โปรแกรมบริหารทรัพยากรอาคาร

โปรแกรมบริหารทรัพยากรอาคาร (Facilities Management Software)
ซอฟท์แวร์ / การบริหารอาคารและสินทรัพย์
โปรแกรมบริหารทรัพยากรอาคาร (Facilities Management Software)
การบริหารทรัพยากรอาคารเป็นสิ่งที่จำเป็นในขบวนการบริหารอาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด ด้วยต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำที่สุด ซึ่งขบวนการใช้อาคารนั้น ทั่วไปแล้วจะมีระยะเวลายาวนานกว่าขบวนการทำงานในส่วนอื่นๆ โดยเฉลี่ยแล้วจะมีระยะเวลากว่า 50 ปี และขบวนการบริหารอาคารนั้น มีการใช้งบประมาณประจำสูงกว่าค่าก่อสร้างอาคารเสียอีก ซึ่งสมาคมการบริหารทรัพยากรอาคารนานาชาติ (IFMA-International Facilities Management Association) สำรวจว่าหากมีการบริหารการใช้อาคารอย่างถูกต้องจะทำให้เราสามารถประหยัดค่าดำเนินการได้ถึง 34%
การบริหารทรัพยากรอาคารเป็นรวบรวมเอาขบวนการทำงาน (Process) อาคารสถานที่ (Place) เทคโนโลยี (Technology) และบุคลากร (People) เข้าด้วยกันเพื่อบริหารจัดการอาคารและทรัพยสินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะทรัพย์สินคงที่ เช่น อาคาร เครื่องมือต่างๆ จะมีมูลค่าประมาณ 30-40 % ของแต่ละองค์การ การที่ทำให้ทรัพย์สินที่มีให้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานขององค์การจะทำให้มีต้นทุนในการดำเนินการที่ต่ำ สามารถเห็นปัจจัยของต้นทุนที่แท้จริง ทำให้ผู้บริหารการเงิน ผู้บริหารทรัพย์สินดำเนินการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ
การบริหารทรัพยากรอาคารเป็นการดำเนินการจากการบริหารพื้นที่จากแปลนพื้นอาคาร ทำให้สามารถทราบพื้นที่ต่าง โดยแบ่งหมายเลขห้อง หรือพื้นที่ใช้สอยตามแผนก และพื้นที่ร่วม (Common Space) และพื้นที่ทางดิ่ง เช่น บันได ลิฟท์ เป็นต้น โดยข้อมูลที่ได้จะทำให้ผู้บริหารแต่ละแผนก และแต่ละระดับต่างนำไปทำงานตามหน้าที่ของตนที่รับผิดชอบ
ขบวนการบริหารทรัพยากรอาคารปัจจุบันยังมีการขยายครอบคลุมการทำงานในส่วนสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกด้วย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าด้วยกัน
โดยการบริหารจะเริ่มตั้งแต่ การซื้อ หรือเข้าใช้อาคาร การเข้าใช้งาน การว่างใช้งาน และการต่อเชื่อมกับระบบต่างๆ จนถึง การป้องการ บำรุงรักษา ซึ่งเป็นการดูแลตลอดวงจรการใช้งานอาคาร
การบริหารทรัพยกรอาคารเป็นการทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ในการบริหารจัดการ เช่น CRM (Customer Relation Management) BAS (Building Automation System) ERP (Enterprise Resource Planning) CMMS, IT และ CAFM/FIFM (Computer Aided Facilities Management)
เทคโนโลยีของการบริหารทรัพยากรอาคารเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างข้อมูล ที่เป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือ กับแปลนพื้นอาคาร หากมีการคลิกที่หน้าจอใดจอหนึ่งก็จะแสดงให้ดูอีกจอหนึ่งให้เห็นได้ง่ายและทันที ทำให้ไม่สนหรือเข้าใจผิด หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ในห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งในแปลนอาคาร ด้านฐานข้อมูลก็จะเปลี่ยนแปลงให้อัตโนมัติ และในทางกลับด้านก็เช่นกัน
การบริหารทรัพยากรอาคารของโปรแกรม ARCHIBUS มีโมดูล Business Intelligent เพื่อสรุปข้อมูลจากทุกระบบ ในกราฟิคที่ผู้บริหารต้องการเพื่อจะได้สรุปข้อมูลตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
โปรแกรมปัจจุบันยังมีการเชื่อมโยงจากแบบแปลน 2 มิติไปเชื่อมกับโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมทีสามารถแสดงผลเป็น 3 มิติได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจสถาพของทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี เช่น ท่อประปา ระบบปรับอากาศ เป็นต้น
การบริหารทรัพยากรอาคารรุ่นล่าสุดยังมีการเชื่อมโยงกับระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS-Geographic Information System) เพื่อที่จะสามารถดึงข้อมูลจากข้อมูลที่มาจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้ง่าย
การบริหารทรัพยากรอาคารรวมถึงการบริหารที่ดินแต่ละแปลงที่ครอบครอง ให้ทราบรายละเอียดทั้งหมด พร้อมสรุปรายงานล่าสุดให้ทราบ เช่น มีที่ดินทั้งหมดอยู่กี่ไร่ มีอาคารทั้งหมดอยู่กี่ตารางเมตร จอดรถยนต์ได้กี่คัน เป็นที่ดินต่ำกว่า 10 ไร่ อยู่กี่แปลง เป็นต้น
การสรุปพื้นที่ต่างๆเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานของการบริหารทรัพยากรอาคาร โดยจะมีการคิดต้นทุนย้อนกลับเข้าในแต่ละแผนก เพื่อให้ทราบต้นทุนในการดำเนินการที่แท้จริง แทนการยกตัวเขขึ้นมาลอยๆ เช่น ค่าดูแลส่วนกลาง เป็นต้น
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อาคาร จำเป็นจำต้องมีการบำรุงรักษาให้ใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะมีการสำรวจปริมาณของเฟอร์นิเจอร์ประจำปี ทั้งจำนวนและสภาพการใช้งาน ทำให้วางแผนการบำรุงรักษาได้ง่าย โดยสามารถคิดค่าเสื่อมของเฟอร์นิเจอร์ ค่าซ่อมบำรุงจากรูปแบบต่างๆ ได้
การวางแผนหนี หรืออพยบออกจากอาคาร เป็นสิ่งที่จำเป็นในการอยู่อาศัยในอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การเกิดเพลิงไหม้ แผ่นดินไหว เป็นต้น ผู้บริหารอาคารจำเป็นจะต้องมีการวางแผนที่รัดกุม โดยจะต้องมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และต้องมีการทำการซักซ้อมทุก 6 เดือน เพราะการอพยบหนีภัยที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดการสูญเสียชีวิตของผู้อยู่อาศัยลงได้มาก
แหล่งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม :
เว็ปไซต์บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด http://www.twoplussoft.com
เว็ปไซต์ผู้พัฒนาโปรแกรม ARCHIBUS http://www.archibus.com
เว็ปไซต์ International Facilities Management Association http://www.ifma.org
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: