ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หมวดวัสดุชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป ราคา : บาท
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร ท่อน 125.00 130.00
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร ท่อน 187.50 195.00
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร ท่อน 260.00 270.00
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 5 เมตร ท่อน 325.00 337.50
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร ท่อน 390.00 405.00
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดียว
ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม. ท่อน 1,200.00 1,200.00
ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 9.00 ม. ท่อน 1,350.00 1,350.00
ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.50 ม. ท่อน 1,575.00 1,575.00
ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม. ท่อน 1,950.00 1,950.00
ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม. ท่อน 2,350.00 2,350.00
ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม. ท่อน 2,350.00 2,350.00
ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม. ท่อน 3,800.00 3,800.00
ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 7,985.00 7,985.00
ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 10,000.00 10,000.00
ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 13,890.00 13,890.00
ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 24.00 ม. ท่อน 17,100.00 17,100.00
ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 15,285.00 15,285.00
ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 25.00 ม. ท่อน 18,445.00 18,445.00
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม
ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม. ท่อน 2,880.00 2,880.00
ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 4,450.00 4,450.00
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดท่อนเดียว
ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 5,500.00 5,500.00
ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 7,485.00 7,485.00
ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 9,975.00 9,975.00
ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 24.00 ม. ท่อน 12,025.00 12,025.00
ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 14,000.00 14,000.00
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม
ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 14.00 ม. ท่อน 3,000.00 3,000.00
ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 18.00 ม. ท่อน 3,650.00 3,650.00
ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 4,250.00 4,250.00
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม
ขนาด ศก. 0.25 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 5,265.00 5,265.00
ขนาด ศก. 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 6,835.00 6,835.00
ขนาด ศก. 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 8,800.00 8,800.00
ขนาด ศก. 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 11,580.00 11,580.00
ขนาด ศก. 0.45 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 14,100.00 14,100.00
ขนาด ศก. 0.50 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 17,525.00 17,525.00
ขนาด ศก. 0.60 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 23,750.00 23,750.00
ขนาด ศก. 0.80 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 38,765.00 38,765.00
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ
ขนาด 15 ซม. ยาว 2.00 ม. ท่อน 178.00 178.00
ขนาด 15 ซม. ยาว 3.00 ม. ท่อน 277.00 277.00
ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 ม. ท่อน 370.00 370.00
ขนาด 15 ซม. ยาว 5.00 ม. ท่อน 472.00 472.00
ขนาด 15 ซม. ยาว 6.00 ม. ท่อน 627.00 627.00
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวที
ขนาดน้ำหนัก 36 กก. ยาว 2.00 ม. ท่อน 94.00 94.00
ขนาดน้ำหนัก 54 กก. ยาว 3.00 ม. ท่อน 141.00 141.00
ขนาดน้ำหนัก 72 กก. ยาว 4.00 ม. ท่อน 206.00 206.00
ขนาดน้ำหนัก 90 กก. ยาว 5.00 ม. ท่อน 263.00 263.00
ขนาดน้ำหนัก 108 กก. ยาว 6.00 ม. ท่อน 355.00 355.00
เสารั้วคอนกรีต หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
แบบตีนช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. ท่อน 175.00 250.00
แบบตีนช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 3.00 ม. ท่อน 210.00 300.00
เสาตอม่อคอนกรีต หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10×10 ซม. ยาว 1.00 ม. ท่อน 115.00 125.00
เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10×10 ซม. ยาว 2.00 ม. ท่อน 230.00 250.00
เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10×10 ซม. ยาว 3.00 ม. ท่อน 345.00 375.00
เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5×12.5 ซม. ยาว 1.00 ม. ท่อน 130.00 150.00
เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5×12.5 ซม. ยาว 2.00 ม. ท่อน 265.00 305.00
เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5×12.5 ซม. ยาว 3.00 ม. ท่อน 397.50 457.50
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง
ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 15 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค ตร.ม. 545.00 545.00
ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 15 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค ตร.ม. 560.00 560.00
ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 20 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค ตร.ม. 620.00 620.00
ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 20 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค ตร.ม. 630.00 630.00
ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 25 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค ตร.ม. 725.00 725.00
ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 25 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค ตร.ม. 735.00 735.00
คานคอนกรีตอัดแรง หน่วย เดือนก่อนหน้า เมษายน
คานคอนกรีตอัดแรง รูปตัวที
ขนาดยาว 2.95 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค * ท่อน 194.70 194.70
ขนาดยาว 3.00 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค * ท่อน 198.00 198.00
ขนาดยาว 3.00 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค * ท่อน 204.00 204.00
ขนาดยาว 3.50 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค * ท่อน 231.00 231.00
ขนาดยาว 3.50 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค * ท่อน 238.00 238.00
ขนาดยาว 3.50 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค * ท่อน 248.50 248.50
ขนาดยาว 3.95 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค * ท่อน 268.60 268.60
ขนาดยาว 3.95 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค * ท่อน 280.45 280.45
ขนาดยาว 3.95 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค * ท่อน 312.50 312.50
ขนาดยาว 4.00 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค * ท่อน 272.00 272.00
ขนาดยาว 4.00 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค * ท่อน 284.00 284.00
ขนาดยาว 4.00 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค * ท่อน 316.00 316.00
ขนาดยาว 4.50 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค * ท่อน 355.50 355.50
ขนาดยาว 5.00 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค * ท่อน 395.00 395.00

ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2507 7000 โทรสาร 0 2507 5825 e-mail : indexmaster@moc.go.th
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: