ภาษี ในงานก่อสร้าง

เช็ค…เด้ง
ภาษี ในงานก่อสร้าง / การคำนวณภาษี
เห็นหัวเรื่องแล้ว…ไม่ต้องตกอก…ตกใจ…หรือหวาดกลัวว่า…เช็คที่ได้รจะขาดความน่าเชื่อถือแต่ประการใด ประเดี๋ยวจะพาลทำให้หวาดกลัว…ไม่กล้ารับ…เช็คไปตามๆ กัน จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศวุ่นวายกันไปใหญ่…และก็ไม่ได้ชักจูง หรือล่อลวงให้ใครหันมาออก…เช็คเด้ง…เพื่อเป็นสัญลักษณ์ แสดงความหมายของการชัก…เหล็กแหลม…ที่เรียกกันว่า…ดาบ… ขึ้นสู่ท้องฟ้าเบื้องบนแต่อย่างใด
หากแต่…ธุรกิจกรรมในทุกวันนี้ มักใช้เช็ค…เป็นพาหนะ เอ๊ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน…แม้ค่าธรรมเนียมเช็ค…ทุกวันนี้…ราคาแพงพอๆ กับ ข้าวแกง…ธงฟ้าราคาประหยัด… แต่ก็ยังเป็นที่นิยม…ไม่เสื่อมคลาย…เรื่องคงไม่เกิดเป็นเรื่อง และคงไม่ต้องวุ่นวาย จนต้องนำมากล่าวขาน…หากฟ้าเบื้องบนไม่ได้กำหนดให้…ผู้จ่ายเงินค่าสินค้า และบริการมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย…ทุกครั้งที่จ่ายชำระค่าบริการ และสินค้า (บางประเภท)
ไอ้เรื่องหัก…แสนดีไม่เคยเกี่ยงเพราะหักถูก…หักผิดจนคุณเงินเพิ่ม…แทบจะมาอาศัยอยู่กินหลับนอนจนเป็น…ครอบครัวเดียวกันแล้ว…แต่ที่มันเป็น…อุบัติเหตุ ให้แสนดีจดจำมาจนทุกวันนี้ เพราะแทบจะทุกครั้งของการจ่ายชำระค่าสินค้า และบริการ…หากลูกค้าเชื่อมั่นว่า…เช็คในมือของแสนดี มันจะไม่…ติดสปริง…แสนดี จะจ่ายชำระเป็นเช็คทุกครั้ง…
แน่นอนว่าในการจ่ายชำระค่าบริการทุกครั้ง…หากไม่ลืม หรือผู้ให้บริการสมยอม แสนดีจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง…แต่เนื่องจากเช็คที่จ่ายหลายครั้ง…จำเป็นต้องระบุวันที่ล่วงหน้าไปหลายวัน…จนถึงหลายเดือน…แสนดี จึงเกิดอาการภาษีอักเสบ…ทำให้ต้องค้นหาให้รู้ว่า หักอย่างไร จนในที่สุด…ค้นพบว่า
“กรณีการจ่ายเงินได้ด้วยเช็ค หรือตั๋วเงินให้คำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามวันที่ลงในเช็ค หรือตั๋วเงินนั้น ไม่ว่าผู้จ่ายเงินได้จะส่งมอบเช็ค หรือตั๋วเงินให้แก่ผู้มีเงินได้หรือไม่ และไม่ว่าผู้มีเงินได้จะได้นำเช็คนั้น หรือตั๋วเงินนั้นไปขึ้นเงินจากธนาคาร หรือผู้จ่ายเงินหรือไม่”
ดูช้างให้ดูหาง…ดูนางให้ดูแม่…แต่หากดูเรื่องภาษี ให้ชัด ต้องดูลึกถึง…ผู้ต้องหา…เอ๊ย…ผู้เคยปฏิบัติ และผ่านการรับรอง…มาแล้ว ซึ่งยืนยันได้ว่า…จริง…
“บริษัท เอ จำกัด ทำเช็คเพื่อจ่ายชำระค่าจ้างทำของให้แก่บริษัท ปี จำกัด ในวันที่ 25 กันยายน แต่บริษัท บี จำกัด มารับเช็คดังกล่าวในวันที่ 10 ตุลาคม ให้บริษัท เอ จำกัด หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของค่าจ้าง และออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในวันที่ 25 กันยายน และนำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนตุลาคม”
“บริษัท กขค จำกัด จ่ายเช็คเพื่อชำระค่าเช่าอาคารสำนักงานให้แก่นายขาว ในวันที่ 11 กันยายน แต่เช็คลงวันที่ 15 ตุลาคม เช่นนี้ให้บริษัท กขค จำกัด หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ของค่าจ้าง และออกหนังสือรับรองหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ใน วันที่ 15 ตุลาคม และนำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนพฤศจิกายน”
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย…ต้องหักในตอนที่จ่ายเงิน…ดังนั้นในตอนที่จ่าย…ไม่ว่าจะเป็นเงินสด… เช็คล่วงหน้า…จะต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ก่อน…ส่วนจะนำส่งเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่า…วันที่จ่ายเงินจริงเป็นวันไหน
– หากจ่ายเป็นเงินสด…เท่ากับว่า…ผู้รับเงิน ได้รับเงินแล้ว…ก็ต้องนำส่งภาษี…เดือนถัดไป
– หากจ่ายเป็นเช็คล่วงหน้า…เท่ากับว่า ผู้รับเงิน จะต้องได้รับเงินตามวันที่ที่ระบุในเช็คก็ต้องนำส่งภาษีในเดือนถัดจากวันที่ที่ระบุในเช็ค
เท่ากับว่า กรณีจ่ายเป็นเช็คล่วงหน้าแสนดี ต้องอม…เอ๊ย เก็บเงินภาษีไว้…เดือนถัดจากเดือนที่เช็คครบกำหนด…จึงค่อยนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย…เพียงเท่านี้ทุกอย่างก็เรียบร้อย หาก…ไม่ลืมนำส่ง
เรื่องคงไม่เป็นเรื่อง หากทีมงานเหนือหัว…ไม่บังเอิญลืมนำเงินเข้าบัญชี เพื่อผ่านเช็ค ล่วงหน้าที่ได้จ่ายชำระค่าบริการไป ผลคือ ทำให้เช็คบางฉบับพากันติดสปริงโดยไม่ได้นัดหมาย ซึ่งผลข้างเคียง นอกจากจะทำให้เสียเครดิต…เสียค่าธรรมเนียมแล้ว…ยังต้องหูชาเพราะโดนลูกค้าด่าอีกต่างหาก…เรื่องไม่เป็นเรื่องแท้ ซึ่งหลังจากปรับสภาพ น้ำในหูจนเข้าที่แล้ว แสนดีจึงจัดทำเช็คใบใหม่ เพื่อนำมาเปลี่ยนกับเช็คใบเดิมที่เกิดอาการ…ผีสปริงเข้าสิง…โดยเลื่อนวันจ่ายเช็คออกไปอีก…1 เดือน…แม้ผู้รับเงินจะออกอาการตาขวาง ๆ แต่แสนดี หาใส่ใจ…ไม่
เมื่อเปลี่ยนเช็ค และออกเช็คใบใหม่ไปแล้ว…แสนดีคิดเอาเองว่า ในเดือนดังกล่าว…ไม่ได้มีการจ่ายเงิน และเมื่อไม่มีการจ่ายเงิน…เท่ากับไม่ต้องนำส่งภาษี…แสนดี จึงระงับไม่ให้ทีมงานนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย…ถือเป็นกลยุทธ์ ชะลอการจ่ายเงินได้อีกทางหนึ่ง…แสนดี ตั้งใจว่า จะเก็บไว้ใช้ในโอกาสหน้า เวลาเงิน…ตึง
ไม่นาน หลังจากเคลียร์เรื่องเช็คแล้วเสร็จ แสนดีมีโอกาสได้ต้อนรับคุณสรรพ์ คนคุ้นเคยโดยมิได้นัดหมายหลังจากดื่มน้ำร้อน น้ำชาจนได้ที่ คุณสรรพ์ เอ่ยปากขอดูเอกสารเจ้าปัญหาทันที ซึ่งแม้จะสงสัยเล็ก ๆ ว่าเรื่องราวภายใน…เหตุใดมันหลุดรอดไปภายนอกได้เร็วนัก …สงสัยเกลือจะเป็น…หนอน
หักภาษี และนำส่ง…หรือเปล่า…แทบจะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นโดยทันทีที่ได้สัมผัสกับเอกสาร ซึ่งแสนดี ก็โต้ตอบ…แบบสวนกลับฉับพลันว่า…เช็คลงวันที่เดือนหน้า จึงต้องนำส่งอีกเดือนถัดไป แปลว่า…ยังไม่ได้นำส่ง…แสนดี เห็นคุณสรรพ์ ยิ้มแบบพึงพอใจ เหมือนคนได้ของเล่นชิ้นใหม่ ก่อนส่งเอกสารให้อ่าน 2 ฉบับรวดว่า…
“อนึ่งในกรณีที่ผู้จ่ายเงินจ่ายเช็ค หรือตั๋วเงินให้แก่ผู้รับเงิน แล้วต่อมาเช็คนั้นขัดข้องผู้จ่ายเงินก็ยังคงมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามวันที่ลงในเช็คนั้นต่อไป เพราะถือว่าได้จ่ายชำระเงินแล้ว สำหรับเช็คที่ขัดข้องถือเป็นมูลหนี้ใหม่”
เช็คเด้ง … ภาษีไม่เด้ง…เป็นข้อสรุปในเบื้องต้นที่แสนดีได้รับ…แต่ยังไม่อาจด่วนสรุป เพราะมีเอกสารรอให้อ่านอีก 1 ฉบับ ความว่า
“องค์การฯ ได้ออกเช็คลงวันที่ 27 ธันวาคม 2543 จ่ายค่าจ้างหล่อยางลูกพิมพ์ และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 1,431 บาท ให้ห้างหุ้นส่วน ส. เป็นเงินค่าจ้างจำนวน 1,350 บาท ได้หักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่ายเป็นเงิน 13.50 บาท และนำส่งกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2544 ต่อมาห้างฯ ตรวจพบว่าองค์การฯ พิมพ์ชื่อห้างฯ ในเช็คผิด ไม่มีคำว่า “จำกัด” จึงไม่รับเช็ค และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย องค์การฯ จึงยกเลิกเช็ค และออกเช็คฉบับใหม่ ลงวันที่ 19 มกราคม 2544 พร้อมกับออกหนังสือรับรองฉบับใหม่ ลงวันที่ 19 มกราคม2544 เป็นค่าจ้างจำนวน 1,350 บาท ให้กับห้างฯ และนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่ายจำนวน 13.50 บาท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2544
กรณีตามข้อเท็จจริงองค์การฯ เป็นผู้เสียประโยชน์จากการนำส่งภาษีไว้ผิด องค์การจึงต้องเป็น “ผู้ขอคืน” โดยยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร ตามแบบ ค.10…(กค 0811/5530 : 24 มิถุนายน 2545)”
เช็คเด้ง…ยังคงต้องนำส่ง…ส่วนเมื่อออกใหม่…จะหัก หรือไม่ แล้วแต่จะไปตกลงกัน หากหักช้า…ขอคืนได้…ไม่มีปัญหา…งานนี้ปัญหามันเกิดเพราะดันไม่หัก…ขอให้รีบไปเสียค่าปรับ และเงินเพิ่มให้ครบถ้วน…ก่อนลาจากคุณสรรพ์…ส่งมอบสำเนาเช็ค และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ถูกยกเลิกให้แสนดี ไว้ดูต่างหน้า และเพื่อค้นหาว่ามันหลุดออกไปได้อย่างไร
ด้วยรัก
นายภาษี
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: