โฮมออฟฟิศ

โฮม…ออฟฟิศ…2
ภาษี ในงานก่อสร้าง / การคำนวณภาษี
จากอดีต…ครั้งที่ผ่านมาที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการ…การได้อยู่บ้านฟรี ที่กลายเป็นเงินได้ของพนักงาน และกลายเป็นภาระของบริษัทฯ ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน กลับมาสู่เรื่องราวปัจจุบันที่น่าจะทำให้เห็นภาพของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ชัดเจน โดยขอหยิบยกเอาเรื่องราวของ…บุญทิ้ง ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักพนักงานสุดหัวใจได้จัดสวัสดิการ…บ้านฟรี ให้กับพนักงานที่ไร้บ้าน…ขาดมิตรให้พึ่งพิงได้อยู่อาศัย…ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ…บุญมี…คนเดิมเจ้าเก่า…โดยในแต่ละเดือน…บุญทิ้ง ต้องจ่ายค่าเช่าห้องพักสุดหรูให้กับเจ้าของห้องพักเดือนละ 30,000 บาท…(ไม่รู้วิเศษขนาดไหน…ถึงแพงจัดขนาดนี้) ซึ่งหากต้องการปฏิบัติหน้าที่…หักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ครบ ถ้วน…ต้องนำค่าเช่าบ้านที่จ่าย ไปรวมกับเงินได้อื่น และทำการคำนวณภาษีเงินได้ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย เหมือนในกรณีการจ่ายเงินได้อื่น ๆ ที่ผ่านมา…ซึ่งไม่ต้องบอกก็พอเดาได้ว่า…งานนี้ต้องมีผลกระทบต่อ…จิตใจ และเงินในกระเป๋าบุญมีแน่นอน แต่จะกระทบมากหรือน้อย…ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายค่าเช่า…เพราะ
– หากจ่ายค่าเช่า…เป็นรายเดือน…ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย…เป็นรายเดือน
– หากจ่ายค่าเช่า…ครั้งเดียวทั้งจำนวน…ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย…ทั้งจำนวน
หากบุญทิ้ง เลือกที่จะจ่ายค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่า หรือบุญมีเป็นรายเดือน…บุญทิ้งจะต้องนำค่าเช่าที่จ่ายมาคูณกับจำนวนครั้งที่จ่าย…เช่นเดียวกับเงินเดือน และคำนวณหาภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ละเดือน…ซึ่งจะทำให้ภาระการหักภาษีเท่ากันทุกเดือน ซึ่งแตกต่างจากการจ่ายค่าเช่าทั้งจำนวน เพราะบุญทิ้งต้องนำค่าเช่าที่จ่ายทั้งก้อนไปรวมกับเงินได้อื่นในการคำนวณภาษี ซึ่งจะทำให้ภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในเดือนที่จ่ายค่าเช่าจะสูงกว่า…แม้ว่าท้ายที่สุดภาระภาษีจะเท่ากัน…บุญดี ตัดสินใจหยิบยกตัวอย่างทั้งสองรูปแบบให้บุญทิ้งดูจะได้ทำได้ถูกต้อง
ค่าเช่าก้อนเดียวกัน…แม้ยอดภาษีเงินได้จะเท่ากัน แต่วิธีการจ่ายที่แตกต่างกันกลับมีผลทำให้ภาษีที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน แตกต่างกันถึงเพียงนี้…เพราะหากบุญทิ้งจ่ายเป็นรายเดือน จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นรายเดือน ๆ ละ 57,691.67 บาท แต่หากจ่ายค่าเช่าก้อนเดียว…จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในเดือนที่จ่ายเดือนเดียว เมื่อนำไปรวมกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินเดือน และเบี้ยเลี้ยง…เท่ากับว่า ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในเดือนที่จ่ายค่าเช่าเป็นเงินจำนวน 156,691.67 บาท สำหรับเดือนอื่นก็หักตามปกติ…บุญทิ้ง และบุญดี คงต้องไปตบตี…เอ๊ย ตกลงกันเองว่า…แบบไหน…เครียดเด้อ !
ตบท้ายก่อนจากเพื่อยืนยันให้ผู้ที่ทำอยู่ และคิดจะทำ เกิดความมั่นใจ และสบายใจว่าสิ่งที่ทำอยู่ผิด หรือถูก และสิ่งที่กำลังจะทำต่อไปถูกหรือผิด ด้วยการนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตมาอ่านให้ฟังอีกครั้งว่า

“พนักงานเช่าบ้าน และทำสัญญากับเจ้าของบ้าน โดยพนักงานได้นำใบเสร็จ รับเงินมาเบิกจากนายจ้าง เงินที่นายจ้างจ่ายคืนให้กับพนักงานตามใบเสร็จรับเงินดังกล่าว เป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร…(กค 0802/7448 : 4 พฤษภาคม 2536)”

“กรณีบริษัทจ่ายค่าเช่าที่พักให้พนักงาน ซึ่งเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทต้องคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น หากบริษัทจ่ายค่าเช่าครั้งเดียว ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงานในปีที่ได้รับ บริษัทไม่มีสิทธิเฉลี่ยค่าเช่าดังกล่าวตามระยะเวลาการเช่า
เมื่อบริษัทได้หักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว บริษัทมีหน้าที่นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม และการยื่นรายการ ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2535 ข้อ 2 (1) โดยใช้แบบ ภ.ง.ด. 1…(กค. 0811/10459 : 7 ตุลาคม 2542)”

จ่ายให้กับพนักงานต้องหัก เลยมีประเด็นชวนคิดต่อไปว่า หากบุญทิ้ง คิดหลีกเลี่ยงไปจ่ายค่าเช่าให้กับผู้ให้เช่าโดยตรง จะต้องหัก หรือไม่ และอย่างไร หากมีโอกาสจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปวันนี้…ขอลาไปก่อน
ด้วยรัก
นายภาษี
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: