ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร
(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุแผ่นแข็ง ราคา : บาท
แผ่นไม้อัดสัก หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน
แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ เอ
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,400.00 1,400.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,590.00 1,590.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,950.00 1,950.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 2,350.00 2,350.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 2,750.00 2,750.00
แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ
แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก
แผ่นไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก เกรด เอ เอ
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,620.00 1,620.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,830.00 1,830.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 2,340.00 2,340.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 2,870.00 2,870.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 3,410.00 3,410.00
แผ่นไม้อัดยาง หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ
แผ่นไม้อัดอื่น ๆ หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายใน
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 410.00 410.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 5 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 500.00 500.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 7 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 720.00 720.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 930.00 930.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,330.00 1,330.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,765.00 1,765.00
แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 525.00 525.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 5 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 650.00 650.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 7 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,005.00 1,005.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,295.00 1,295.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 1,770.00 1,770.00
ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 2,360.00 2,360.00
แผ่นใยไม้อัดแข็ง หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
แผ่นใยไม้อัดแข็ง ชนิดเรียบ
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 95.00 95.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 129.00 129.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 5 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 162.00 162.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 193.00 193.00
แผ่นใยไม้อัดแข็ง ชนิดลวดลาย (ลายสัก ลูกฟูก หนังแกะ รางบัว)
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. ตราช้าง 3 เชือก * แผ่น 115.00 115.00
กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
แผ่นยิปซัม ธรรมดา หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
แผ่นยิปซัม ชนิดธรรมดา
ขนาด 60 x 60 ซม. หนา 9 มม. ตราบีพีบี แผ่น 23.00 23.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบีพีบี แผ่น 154.00 154.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราบีพีบี แผ่น 185.00 185.00
แผ่นยิปซัม ชนิดบุอลูมิเนียมฟอยล์
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบีพีบี แผ่น 235.00 235.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราบีพีบี แผ่น 270.00 270.00
แผ่นยิปซัม ชนิดทนไฟ หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราบีพีบี แผ่น 338.00 338.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 15 มม. ตราบีพีบี แผ่น 380.00 380.00
แผ่นยิปซัม ชนิดทนร้อน หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
แผ่นยิปซัม ชนิดทนความชื้น หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราบีพีบี แผ่น 235.00 235.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราบีพีบี แผ่น 270.00 270.00
แผ่นยิปซัม พิมพ์ลาย หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี แผ่นเรียบ
ไม่ชุบสี หนา 0.25 มม. ขนาด 3 x 8 ฟุต แผ่น 245.00 245.00
ไม่ชุบสี หนา 0.30 มม. ขนาด 3 x 8 ฟุต แผ่น 280.00 280.00
ไม่ชุบสี หนา 0.35 มม. ขนาด 3 x 8 ฟุต แผ่น 320.00 320.00
ชุบสี หนา 0.20 มม. ขนาด 3 x 6 ฟุต แผ่น 170.00 170.00
เหล็กแผ่นเรียบดำ หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 2 มม. หนัก 47 กก./แผ่น แผ่น 1,152.50 1,218.50
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. หนัก 70 กก./แผ่น แผ่น 1,715.00 1,795.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. หนัก 140 กก./แผ่น แผ่น 3,430.00 3,585.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 9 มม. หนัก 210 กก./แผ่น แผ่น 5,145.00 5,375.00
อลูมิเนียมเส้น หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
อลูมิเนียมตัวท
ชนิดบาง ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 6 ม. สีขาว เส้น 58.50 67.50
ชนิดหนา ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 6 ม. สีขาว เส้น 125.45 144.75
ชนิดหนา ขนาด 1 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สีขาว เส้น 161.20 186.00
เส้นหน้าต่างอลูมิเนียม
ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว เส้น 110.00 110.00
เส้นประตูอลูมิเนียม
ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว เส้น 140.00 150.00
อลูมิเนียมแผ่นเรียบ หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 0.30 มม. เบอร์ 30 แผ่น 327.25 327.25
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 0.45 มม. เบอร์ 26 แผ่น 485.25 485.25
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 0.55 มม. เบอร์ 24 แผ่น 589.75 589.75
กระจกแผ่น หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
กระจกใส
กระจกใส หนา 3 มม. ตร.ฟุต 10.05 10.80
กระจกใส หนา 5 มม. ตร.ฟุต 15.37 15.87
กระจกใส หนา 6 มม. ตร.ฟุต 18.55 19.05
กระจกใส หนา 8 มม. ตร.ฟุต 37.25 37.25
ระจกใส หนา 10 มม. ตร.ฟุต 48.65 46.50
กระจกสี
กระจกสีชาดำ หนา 3 มม. ตร.ฟุต 13.45 13.95
กระจกสีชาดำ หนา 5 มม. ตร.ฟุต 20.50 21.00
กระจกสีชาดำ หนา 6 มม. ตร.ฟุต 23.50 24.00
กระจกสีเขียว หนา 5 มม. ตร.ฟุต 19.25 19.75
กระจกสีเขียว หนา 6 มม. ตร.ฟุต 22.25 22.75
กระจกลวดลาย
เหล็กแผ่นไร้สนิม หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
แผ่นเรียบ หนา 1.5 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต น้ำหนัก 35.4 กก./แผ่น แผ่น 5,275.00 5,240.00
แผ่นเรียบ หนา 2.0 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต น้ำหนัก 47.2 กก./แผ่น แผ่น 6,940.00 6,895.00
แผ่นเรียบ หนา 3.0 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต น้ำหนัก 70.8 กก./แผ่น แผ่น 10,400.00 10,340.00
แผ่นเซลโลกรีต หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ชิปบอร์ด หน่วย เดือนก่อนหน้า มกราคม
ไม้อัดซีเมนต์
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 8 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 370.00 370.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 10 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 415.00 415.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 12 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 485.00 485.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 16 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 605.00 605.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 20 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 700.00 700.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 24 มม. ตราวีว่า บอร์ด แผ่น 850.00 850.00
กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
ขนาด 120 x 120 x 0.40 ซม. ตราช้าง แผ่น 81.00 81.00
ขนาด 120 x 120 x 0.38 ซม. ตราเสือ แผ่น 75.00 75.00

ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: