ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือน กุมภาพันธ์ 2551
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง / ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปี 2551
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
เดือน กุมภาพันธ์ 2551
กระทรวงพาณิชย์ ขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2551 โดยสรุป
จากการสำรวจราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 88 รายการ ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กกระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาและวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อนำมาคำนวณดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ได้ผลดังนี้
1 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2551
ในปี 2543 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเท่ากับ 100 และเดือนกุมภาพันธ์ 2551 เท่ากับ 151.7 สำหรับเดือนมกราคม 2551 คือ 147.
2 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2551 เมื่อเทียบกับ
2.1 เดือนมกราคม 2551 สูงขึ้นร้อยละ 3.1
2.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2550 สูงขึ้นร้อยละ 14.3
2.3 เฉลี่ยเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2551 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2550 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.4
3 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2551 เทียบกับเดือนมกราคม 2551 สูงขึ้นร้อยละ 3.1 (มกราคม 2551 สูงขึ้นร้อยละ 4.7) เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง สาเหตุสำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กเส้น เหล็กตัวซี เหล็กฉาก ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็กแผ่นเรียบดำและตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป) ร้อยละ 7.5 หมวดวัสดุฉาบผิว (สีเคลือบน้ำมัน สีน้ำพลาสติก สีทาถนน และน้ำมันเคลือบแข็ง) ร้อยละ 1.7 เนื่องจากต้นทุนการผลิต คือราคาวัตถุดิบนำเข้าสูงขึ้น
4 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2551 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2550 สูงขึ้น ร้อยละ 14.3 (มกราคม 2551 สูงขึ้นร้อยละ 12.4) ที่สำคัญ คือ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (เหล็กเส้น เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กแผ่นเรียบดำและตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป) ร้อยละ 37.7 หมวดสุขภัณฑ์ (โถส้วม อ่างล้างหน้าและที่ปัสสาวะ) ร้อยละ 4.9 และหมวดกระเบื้อง (กระเบื้องปูพื้น) ร้อยละ 3.9 เป็นผลจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
5 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเฉลี่ยเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2551 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 (มกราคม 2551 สูงขึ้นร้อยละ 12.4) สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าในหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 35.9 เป็นผลจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
สามารถดูตารางดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างได้ที่
http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: