คอมพิวเตอร์สมัยใหม่

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ด้านการบริหารโครงการ
ซอฟท์แวร์ / การบริหารโครงการ
หน้าที่หลักของทุกองค์กรทั้งเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน ซึ่งเป็นองค์กรแสวงหากำไร หรือ แม้กระทั่งองค์กร หรือ มูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร ต่างก็ล้วนที่จะต้องมุ่งดำเนินงานในธุรกิจหลักขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงตามวิศัยทัศน์ขององค์กร (Vision) ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กรหรือภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตขององค์กร การที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนั้นได้จำเป็นจะต้องแตกเป็นภาระกิจหลัก (Mission) ตามมิติต่างๆ เช่น ภาระกิจมิติ ด้านการขาย การตลาด การพัฒนาวิจัย เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น หลังจากนั้นก็จะกำหนดเป็นยุทธศาตร์ (Strategy) ซึ่งเป็นรูปแบบแนวทางการทำงาน โดยยุทธศาสตร์นี้ก็จะเป็นหัวข้อย่อยในแต่ละมิติของภาระกิจหลักในมิติต่างๆ แล้วจึงจะแปลงหัวข้อจากยุทธศตร์ต่างๆให้เป็นโครงการย่อย เพื่อให้ง่ายในการทำงาน โดยดำเนินการให้โครงการย่อยสำเร็จทุกโครงการนั้นก็หมายถึงองค์กรสามารถที่ จะประสบผลสำเร็จได้ตามวิศัยทัศน์ขององค์กรที่ได้วางไว้
สถาบันการเงินหรือธนาคารเองก็เช่นกัน ก็อยากจะให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการสามารถดำเนินการสำเร็จได้ตามที่ขอกู้ เพราะนั้นหมายถึงการมีกำไรจากการปล่อยกู้โครงการนั้นก็คือได้รับดอกเบี้ย จึงจำเป็นจะต้องให้นักพัฒนาอสังริมทรัพย์จัดทำเป็นแผนธุรกิจ(Business Plan) เสนอมาให้ดูว่ามีโครงการมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ซึ่งแผนธุรกิจก็จะประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ เช่น รูปแบบโครงการ เช่น แบบแปลน โครงการ ที่ดิน ราคาขาย การวิเคราะห์รายได้-รายจ่าย การวิเคราะห์กระแสเงินสด ( Cash Flow) เพื่อมาวิเคราะห์เป็นค่าทางการเงิน เช่น IRR,NPV ต่างๆ เพื่อเป็นตัวเลขประกอบการตัดสินใจปล่อยกู้ โดยบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะแปลงงบกระแสเงินสดจากแผนดำเนินงานโครงการจากค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการ และรายรับจากลูกค้าในแต่ละเดือน ซึ่งอาจจะแสดงในกระดาษ 2-3 แผ่น
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: