กฎหมายอาคาร

ปัญหาความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง
กฎหมายอาคาร / กฎหมายควบคุมอาคาร
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง นอกจากการจราจรที่ติดขัดและมีควันไอเสียจากรถยนต์ต่าง ๆ แล้ว ยังมีมลพิษเรื่องฝุ่นละอองและเสียงดังรบกวนจากการก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคม ตลอดจนปัญหาเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นใส่หลังคาบ้าน หลังคารถยนต์ที่สัญจรอีกด้วย เป็นอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป

ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุจากหลาย ๆ ประการ กล่าวคือ
1. ผู้ประกอบการ เจ้าของ ผู้ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน (วิศวกรหรือสถาปนิกหรือหัวหน้าช่างฯ) ไม่เอาใจใส่ในการทำมาตรการป้องกันฯ ซึ่งตามระเบียบกฎหมายมีบังคับอยู่แล้ว และขาดความรับผิดชอบต่ออาชีพของตนเองที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม มุ่งแต่เพียงต้องการทำงานให้เร็วให้ทันตามสัญญาว่าจ้าง เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้น (ตามข้อเท็จจริงเมื่อเกิดเหตุเป็นอันตรายแล้วมีความเสียหาย และเสียค่าชดใช้ความเสียหายเกินกว่าที่จะลงทุนทำมาตรป้องกันเสียอีก)

2. เจ้าหน้าที่ภาครัฐขาดการเอาใจใส่ ควบคุมดูแล และบังคับการตามกฎหมาย หรืออาจมีแต่ไม่เข้มงวด พอที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่มีบังคับใช้อยู่
เพื่อป้องกันปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง หรือผู้ที่สัญจรผ่าน หน่วยงานก่อสร้างทุกแห่งต้องมีมาตรการป้องกันฯ ดังนี้
1. บริเวณก่อสร้างต้องมีการป้องกันโดยรอบ ทำเป็นรั้วสูงประมาณ 2.00 ม. ติดตั้งป้ายบอกโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. การติดตั้งผ้าใบยึดเกาะด้วยโครงเหล็กอย่างแน่นหนา มั่นคง เพื่อป้องกันวัสดุก่อ
สร้างตกหล่นใส่ชาวบ้าน
3. การล้างและทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง บนอาคารแต่ละชั้น เพื่อให้เศษวัสดุที่
ละเอียด ทราย ปูนซีเมนต์หมดไป ไม่ให้ลมพัด, พายุพัดพาฟุ้งกระจายไปทั่ว
4. จัดสถานที่ล้างล้อรถขนวัสดุ ก่อสร้าง เศษดิน เพื่อป้องกันเศษวัสดุ ดิน ติดล้อรถ
ออกไปสู่ถนนภายนอก เมื่อแห้งแล้วเป็นฝุ่น
5. ต้องใช้วิธีการก่อสร้างที่ไม่เกิดเสียงดังเกินปกติที่ข้างเคียงรับได้
6. ต้องทำงานไม่เกินเวลา กรณีงานฐานรากไม่เกิน 6 โมงเย็น (หรือประมาณเวลา
พระอาทิตย์ตก) และงานส่วนโครงสร้างบนดินขึ้นไป ทำงานได้ไม่เกิน 4 ทุ่ม
7. กรณีเกิดเหตุอันตรายต้องมีการเข้าแก้ไขโดยเร็ว ทันเหตุการณ์ (ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการก่อสร้างต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย มีโทษจำด้วย)
8. มีระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณเตือนภัย สายฉีดน้ำ บริเวณก่อสร้าง
และที่ส่วนเก็บวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เพราะวัสดุบางอย่างติดไฟง่าย
ท่านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างในทุก ๆ กรณี สามารถใช้สิทธิของท่านได้ดังนี้
1. แจ้งต่อผู้เกี่ยวข้องกับโครงการฯ (เจ้าของผู้ก่อสร้าง,วิศวกรควบคุมงาน,สถาปนิกผู้ควบคุมงาน)
2. ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานราชการ เช่น ที่สำนักงานเขต กทม. หรือ อบต. อำเภอ จังหวัด
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบังคับผู้ก่อสร้างให้แก้ไข หรือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
3. แจ้งความต่อสถานีตำรวจท้องที่ บังคับให้ผู้ก่อสร้างแก้ไขและชดใช้ค่าเสียหาย
4. ร้องทุกข์ต่อสภาวิศวกร สภาสถาปนิก และสมาคมช่างเหมา เพื่อดำเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องได้

ปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่เกิดขึ้น มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทุกคน ในด้านสุขภาพ อนามัย จิตใจ และความปลอดภัยต่อร่างกาย และทรัพย์สิน หากผู้เกี่ยวข้องให้ความสนใจรับผิดชอบเอาใจใส่ป้องกันตั้งแต่ต้น ก็จะทำให้มีความปลอดภัยและมีความสุขกันทุกคน
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: