ArchiCAD

การออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยเทคโนโลยี 3 มิติเสมือนจริง ArchiCAD
ซอฟท์แวร์ / สถาปัตยกรรม
หากมีการพูดถึงคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ทุกคนอาจนึกถึงเกมส์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถมองเห็นเป็นภาพ 3 มิติ และสามารถเดินเข้าไปในอาคารต่างๆได้ โดยคอมพิวเตอร์สมัยใหม่สามารถประมวลผลให้แสดงภาพเป็น 3 มิติ ได้โดยมีการกำหนดแสง และลายของวัสดุ (Texture) ให้ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด ทำให้ผู้เล่นเกมส์มีความรู้สึกเสมือนจริง ซึ่งทำให้มีความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมส์ เสมือนเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ
แต่สำหรับการออกแบบและการก่อสร้างอาคาร เป็นขบวนการทำงานที่มีความซับซ้อน มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ตั้งแต่สถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร พนักงานเขียนแบบ ประมาณราคา ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคารหรือแม้กระทั่ง ซินแซเอง ซึ่งยากในการสื่อสารให้เข้าได้ตรงกัน โดยไม่ผิดพลาด โดยเพียงบรรยายเป็นด้วยตัวหนังสือ หรือ แบบแปลนรูปด้านเป็น 2 มิติ เพราะหากเข้าใจผิด จะต้องทำให้มาทำการแก้ไขขณะก่อสร้าง ซึ่งต้องมีผลกระทบกับงาน ทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องเพิ่มขึ้น เพราะต้องทำการต้องทุบ ต้องรื้อ และการแก้ไขใหม่
ปัจจุบันโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 3 มิติ ArchiCAD ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมในสถาปนิกมืออาชีพในต่างประเทศกันมากว่า 20 ปี สามารถแก้ปัญหาที่สถาปนิกไทยประสบกันอยู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพราะใช้เทคโนโลยีแบบ Virtual Building โดยสถาปนิกเขียนแปลนพื้นอาคารเป็น 2 มิติเหมือนปกติเหมือนโปรแกรม CAD ที่ใช้กันทั่วไปกันอยู่แล้ว ซึ่งกำหนดความสูงของแต่ละชั้นไว้ตั้งแต่ตอนแรก ArchiCAD จะทำการสร้างให้เป็น 3 มิติให้เองอัตโนมัติ โดยการแปลนพื้นสามารถกำหนด เสา และคานได้ตามที่ออกแบบอาคารทั่วไปในประเทศไทย หลังจากนั้นจะทำการ Copy แปลนพื้นและส่วนประกอบ เช่น คาน เสา ประตู หน้าต่าง หรือ ผนัง ไปเป็นชั้นอื่นๆได้ และปรับแก้ขนาดได้ตลอดเวลา โปรแกรมจะทำการเขียนรูปด้านได้อัตโนมัติ หรือ เขียนรูปตัดลงในแปลนก็จะได้ รูปตัดอาคาร ( Section ) ได้ทันที หากมีการแก้ไขสามารถแก้ไขที่รูปด้านใดๆก็ได้ โปรแกรมจะแก้ไขและปรับปรุงให้เองทันที ทั้ง แปลน รูปด้าน รูปตัด รูปขยาย (Details) ซึ่งหลักการออกแบบ Virtual Building ทำให้สถาปนิกสามารถกำหนดราคาวัสดุ และค่าแรงแต่ละวัสดุก่อสร้างได้เอง ทำให้ขณะที่สถาปนิกกำลังออกแบบ ก็สามารถทราบค่าก่อสร้างได้ตลอดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาไปประมาณราคาก่อสร้างอีกหลายสัปดาห์ และมีโอกาสถอดจำนวนวัสดุผิดพลาดอีกหลายสิบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งหากเป็นเจ้าของอาคารต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น ผู้รับเหมาก่อสร้างก็อาจต้องเสนอราคาค่าก่อสร้างสูงกว่ารายอื่น หรือ หากเป็นสถาปนิกพบว่างบประมาณสูงกว่าที่กำหนด ทำให้ต้องแก้ไขแบบ ซึ่งต้องเสียเวลาเกือบเท่าตัวในการแก้ไขแบบ
ระหว่างที่สถาปนิกกำลังออกแบบอาคาร สถาปนิกสามารถที่จะให้ ArchiCAD แสดงเป็นภาพ 3 มิติ ได้ โดยสถาปนิกเองสามารถหมุนดูหรือ เดินเข้าไปยังห้องต่างๆในอาคาร หรือ นอกอาคารได้ สถาปนิกยังสามารถกำหนดให้ระบายสี (Rendering) ผนัง พื้น เพดาน หรือใส่ เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ เพื่อให้ได้บรรยากาศเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น หากต้องการแก้ไข เขียนเพิ่มเติม สามารถทำได้ทันทีในขณะนั้นเลย ทำให้ประหยัดเวลาได้มาก โดยไม่ต้องไปสร้างใหม่ด้วยโปรแกรมพรีเซ็นเตชั่นอื่นๆอีก เพราะต้องใช้เวลา ต้นทุนในการทำงานที่สูงขึ้น ตลอดจนมีโอกาศทำงานผิดพลาดเพิ่มขึ้นไปอีก

โปรแกรมสามารถที่จะส่งเป็นไฟล์ Virtual Reality ได้อีก 2 แบบ คือ กำหนดให้อาคารอยู่นิ่ง เราเป็นคนเดินรอบ หรือ อีกแบบจะเป็นการกำหนดให้เรายืนนิ่งอยู่กับที่ มองรอบๆตัวเรา 360 องศา โดยสามารถเปิดด้วยโปรแกรม Quicktime VR ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถ Download มาเปิดไฟล์ที่สร้างดูภาพได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากสถาปนิกต้องการนำไฟล์ออกแบบอาคารจากโปรแกรมไปนำเสนอกับผู้ที่เกี่ยวข้องแบบ 3 มิติเสมือนจริง ArchiCAD มีโปรแกรมเสริมชื่อ Zermatt for ArchiCAD ที่จะสามารถส่งไฟล์ (Export) จาก ArchiCAD เป็นภาพ 3 มิติเสมือนจริง ซึ่งใช้เวลาเพียงพริบตา อาคาร 20 ชั้นที่สร้างด้วย ArchiCAD จะใช้เวลาในการสร้างภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงไม่เกิน 2 นาที หากมีการสั่งระบายสีในโปรแกรม ArchiCAD จะทำให้เห็นภาพสวยงามเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น โดย Zermatt จะสามารถบันทึกเป็นไฟล์ exe ทำให้สามารถเปิดโปรแกรมได้เลย ทำให้คนที่ใช้ไฟล์ไม่ต้องมีโปรแกรมที่สร้างอีก หากต้องการปรับค่าต่างๆสามารถทำได้โดยกด F1 สามารถให้โปรแกรมแสดงเป็นสีเสมือนจริง เป็นเส้น หรือ เป็นภาพ 3 มิติเสมือนจริง ซึ่งภาพที่มองด้วยตาเปล่าจะเป็นภาพซ้อน สีแดงและน้ำเงิน หากผู้ดูภาพใส่แว่น 3 มิติ จะทำให้ดูภาพเสมือนจริง มีมิติลอยออกมาจากจอภาพคอมพิวเตอร์ และสามารถฉายบนโปรเจ็กเตอร์ได้ การใช้งานเพียงกดเม้าส์และลูกศรซ้ายขวาขึ้นลง ก็จะสามารถเดินเข้าไปในอาคาร และเดินไปยังห้องต่างๆได้ตามต้องการ หากต้องการเดินขึ้นชั้นบน สามารถเดินขึ้นโดยขึ้นบันไดเท่านั้น โปรแกรมยังมีคำสั่งให้วัดระยะในภาพ 3 มิติ ได้และบันทึกไฟล์เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ (Animation)
การสร้างภาพอาคารเสมือนจริง 3 มิติ สมัยก่อนต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงกว่าเครื่องทั่วไป โปรแกรมจะมีราคาแพง ใช้งานยาก และต้องสร้างโมเดลอาคารใหม่จากพิมพ์เขียวจากสถาปนิก ซึ่งจะทำให้จำกัดการใช้งานประเภทนี้เฉพาะงานนำเสนอโครงการที่มีมูลค่าสูงๆเท่านั้น ปัจจุบันโปรแกรม ArchiCAD และโปรแกรมเสริมสามารถช่วยให้การสร้างภาพอาคารเสมือนจริง 3 มิติเป็นเรื่องง่าย เสมือนจริง โดยไม่ต้องสร้างโมเดลอาคารใหม่เหมือนโปรแกรมอื่น
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: