ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือน มีนาคม 2551
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง / ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปี 2551
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
เดือน มีนาคม 2551 และเฉลี่ยระยะ 3 เดือนของปี 2551
กระทรวงพาณิชย์ ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2551 โดยสรุป
จากการสำรวจราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 88 รายการ ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาและวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อนำมาคำนวณดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ได้ผลดังนี้
1 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2551
ในปี 2543 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเท่ากับ 100 และเดือนมีนาคม 2551 เท่ากับ 154.5 สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2551 คือ 151.7
2 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2551 เมื่อเทียบกับ
2.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2551 สูงขึ้นร้อยละ 1.8
2.2 เดือนมีนาคม 2550 สูงขึ้นร้อยละ 15.0
2.3 เฉลี่ยเดือนมกราคม – มีนาคม 2551 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2550 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.9
3 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2551 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2551 สูงขึ้นร้อยละ 1.8 (กุมภาพันธ์ 2551 สูงขึ้นร้อยละ 3.1) เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง สาเหตุสำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กเส้น เหล็กตัวซี เหล็กฉาก ลวดเหล็ก ท่อเหล็กและเหล็กแผ่นเรียบดำ) ร้อยละ 3.7 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2550 เป็นผลจากต้นทุนการผลิต คือราคาวัตถุดิบนำเข้า และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ (ดินถมที่ ทราย หิน อิฐมอญและอลูมิเนียม) ร้อยละ 1.1 และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา (สายไฟฟ้า สายเคเบิล ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อพีวีซี และท่อ HDPE ) ร้อยละ 0.8 เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
4 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2551 เทียบกับเดือนมีนาคม 2550 สูงขึ้น ร้อยละ 15.0 (กุมภาพันธ์ 2551 สูงขึ้นร้อยละ 14.3) ที่สำคัญ คือ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กเส้น เหล็กตัวซี เหล็กฉาก ลวดเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่นเรียบดำและตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป) ร้อยละ 38.9 หมวดสุขภัณฑ์ (โถส้วม อ่างล้างหน้าและที่ปัสสาวะ) ร้อยละ 4.9 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ (ดินถมที่ กระจกและยางมะตอย) ร้อยละ 3.5 เป็นผลจากต้นทุนการผลิต (น้ำมันเชื้อเพลิง) สูงขึ้น
5 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเฉลี่ยเดือนมกราคม – มีนาคม 2551 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2551 สูงขึ้นร้อยละ 13.4) สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 36.9 หมวดสุขภัณฑ์ ร้อยละ 4.9 และหมวดซีเมนต์ (ปูนซีเมนต์และปูนฉาบ) ร้อยละ 2.8 เป็นผลจากต้นทุนการผลิต (น้ำมันเชื้อเพลิง) สูงขึ้น

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตารางดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ได้ที่
http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: