ภาษีในงานก่อสร้าง

บริการ…พร้อมขาย…หักทั้งจำนวน
ภาษี ในงานก่อสร้าง / การคำนวณภาษี
ในค่ำคืน…ก่อนเดินทางไปพบกับผู้ขายสินค้า เพื่อยืนยันหน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย…เพื่อให้จำนน และยอมให้หักแต่โดยดี…บุญทิ้งฝันเห็นหน้าของผู้ขายสินค้า …ที่ได้แต่ยืนฝืนยิ้ม ราวกับเด็กที่โดนจับได้ว่าทำผิด เลยต้องมาสารภาพบาปว่า…คุณ ครูครับ…สมมตินะครับ…สมมติ…เอ๊ย…ชักฝันเลยเถิดไปใหญ่แล้ว
บุญทิ้ง…สะใจกับสิ่งที่เกิดในฝันเป็นอย่างมาก แต่ในขณะที่เดินทางกลับจากการสู้ศึกกับผู้ขายสินค้า…บุญทิ้งได้พบชาย…คนหนึ่งเดินผ่านมา พร้อมกับชี้หน้ามายังบุญทิ้ง พร้อมกับพูดเสียงดุดันว่า…หักภาษี ณ ที่จ่าย…ผิด ต้องหัก…ทั้งจำนวน อย่าลืมแวะไปเสียเบี้ยปรับ…เงินเพิ่ม แต่โดยดี
บุญทิ้ง…สะดุ้งตื่น พร้อมกับทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในความฝัน และอดรู้สึกไม่ได้ว่า มันน่าจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ เพราะชายลึกลับในฝัน…บุญทิ้งจำได้เป็นอย่างดีว่า…หาใช่ใครที่ไหนไม่…หากแต่เป็นเพื่อนที่คอยเตือน ให้บุญทิ้งจำได้ไม่ลืมทุกครา ที่ทำผิดพลาดทางภาษี…ซึ่งมีนามว่า…คุณสรรพ…กระบี่โหด…เจ้าเดิม
ลางสังหรณ์…ที่เกิดขึ้น ทั้งที่ยังไม่ถึงคืนวันลอยกระทง ทำให้บุญทิ้ง ต้องชะลอการเดินทางออกไปชั่วขณะ เพื่อค้นหาให้พบคำตอบของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝันให้ได้ก่อนว่า…เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม จะเกิดขึ้นได้อย่างไร…จนในที่สุด บุญทิ้งพบว่า…
การที่บุญทิ้งนำ…เครื่องปรับอากาศ ไปซ่อม…เนื้อหาสาระสำคัญ คือ การซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แม้จะต้องมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ มาเพื่อใช้ประกอบการซ่อม…โดยที่ผู้ซ่อมทำหน้าที่ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์…ก็ตาม…ถือว่า มูลค่าที่เกิดขึ้นทั้งหมด…เป็นมูลค่าที่เกิดจากการให้บริการ…งานนี้ไม่ว่าจะแยกใบเสร็จรับเงิน…อย่างไร บุญทิ้งมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย…ทั้งจำนวน…เช่น
ค่าอะไหล่เครื่องปรับอากาศ 95,000.00 บาท
ค่าบริการ 5,000.00 บาท
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 7,000.00 บาท
รวมจำนวนเงิน 107,000.00 บาท
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย (3% X 100,000) 3,000.00 บาท
จำนวนเงินที่ต้องชำระ 104,000.00 บาท

เอกสารในที่เกิดเหตุ…ยืนยันให้มั่นใจว่า…หากเป็นการให้…บริการ พร้อมทั้งจัดหาอะไหล่ จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย จาก…ค่าบริการ รวมอะไหล่…แน่นอน เพราะ
“กรณีบริษัทว่าจ้างให้ทำการตกแต่งภายในอาคาร และติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ โดยมอบหมายให้ผู้รับจ้างทำหน้าที่ เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ เข้าลักษณะเป็น “สัญญาจ้างทำของ” ตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นสัญญาจ้างทำของทั้งจำนวน แม้ในข้อตกลง บริษัท และผู้รับจ้างจะได้กำหนดมูลค่างาน โดยแยกค่าวัสดุ อุปกรณ์ออกจากค่าแรงก็ตาม ดังนั้นเมื่อบริษัทจ่ายเงินค่าแรง และค่าวัสดุ อุปกรณ์ ให้แก่ผู้รับจ้าง บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินได้ที่จ่ายทั้งหมด…(กค. 0706/115 : 6 พฤศจิกายน 2545)”
“การให้บริการซ่อม ไม่ว่าจะออกใบกำกับภาษี หรือใบแจ้งหนี้ ระบุค่าซ่อม แซม กับค่าวัสดุฉบับเดียวกัน หรือคนละฉบับ การให้บริการดังกล่าว ถือเป็นการให้บริการรับจ้างซ่อมทั้งหมด หากผู้จ่ายเงินได้ เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือบุคคลอื่น ผู้จ่ายมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินได้ที่จ่าย…(กค. 0811/ก.1102 : 29 กันยายน 2543)”
บุญทิ้ง…รู้แล้วว่า…รอยยิ้มของผู้ขายสินค้าใน…ฝัน ไม่ใช่รอยยิ้มของเด็กที่ถูกจับได้ว่า…ทำผิด หากแต่เป็น รอยยิ้ม…ที่เต็มไปด้วยเล่ห์กล…ของผู้ประกอบการ…เขี้ยวลากดิน ที่รู้ทั้งรู้…ว่าหักผิด…แต่กลับไม่ยอมทักท้วง เพราะกลัวจะต้องถูกหักมาก…หากหักได้ถูกต้องครบถ้วน โดยหวังจะลอยแพให้บุญทิ้งรับกรรม แต่ผู้เดียว…หากแต่โชคชะตายังเข้าข้างบุญทิ้ง…ดังนั้นในไฟลท์ ล้างตา…บุญทิ้ง…หักให้โกร๋นเลย…งานนี้
นึกมาถึงตอนนี้…อกอีแป้นจะแตก เพราะบุญทิ้งนึกได้ว่า…ทุกคราที่นำรถ ยนต์…คันหรูไปซ่อม บุญทิ้งแทบไม่เคยหักภาษี ณ ที่จ่ายเลย หรือหากจะหัก ก็…หักเพียงเฉพาะค่าบริการ…ตามที่ศูนย์บริการบอกเท่านั้น…เห็นทีฝันเรื่อง เบี้ยปรับ…เงินเพิ่ม จะเป็นจริง เพราะ
“การที่บริษัท ประกอบกิจการรับจ้างซ่อมรถยนต์ แม้บริษัทจะจดทะเบียนแยกกิจการที่เป็นศูนย์รับบริการ ออกเป็นบริษัท รับซ่อม จำกัด ก็ตาม แต่กิจการที่บริษัท รับซ่อม จำกัด ดำเนินการเป็นกิจการรับจ้างทำของ ซึ่งบริษัท รับซ่อม จำกัด เป็นผู้จัดหาอะไหล่สำหรับใช้ซ่อมรถยนต์ กรณีนี้ผู้จ่ายเงินค่าบริการที่เป็นบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ นิติบุคคลอื่น จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของยอดเงินที่จ่ายทั้งที่เป็นค่าแรง และ ค่าอะไหล่…(กค. 0802/27575 : 29 กันยายน 2538)”
สำนึกผิด…และหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ถูกต้องครบถ้วนในปัจจุบัน…ไม่รู้จะมีบทอภัยโทษ…เหมือนลูกหนี้ NPL’s ทั้งที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจหรือเปล่า…แต่บุญทิ้ง…แน่วแน่ที่จะแก้ไขในสิ่งผิด…โดยกำเอกสารหลักฐานในมือไว้แน่น เพื่อออกเดินทางไปเคลียร์กับ…ผู้ขายสินค้าต่อไป
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: