 530.00
ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 5 x 5 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 550.00 550.00
ไม้กะบาก
ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 380.00 380.00
ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 380.00 380.00
ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 380.00 380.00
ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 x 10 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 395.00 395.00
ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 385.00 385.00
ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 385.00 385.00
ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 385.00 385.00
ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 x 10 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 405.00 405.00
ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 410.00 410.00
ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 410.00 410.00
ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 410.00 410.00
ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 x 10 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 435.00 435.00
ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 425.00 425.00
ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 425.00 425.00
ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 425.00 425.00
ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1 x 10 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 440.00 440.00
ไม้เนื้อแข็ง
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 335.00 335.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 335.00 335.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 3/4 x 2 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 335.00 335.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 3/4 x 3 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 315.00 315.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 590.00 590.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 605.00 605.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 8 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 605.00 605.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2 – 2.50 เมตร ลบ.ฟ. 605.00 605.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 380.00 380.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 380.00 380.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 3/4 x 2 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 380.00 380.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 3/4 x 3 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 395.00 395.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 720.00 720.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 775.00 775.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 8 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 775.00 775.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 – 3.50 เมตร ลบ.ฟ. 775.00 775.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 450.00 450.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 450.00 450.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 3/4 x 2 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 450.00 450.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 3/4 x 3 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 545.00 545.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 755.00 755.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 830.00 830.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 8 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 830.00 830.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 – 4.50 เมตร ลบ.ฟ. 830.00 830.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 800.00 800.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 885.00 885.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 1 1/2 x 8 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 885.00 885.00
ไม้เนื้อแข็ง ไม่ไส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6 – 8 เมตร ลบ.ฟ. 885.00 885.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ หน่วย เดือนก่อนหน้า กุมภาพันธ์
ไม้ปาร์เก้ลิ้นร่อง
ไม้สัก หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว ตร.ม. 770.00 770.00
ไม้สัก หนา 19 มม. ขนาด 4 นิ้ว x 14 นิ้ว ตร.ม. 900.00 900.00
ไม้แดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 8 1/2 นิ้ว ตร.ม. 450.00 450.00
ไม้แดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 10 นิ้ว ตร.ม. 550.00 550.00
ไม้แดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว ตร.ม. 580.00 580.00
ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว ตร.ม. 750.00 750.00
ไม้ประดู่ หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว ตร.ม. 650.00 650.00
ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th

อ้างอืง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: