พื้นที่ให้เช่า

พื้นที่…ให้เช่า
ภาษี ในงานก่อสร้าง / การคำนวณภาษี
ใครใคร่ค้าช้างค้า…ใครใคร่ค้าม้าค้า…จูงวัวไปฆ่า…ขี่ม้าไปขาย…เป็นถ้อยความที่แสนดี ท่องจำจนขึ้นใจตั้งแต่เด็ก…จนถึงปัจจุบัน ที่อะไรต่อมิอะไรในร่างกายมันหย่อนยาน…ลงไปทุกที…หาก แต่จะว่าส่วนที่ยังคงตึง…ในร่างกายคงพอมีอยู่บ้าง หากแต่คงเป็นสิ่งที่ไม่น่ารื่นรมย์ หรือเป็นที่ถูกใจของใคร ๆ รอบข้างนัก…เพราะเวลาจะพูดจะคุยอะไรกับแสนดี แทบทุกคน ต้องตะโกนกันจนคอเป็นเอ็น…หนักเข้า…ก็เอ่ยปากบอกด้วยความรักว่า…หูเอ็งชักจะเต่งตึง…สวนทางกับอวัยวะอื่น ๆ มากขึ้นไปทุกที…
ใช่ครับ…หูเป็นอวัยวะเดียวที่ยังตึง…เต่งสุดขีด ในเวลานี้…และอาจจะเป็นเพราะว่าหูมันอยู่ใกล้สมอง เลยทำให้แสนดี จำเรื่องราวความเจ็บปวดทางภาษีที่เคยเกิดขึ้นกับตนเองในอดีตได้เป็นอย่างดี ราวกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน…ซึ่งคงจะเป็นเหตุผลเดียวที่ยังพอจะทำให้มีใครต่อใครแวะเวียนมาฟัง…เรื่องราว…ความบอบช้ำทางภาษีที่เกิดกับแสนดี…แม้จะระอากับหูที่ตึง…ราวกับ เนื้อสาวของแสนดี ก็ตาม…
หูที่ตึง มันไปดึงสมองให้ขุดค้นเรื่องราวในอดีต…ให้ผุดขึ้นมาในความทรงจำได้เป็นระยะ ๆ…ซึ่งในครั้งนี้ แสนดีจำได้ว่า…ในอดีตแสนดี…เป็นเจ้าของพื้นที่เช่าในห้างสรรพสินค้าสุดหรู…ซึ่งในเวลานั้น…ยังคิดไม่ตกว่า จะทำมา…ค้าขายอะไรดี…หากแต่ปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ เห็นที่จะไม่เข้าท่า แสนดีจึงจัดแจงตกแต่ง และแบ่งพื้นที่เป็น…ล็อคเล็ก ๆ…นัยว่า เพื่อแบ่งปันให้คนอยากรวยได้มาเช่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่ขายสินค้า
ไม่นานหลังจากตกแต่ง ปรากฏว่ามีผู้คนสนใจมาติดต่อขอเช่า…ล้นหลาม…และจากประสบ การณ์ทางภาษีที่ผ่านมาอย่างโชกโชน…ทำให้แสนดี วางแผนเรื่องภาษีอย่างมีระบบโดยการเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

– ค่าเช่าพื้นที่ เดือนละ 100,000 บาท
– ค่าไฟฟ้า , สาธารณูปโภค เดือนละ 30,000 บาท
โดยแสนดี มีพื้นที่ให้เช่ารวมทิ้งสิ้น 4 ห้อง หากเรียกเก็บค่าเช่ารวม 130,000 บาท หากถูกประเมินเรื่องภาษีโรงเรือน…เท่ากับค่าเช่าประมาณ…เดือนครึ่ง ก็จะเป็นภาระที่หนักเกินไป…แสนดีจึงแบ่งค่าเช่าพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ทำให้ค่าเช่าต่ำลง และทำให้ภาษีโรงเรือนที่ต้องชำระต่ำลง…ส่วนในเรื่องของค่าบริการ เมื่อนำมารวมทั้งปี จะพบว่า…ค่าบริการที่ได้รับ…ไม่เกิน 1,800,000 บาท ต่อปี…เท่ากับว่า…ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม…ไม่ต้องควักเนื้อ…ไปจ่ายภาษี…เพราะแสนดี เชื่อว่าหากไปเรียกเก็บภาษีจากผู้ให้เช่าอีก…มีหวังเป็น…ห้องร้างในเวลาอันใกล้
แสนดี…เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่า การวางแผน…ภาษีอันแยบยลครั้งนี้…ปลอดภัยไร้มลทิน…สุขใจทั้งผู้ให้เช่า และผู้เช่า เพราะแสนดี ท่องจำจนขึ้นใจว่า…
มาตรา 81 ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) การขายสินค้าที่มิใช่การส่งออก หรือการให้บริการดังต่อไปนี้
(ต) การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์
มาตรา 81/1 ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้า หรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการดังกล่าวมีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิการขนาดย่อมที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
พระราชกฤษฎีกา ตามวรรคหนึ่ง จะกำหนดจำนวนมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม ให้แตกต่างกันในกิจการแต่ละประเภทไม่ได้ แต่จำนวนมูลค่าของฐานภาษีที่กำหนด จะต้องไม่น้อยกว่า 600,000 บาท ต่อปี
…ไม่พอ…ยังไม่อุ่นใจพอ แสนดี…ค้นหาจนได้ข้อสรุปชัดเจนว่า…หลุดรอดบ่วงภาษีแน่นอนเพราะ…มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 432…บอกไว้ว่า.
“มูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม ตามมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี”
รายได้ค่าเช่าพื้นที่…คือ รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์…ได้รับยกเว้น…ส่วนรายได้จากการให้บริการ…ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท…ได้รับยกเว้น…เซียนเรียกพี่แท้ ๆ…แสนดี…หลังจากได้ข้อสรุปที่ชัดเจน…แสนดี…ตะลุยหาผู้เช่า และเก็บเงินเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่อง…ควบคู่ไปกับการหาทำเลใหม่ เพื่อกอบโกยต่อ…ตามคำที่ว่า…น้ำขึ้น…ให้รีบตัก
แสนดี…ไม่รู้เหมือนกันว่า จะรวยจน…จุก หรือ เสียภาษีจน…จุก กับแผนภาษีที่คิดว่าแยบยล หากจริงใจ…หวานใจ ตัวจริง…ไม่มาขัดจังหวะความรวย…ให้เสียอารมณ์…โดยจริงใจ…ทักท้วง…เสียงดังว่า…รอบคอบ แต่ไม่รอบด้านแบบนี้…อย่ามานั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่า…เห็นแสนดี ทำหน้าราวกับไม่เชื่อ…จริงใจเลยสรุปให้ฟังว่า…สาระสำคัญของการเช่า คือ…ต้องมีการส่งมอบการครอบครองพื้นที่…แต่ไอ้พื้นที่ หรือ บู๊ท ที่ให้เช่า…แม้จะเรียกว่าเช่า…แต่ก็ไม่มีการส่งมอบพื้นที่ แต่อย่างใด…เมื่อเป็นเช่นนี้ แม้จะเรียกว่าเช่า…แต่ไม่ใช่เช่า…จริงใจยืนยันอย่างจริงจังด้วย
“การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1) (ต) แห่งประมวลรัษฎากร หมายความว่า การให้บริการซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้เช่า ตกลง ให้อีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้เช่า ได้ใช้ หรือได้รับประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด และผู้เช่าตกลงจะจ่ายค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น โดยผู้ให้เช่าต้องส่งมอบการครอบครองพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า”
ไม่ใช่ข้อความที่จริงใจคิดเอง หากแต่เป็น…คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 90/2542…ที่สรุป…ความหมายของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน…เห็นอาการเซ ที่เกิดขึ้น ทำให้จริงใจรุกไล่ต่อ โดยส่งสาส์นให้อ่านต่อความว่า
“กรณีบริษัทฯ นำพื้นที่ในชั้นหนึ่งของศูนย์การค้า ออกให้เช่า โดยแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ (Zone) แต่ละส่วน (Zone) ได้มีการจัดแบ่งพื้นที่ย่อย โดยมีผนังกั้นห้องสำเร็จรูป (Partition) กั้นเป็นสัดเป็นส่วน ไม่มีประตูเปิด – ปิด และไม่มีการส่งมอบการครอบครองพื้นที่ให้แก่ผู้เช่าโดยเด็ดขาด ผู้เช่า จะต้องประกอบกิจการตามกำหนดวันและเวลาเปิด – ปิด ทำการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงเป็นผู้ควบคุมดูแลอาคาร ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่า เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) บริษัทฯ ต้องนำค่าบริการที่ได้รับ ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี มูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 (1) และมาตรา 82/3 โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ตามมาตรา 78/1…(กค 0706/866 : 24 มกราคม 2546)”
“กรณีบริษัทฯ ได้ใช้พื้นที่เพื่อวางขายสินค้า เป็นการชั่วคราวในห้างสรรพสินค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการให้บริการความร้อน ไฟฟ้า ประปา โดยหักค่าใช้จ่ายพื้นที่ และค่าบริการรวมกัน เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1 (10) อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 (1) และมาตรา 82 (1)…(กค 0811/พ.01735 : 23 กุมภาพันธ์ 2542)”
ตาโต…ตาแตก…เป็นถ้อยคำที่อธิบายอาการของแสนดี…ได้เป็นอย่างดี…อุตส่าห์ วางแผนอย่างดี กะจะให้ประทับใจ…กลับกลายเป็นประทับตราบาปให้กับตนเอง…อีกครั้ง…ใครจะไปตรัสรู้ได้…เห็นเรียกกันปาว ๆ ว่า…เช่า…เลยคิดว่าได้ยกเว้น…ใครจะไปคิดว่า…ต้องมีการส่งมอบสถานที่เช่า…ไม่ตายเพราะคุณสรรพ์…มีหวัง คางเหลืองเพราะจริงใจแน่…แม้จะต้องลิ้มรสมือจริงใจอีกครา แต่แสนดี เต็มใจ…เพราะรู้ดีว่า ที่พึ่งในยามยากคือ จริงใจ…คน…สาธุ
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: