ผู้ตรวจสอบอาคาร

สถาบันจัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร
ข้อกำหนดและรายละเอียด / สถาบันจัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร
มติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมอาคาร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550
1. มหาิวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ที่อยู่ : ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044 203778 – 84 โทรสาร 044 203785 – 6

2. ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 – 2942 8555 ต่อ 1803 , 1804 โทรสาร 0 – 2579 4576

3. สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อยู่ : 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 – 2942 8930 โทรสาร 0 – 2942 8555 ต่อ 1852

4. สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ) ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT)
และสมาคมวิศวกรรมออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย (MECT)
ที่อยู่ : อาคาร ว.ส.ท. 487 รามคำแหง 39 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 – 2935 6569 โทรสาร 0 – 2935 6905

5. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่อยู่ : อาคาร ว.ส.ท. 487 รามคำแหง 39 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0 – 2319 2410 – 3 โทรสาร 0 – 2319 2710 – 11

6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์)
ที่อยู่ : ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 – 2218 4336 โทรสาร 0 – 2218 4337

7. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ)
ที่อยู่ : 1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0 – 2320 2777 โทรสาร 0 – 2321 4444

8. บริษัท เอ็นพีซี เซพตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานระยอง)
ที่อยู่ : 19 ถนนโรงปุ๋ย ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ 0 – 3868 7700 โทรสาร 0 – 3868 7717

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ที่อยู่ : 199 ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0 – 3835 1818 โทรสาร 0 – 3835 4849

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่อยู่ : ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0 – 2470 9134 – 6 โทรสาร 0 – 2427 9063
มติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมอาคาร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549

11. ศูนย์ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคารและผู้ดูแลอาคาร สังกัด โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 10 ถนนนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2295 2294 โทรสาร 0 – 2295 1154
มติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมอาคาร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550

12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์
ที่อยู่ : เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0 7428 2243-4 โทรสาร 0 7421 2828
มติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมอาคาร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550

13. สถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุ อุเทนถวาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
ที่อยู่ : เลขที่ 225 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2252 7029 , 0 2252 2736-8 ต่อ 21 โทรสาร 0 2253 2877

14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อยู่ : เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0 2889 2138 ต่อ 6396-7 โทรสาร 0 2889 2138 ต่อ 6388

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: