ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้าง ส่วนกลาง กทม. / หมวดวัสดุตกแต่งผิว
ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุตกแต่งผิว ราคา : บาท
หินอ่อน หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
หินแกรนิต หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
หินแกรนิต สีเทาขาว ขนาด 60 x 60 x 2 ซม. ตร.ม. 810.00 810.00
คอนกรีตบล็อกก่อผนังอัดแรง หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ชนิดเดี่ยวบุชิด ขนาด 32 x 4 x 2.5 ซม. สีเทา ตราเร็กซ์สโตน ตร.ม. 1,450.00 1,450.00
ชนิดเดี่ยวบุชิด ขนาด 32 x 4 x 2.5 ซม. สีเนื้อ ตราเร็กซ์สโตน ตร.ม. 1,450.00 1,450.00
ชนิดเดี่ยวบุชิด ขนาด 32 x 8 x 2.5 ซม. สีเทา ตราเร็กซ์สโตน ตร.ม. 1,550.00 1,550.00
ชนิดเดี่ยวบุชิด ขนาด 32 x 8 x 2.5 ซม. สีเนื้อ ตราเร็กซ์สโตน ตร.ม. 1,550.00 1,550.00
กระเบื้องเคลือบ หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
กระเบื้องเคลือบปูพื้น
ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราดูราเกรส แผ่น 6.50 6.50
ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคัมพานา แผ่น 6.50 6.50
ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต้ แผ่น 7.00 7.00
ชนิดสีเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราดูราเกรส แผ่น 14.00 14.00
ชนิดสีเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคัมพานา แผ่น 14.00 14.00
ชนิดสีเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคอตโต้ แผ่น 13.50 13.50
ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราดูราเกรส แผ่น 6.50 6.50
ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคัมพานา แผ่น 6.50 6.50
ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต้ แผ่น 7.00 7.00
ชนิดลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราดูราเกรส แผ่น 14.00 14.00
ชนิดลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคัมพานา แผ่น 14.00 14.00
ชนิดลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคอตโต้ แผ่น 15.50 15.50
กระเบื้องเคลือบบุผนัง
ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราลีลา แผ่น 6.75 6.75
ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราอาร์ซีไอ แผ่น 8.00 8.00
ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต้ แผ่น 7.50 7.50
ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราลีลา แผ่น 8.50 8.50
ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราอาร์ซีไอ แผ่น 8.50 8.50
ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราคอตโต้ แผ่น 9.50 9.50
ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราคัมพานา แผ่น 8.00 8.00
ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราลีลา แผ่น 7.50 7.50
ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราอาร์ซีไอ แผ่น 7.50 7.50
ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต้ แผ่น 8.00 8.00
ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราลีลา แผ่น 8.50 8.50
ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราอาร์ซีไอ แผ่น 8.50 8.50
กระเบื้องดินเผา หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
กระเบื้องดินเผาบุผนัง
กระเบื้องยางปูพื้น หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ชนิดธรรมดา
ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 1.6 มม. ตราไดโนเฟลกซ์ * ตร.ม. 110.00 110.00
ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 2.0 มม. ตราไดโนเฟลกซ์ * ตร.ม. 138.00 138.00
ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 2.5 มม. ตราไดโนเฟลกซ์ * ตร.ม. 175.00 175.00
ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 3.2 มม. ตราไดโนเฟลกซ์ * ตร.ม. 220.00 220.00
ขนาด 12 x 12 นิ้ว หนา 1.6 มม. ตราสตาร์ฟลอร์ * ตร.ม. 141.00 141.00
ขนาด 12 x 12 นิ้ว หนา 2.0 มม. ตราสตาร์ฟลอร์ * ตร.ม. 170.00 170.00
ขนาด 12 x 12 นิ้ว หนา 2.5 มม. ตราสตาร์ฟลอร์ * ตร.ม. 206.00 206.00
ชนิดควบคุมไฟฟ้าสถิตย์
ขนาด 60.8 x 60.8 ซม. หนา 2.0 มม. ตราสตาร์ฟลอร์ * ตร.ม. 720.00 720.00
ขนาด 60.8 x 60.8 ซม. หนา 3.0 มม. ตราสตาร์ฟลอร์ * ตร.ม. 900.00 900.00
ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ขนาด 60.8 x 60.8 ซม. หนา 2.0 มม. ตราสตาร์ฟลอร์ * ตร.ม. 504.00 504.00
อุปกรณ์กระเบื้องยาง หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
บัวเชิงผนังยาง สูง 4 นิ้ว หนา 1.6 มม. เมตร 17.00 17.00
บัวเชิงผนังยาง สูง 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. เมตร 36.00 36.00
จมูกยาง เมตร 28.00 28.00
เส้นขอบยาง เมตร 13.00 13.00
บัวเชิงผนังยาง ดำ น้ำตาล เทา สูง 100 มม. หนา 1.4 มม. ตราสตาร์ฟลอร์ * เมตร 15.00 15.00
บัวเชิงผนังยาง ดำ น้ำตาล เทา สูง 150 มม. หนา 2.0 มม. ตราสตาร์ฟลอร์ * เมตร 42.50 42.50
เส้นขอบยาง หนา 2.0 มม. ตราสตาร์ฟลอร์ * เมตร 14.00 14.00
จมูกยาง ดำ น้ำตาล หนา 2.0 มม. ตราสตาร์ฟลอร์ * เมตร 29.00 29.00
ผลิตภัณฑ์หินขัด หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
กระเบื้องหินขัดปูพื้น
ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 28.05 28.05
ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีขาว ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 26.35 26.35
ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 26.35 26.35
ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีส้ม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 26.35 26.35
ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีครีม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 29.75 29.75
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 52.70 52.70
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีขาว ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 50.15 50.15
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีครีม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 56.10 56.10
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 50.15 50.15
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีส้ม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 50.15 50.15
เชิงผนังหินขัด
ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 20.40 20.40
ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีขาว ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 19.55 19.55
ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 19.55 19.55
ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีส้ม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 19.55 19.55
ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีครีม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 20.40 20.40
ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 28.90 28.90
ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีขาว ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 28.05 28.05
ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีครีม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 28.05 28.05
ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 28.05 28.05
ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีส้ม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 28.05 28.05
กระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้า หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
กระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้า ชนิดผิวหน้าเรียบ
ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 21.25 21.25
ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีเหลือง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 26.35 26.35
ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 26.35 26.35
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 39.10 39.10
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีเหลือง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 47.60 47.60
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีส้ม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 47.60 47.60
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 47.60 47.60
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีแดงเลือดหมู ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 47.60 47.60
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีฟ้า ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 59.50 59.50
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีเขียว ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 50.15 50.15
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีน้ำตาล ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 50.15 50.15
พรม หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
พรมขนสัตว์
พรมเส้นใยสังเคราะห์
กระดาษปิดผนัง หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: