กฎหมายอาคาร

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 5
กฎหมายอาคาร / กฎหมายความปลอดภัย
เรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มี อันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตก หล่น และพังทลาย” (18 ตุลาคม 2534)

สาระสำคัญ
– จัดนั่งร้านให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานสูงจากพื้นเกิน 2 ม.
– กรณีทำงานโดดเดี่ยวสูงเกิน 4 ม. จัดทำราวกันตก ตาข่ายหรือเข็มขัดนิรภัยให้ลูกจ้างสวมใส่
– ช่องเปิดหรือปล่อง จัดทำฝาปิดหรือรั้วกั้น
– จัดทำไหล่ดิน หรือผนังกั้นกันดินพังทลาย
– ห้ามทำงานขณะมีพายุ ฝนฟ้าคะนอง

บันไดไต่
– ระยะห่างฐานถึงผนังกับความยาวต้องมีอัตราส่วน 1 ต่อ 4
– กว้างไม่น้อยกว่า 30 ซ.ม.
– มีความแข็งแรง และยึดมั่นคง
– หากสูงเกิน 10 ม. ต้องมีโกร่งหลัง

การป้องกันการกระเด็น
– ลำเลียงวัสดุจากที่สูง ต้องมีราง ปล่อง หรือเครื่องมือลำเลียงที่ปลอดภัย
– การสาดเท ต้องประกาศเขต และมีผู้ควบคุมการเข้าออกตลอดการสาดเท
– จัดให้มีแผ่นกั้น ผ้าใบ ตาข่าย

เรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน ประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับลูกจ้าง” (21 พฤศจิกายน 2534)
สาระสำคัญ
– จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
– จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง
– จัดให้มีทางหนีไฟ
– จัดให้มีการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
– จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
– ก่อนเพลิงไหม้
แผนการอบรม
แผนการรณรงค์
แผนการป้องกัน
– ขณะเพลิงไหม้
แผนดับเพลิง
แผนอพยพ
– หลังเพลิงไหม้
แผนการบรรเทาทุกข์
แผนการปฏิรูปฟื้นฟู

อุปกรณ์ดับเพลิง
– ระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ
– เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

ระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ
– ข้อต่อสายส่งน้ำ/สายหัวฉีด ต้องเป็นชนิดเดียวกับหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่น
– สายส่งน้ำมีความยาวเพียงพอ
– มีระบบน้ำสำรอง (กรณีไม่มีท่อน้ำดับเพลิงของราชการ)
– ระบบส่งน้ำ ที่เก็บน้ำ ปั๊มน้ำและการติดตั้ง(มีวิศวกรรับรอง)

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
– จัดตามประเภทของเพลิงและมีปริมาณเพียงพอ
– ติดตั้งสูงจากพื้น 1.00-1.40 ม.
– มีรายละเอียดภาษาไทย ติดไว้ ณ จุดติดตั้ง
– ตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน

หน้าที่นายจ้าง
– จัดให้ลูกจ้างอบรม “การดับเพลิงขั้นต้น” 40%
– จัดให้มี “การฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ” ปีละครั้ง
– จัดให้มีผู้ทำหน้าที่ดับเพลิง ประจำ ตลอดเวลา
– ดูแลให้เส้นทางหนีไฟ ปราศจากสิ่งกีดขวาง
– จัด PPE ให้ลูกจ้างที่ทำหน้าที่ดับเพลิง

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: