เทคนิคการบริหารโครงการ

สถาปนิกกับการบริหารโครงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เทคนิคการบริหารโครงการ / การบริหารโครงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สถาปนิกในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการลงทุนมาก ซึ่งนอกจากอาศัยความรู้ ในงานสถาปัตยกรรมแล้ว ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการตลาด ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ การเงินการลงทุน สนใจต่อสถาน การณ์แวดล้อมและยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารโครงการ (Project Management
หากกล่าวถึงการบริหารโครงการในธุรกิจก่อสร้างหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึง ว่าจะต้องเป็นการทำงาน
เฉพาะวิชาชีพวิศวกรเท่านั้น แต่ก็ยังมีบางส่วน (ส่วนน้อย) ที่เป็นสถาปนิก การบริหารโครงการมิใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการควบคุม
ช่วงการก่อสร้างเพียงอย่างเดียว (Construction stage) แต่หากเป็นการบริหารของทุกช่วงงานของโครงการ (ช่วงสร้าง
ช่วงขาย ช่วงโอน) สถาปนิกมักจะไม่ชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมากนักเพราะมักจะคิดว่าเป็นงานที่ไม่มีจินตนาการใน
การสร้างสรรค์งาน อีกอย่างหากเป็นงานที่ต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ และการลงทุนเป็นหลักก็มักคิดว่าเป็นงานที่ไม่สนุกและ
อาจหนักเกินไป ในความเป็นจริงงานการบริหารโครงการมิใช่เป็นงานที่ทำลายจินตนาการของสถาปนิกเลย เราสามารถใช้ ความคิดสร้างสรรค์ในงานได้แต่ต้องเพิ่มรายละเอียดและ เนื้องานมากขึ้นจากเดิม หน้าที่งานบริหารโครงการในธุรกิจ อสังหา ริมทรัพย์เป็นงานที่ท้าทายความสามารถของสถาปนิกเป็นอย่างมาก แทนที่จะรับแค่หน้าที่ออกแบบอย่างเดียว แต่ถ้าเรา สามารถบริหารจัดการได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มกำหนดโครงการ (Defining the Project) ช่วงวางแผน (Planning) ช่วงการปฎิบัติ โครงการ (Implementing) ช่วงปิดโครงการ ตลอดจนถึงจัดตั้งส่วนดูแลโครงการ(Property Management) สถาปนิกจะ รู้สึกว่างานบริหารโครงการเป็นงานที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจอีกงานหนึ่งที่น่าลอง
การบริหารโครงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องมีความรอบรู้ในเรื่อง ของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การ ออกแบบ(Conceptual Design) เพื่อช่วยในการซื้อที่ การจัดทำงบประมาณโครงการ การวางแผนงานในแต่ละช่วงงาน การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องรอบรู้ในเรื่องการตลาด กฎหมาย การวางแผนเรื่องการใช้เงิน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การขาย การสรรหาผู้รับเหมาและการโอน เป็นต้น
สถาปนิกสามารถพัฒนาความสามารถเพื่อรับงานการบริหารโครงการได้ หากมีความตั้งใจที่จะควบคุมดูแลโครงการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดได้ตลอดเวลา การทำงานในสายนี้จำเป็นต้อง แสวงหาความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ เพราะการบริหารโครงการที่ดีจำเป็นต้องทราบถึงรายละเอียดการทำงานของหน่วยงานอื่นเพื่อจะได้ประเมิน
ระยะเวลาการทำงาน งบประมาณ ฯลฯ ตลอดถึงการคาดการณ์ล่วงหน้ากับสิ่งที่อาจจะเกิดได้ในอนาคต ต้องยอมรับว่าการเข้า มารับงานบริหารโครงการนั้นหมายถึงการเข้ามารับปัญหาทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ยกตัวอย่าง ผมเคยเจอปัญหาการต่อรองกับผู้รับเหมาซึ่งไม่สามารถจบในเรื่องของราคาค่าก่อสร้างได้เพราะเกิน งบโครงการอยู่มากผมใช้เวลาในการเจรจาต่อรองจนสามารถหาทางออกแบบลงตัวให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้โดยใช้เวลา ถึง 7-8 ชั่วโมงเป็นต้นผมมักจะพูดกับทีมงานเสมอว่าหากไม่มีปัญหาทางบริษัทคงไม่จำเป็นต้องจ้างเราดังนั้นอย่า กลัวหรือเบื่อกับปัญหา
สิ่งที่ผมคิดว่าการทำงานในสายนี้ของสถาปนิกจะประสบความสำเร็จคือต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ เป็นนักต่อรอง มองโลกในแง่ดี มีความตื่นตัวเสมอในการทำงาน ต้องเป็นคนที่มีการวางแผนงานในรายละเอียดทุกเรื่อง แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อย
การคัดสรรหาทีมงาน จะต้องมีการติดตามงานเสมอ มีการแจกจ่ายงานกับทีมงานอย่างทั่วถึง มีการถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับทีมงาน การทำงานรวมกันเป็นทีม จะทำให้ผลงานออกมาดี การบริหารโครงการที่ดีควรมีการพัฒนา การทำงานทั้งในเรื่องบุคลากร ระบบ เวลา และอีกประการที่สำคัญคือการปรับปรุงการทำงานจากการเรียนรู้ในสิ่งที่เคยทำผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อดี,ข้อเสียหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อกันไม่ให้เกิดขึ้นในการบริหารโครงการในอนาคต
บนความสำเร็จของธรุกิจอสังหาริมทรัพย์จึงไม่อาจประสบความสำเร็จได้อย่างสมบรูณ์ด้วยมุมมองด้านจินตนา การการออกแบบเพียงอย่างเดียวได้ หากแต่ต้องมีภาพมุมมองด้านอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จบนปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปตลอดระยะเวลาของโครงการนั้น ๆ นั่นเอง
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: