กฎหมายอาคาร

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 6
กฎหมายอาคาร / กฎหมายความปลอดภัย
เรื่อง “ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า” 8 มีนาคม 2522

สาระสำคัญ
– ต้องจัดให้มีแผนผังวงจรไฟฟ้าทั้งหมดภายในสถานประกอบการหากมีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง
– ต้องตรวจสอบสภาพสายไฟและอุปกรณ์ หากชำรุด หรือกระไฟฟ้ารั่ว ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที
– ต้องจัดให้มีป้ายเตือนอันตราย ติดตั้งบริเวณที่อาจมีอันตรายจากไฟฟ้า
– สายไฟฟ้า การเดินสายไฟ ระบบป้องกันไฟฟ้าเกิน ขนาดสายดิน ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
– ต้องจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับปฏิบัติงาน แจกจ่ายเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
– ต้องจัดให้มีการอบรมผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

เรื่อง “ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร” 23 กรกฎาคม 2519
สาระสำคัญ
– ผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ต้องสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่รัดกุม เรียบร้อย
– กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานผมยาวเกินสมควร ต้องรวบหรือทำอย่างอื่นที่ปลอดภัย
– เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต้องต่อสายดิน
– การเดินสายไฟเข้าเครื่องจักรต้องฝังดิน หรือเดินลงมาจากที่สูง
– เครื่องจักรที่มีการถ่ายทอดพลังงาน ต้องมีครอบส่วนที่หมุนหรือส่วนส่งถ่ายกำลัง
– ใบเลื่อยวงเดือนต้องมีที่ครอบใบเลื่อย
– เครื่องลับ ฝน หรือแต่งผิวโลหะ ต้องมีเครื่องปิดกั้นประกายไฟหรือเศษวัตถุ
– ก่อนติดตั้ง ซ่อม ต้องปิดประกาศและแขวนป้ายห้ามเปิดสวิตช์
– ทุกวันก่อนนำเครื่องมือกลออกใช้ ต้องตรวจสภาพ
– ทางเดิน เข้า-ออก เครื่องจักร ต้องกว้าง 80 ซ.ม.
– ต้องจัดทำรั้ว คอก หรือเส้นแสดงเขตอันตราย

เรื่อง “ความปลอดภัยเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม” 12 พฤศจิกายน 2519
มีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับความร้อน / แสง / เสียง

ความร้อน
– อุณหภูมิบริเวณการทำงานต้องไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส
– อุณหภูมิของร่างกายต้องไม่เกิน 38 องศาเซลเซียส
การแก้ไข
– ให้แก้ไขที่แหล่งกำเนิดความร้อน ทางผ่าน และจัดอุปกรณ์ตามลำดับ

แสง
– ให้มีแสงสว่างไม่น้อยกว่าที่กำหนด ตามลักษณะงาน
– งานที่ไม่ต้องการความละเอียด 50 ลักซ์
– งานที่ต้องการความละเอียดเล็กน้อย 100 ลักซ์
– งานที่ต้องการความละเอียดปานกลาง 200 ลักซ์
– งานที่ต้องการความละเอียดสูง 300 ลักซ์
– งานที่ต้องการความละเอียดมากเป็นพิเศษ 1000 ลักซ์
– ถนน ทางเดินนอกอาคาร 20 ลักซ์
– ทางเดินภายในอาคาร 50 ลักซ์

เสียง
– ทำงานไม่เกิน 7 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 91 เดซิเบลเอ
– ทำงาน 7-8 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ
– ทำงานเกิน 8 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 80 เดซิเบลเอ
– ระดับเสียงสูงสุดต้องไม่เกิน 140 เดซิเบลเอ

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personnel Protection Equipment : PPE)
– ป้องกันศีรษะ
– ป้องกันตา
– ป้องกันเสียง
– ป้องกันระบบหายใจ
– ป้องกันมือ
– ป้องกันร่างกายส่วนอื่นๆ

บทลงโทษ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
– ปรับ ไม่เกิน 200,000 บาท
– จำคุก ไม่เกิน 1 ปี
– ทั้งปรับ ทั้งจำ
ไม่จัดทำ / รายงานเอกสาร
– ปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท
– จำคุก ไม่เกิน 6 เดือน
– ทั้งปรับ ทั้งจำ

ผู้ตรวจสอบหรือรับรองอันเป็นเท็จ
– ปรับ ไม่เกิน 200,000 บาท
– จำคุก ไม่เกิน 1 ปี
– ทั้งปรับ ทั้งจำ
ไม่ตรวจสอบสุขภาพลูกจ้าง และส่งผลตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด
– ปรับ ไม่เกิน 200,000 บาท
– จำคุก ไม่เกิน 1 ปี
– ทั้งปรับ ทั้งจำ
นายจ้างไม่จ่ายค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้างเมื่อได้รับคำสั่งให้หยุดเครื่องจักร
– ปรับ ไม่เกิน 200,000 บาท

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: