อาคารประหยัดพลังงาน

มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียว 4
(Construction Management for Green Buildings 4)
เทคโนโลยีก่อสร้าง / การก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน
แผนการป้องกันมลภาวะสำหรับการก่อสร้างอาคารเขียว
ในการก่อสร้างอาคารเขียว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังการปลดปล่อยมลภาวะจากกิจกรรมก่อสร้างออกไปสู่ภายนอกเป็นพิเศษ ซึ่งหากเป็นไปได้จะต้องไม่มีการปลดปล่อยสิ่งแปลกปลอมใดๆ ออกไปสู่ภายนอกสถานที่ก่อสร้างเลย (Zero Discharge) ทั้งทางด้านน้ำเสียที่ไหลออกมา และฝุ่นละออง ซึ่งนอกจากนี้ กิจกรรมการก่อสร้างที่เกิดเสียงรบกวนมักเป็นสิ่งที่ถูกควบคุมจากหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว ในขณะที่น้ำเสียที่มักเกิดจากการชะล้างของน้ำฝนมักเป็นสิ่งที่ถูกมองข้าม ด้วยเหตุนี้แผนการป้องกันมลภาวะจึงต้องถูกกำหนดขึ้นอย่างพิเศษโดยครอบคลุมรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้
ด้านสถานที่และกิจกรรมก่อสร้าง (Site and Activity)
รายชื่อและตำแหน่งภาระรับผิดชอบของผู้ดำเนินการและควบคุมการก่อสร้าง
– อธิบายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ได้แก
– ประเภทของสิ่งก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างที่จะนำเข้ามาภายใน site
– ลำดับและระยะเวลาที่จะก่อสร้างงานส่วนต่าง ๆ (Construction Schedule)
– รายละเอียดพื้นที่ดินที่จะก่อสร้าง และบริเวณพื้นที่ที่จะใฃ้กองเก็บวัสดุ หรือหล่อวัสดุสำเร็จรูปทั้งหมด
– แผนที่สถานที่ก่อสร้าง (Location Map) แสดงระบบระบายน้ำ บ่อน้ำ รวมทั้งทางน้ำธรรมชาติที่ใกล้เคียงทั้งหมด
– แผนผังสถานที่ก่อสร้าง (Construction Site Plan) แสดงพื้นที่ก่อสร้าง และรายละเอียดต่อไปนี้
– ทิศทางการไหลของน้ำฝน และระดับความชันของพื้นที่ภายหลังการปรับที่ดิน
– บริเวณพื้นที่ของผิวดินที่ถูกรบกวนจากการก่อสร้าง และพื้นที่ที่ไม่ถูกรบกวน
– บริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งส่วนที่มีการก่อสร้างและไม่มีการก่อสร้าง
– บริเวณพื้นที่ที่จะมีการเก็บงานขุดดินให้เรียบร้อย (Stabilization)
– บริเวณพื้นที่ข้างเคียงที่ใช้กองเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และขยะ
– บริเวณพื้นที่แหล่งน้ำใกล้เคียง
– บริเวณพื้นทีที่น้ำฝนจากสถานที่ก่อสร้างจะไหลลงแหล่งรับน้ำต่าง ๆ
– บริเวณพื้นที่ที่ Final Stabilization จะเกิดขึ้น

แผนการป้องกันมลภาวะจะต้องควบคุมไปยังบริเวณที่ใช้เป็นที่ก่อสร้างหล่อคอนกรีตสำเร็จรูป หรือAsphalt ที่จะใช้หน้างานก่อสร้างด้วย
ด้านการควบคุมเพื่อลดสารมลพิษ (Control to reduce pollutant)
– แผนการควบคุมมลภาวะต้องแสดงการควบคุมสารมลพิษจากการก่อสร้างที่จะเข้าไปปนเปื้อนกับน้ำฝนที่ไหลออกจากสถานที่ก่อสร้างโดยแต่ละกิจกรรมก่อสร้างจะต้องแยกแสดงมาตรการ ลำดับการจัดการ และบุคคลผู้รับผิดชอบ
– แผนการควบคุม ฯ ต้องแสดงขั้นตอนและลำดับระยะเวลาในการเก็บงานหน้าดิน Stabilization ทั้งในระหว่างการก่อสร้าง (Interim Stabilization) และหลังจากจบงาน (Final Stabilization)ไม่ควรใช้พื้นผิวที่น้ำซึมผ่านไม่ได้ (Impervious Surface) เพื่อเก็บงานหน้าดิน เพราะจะเป็นการลดพื้นผิวรองรับน้ำ และทำให้ระบบการรับน้ำของดินเดิมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
จะต้องมีการจดบันทึกวันเวลาที่สำคัญต่อไปนี้
– วันที่เริ่มทำ Grading หรือปรับเปิดหน้าดินเดิม
– วันที่มีการหยุดทำงาน และเริ่มกลับมาทำงานก่อสร้าง
– วันที่เริ่มทำการตามมาตรการ Stabilization
– แสดงการใช้โครงสร้างที่ช่วยเบี่ยงเบน หรือป้องกันการไหลของน้ำฝนผ่านหน้าดินที่ถูกเปิดออกในระหว่างการก่อสร้าง หลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างถาวรในบริเวณที่น้ำท่วมถึง
– แสดงการจัดการระบายน้ำฝนถาวร เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นลง
– แสดงวิธีการป้องกัน Solid Materials ที่จะไปปนเปื้อนกับน้ำฝน และถ่ายเทลงสู่ระบบระบายน้ำ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ
– ต้องแสดงวิธีการป้องกันการนำพาดิน หรือสิ่งแปลกปลอมจากการก่อสร้างติดล้อรถออกไปนอกสถานที่ก่อสร้าง อันจะก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองภายหลัง
– แสดงวิธีการกองเก็บวัสดุก่อสร้าง และขยะ อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถูกกัดเซาะชะล้าง และนำพาไปโดยน้ำฝน
– แสดงวิธีการจัดการกับบริเวณที่ใช้ผสมคอนกรีต หรือยางมะตอย ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้าง
– แสดงวิธีการจัดการกับน้ำที่ไม่ใช่น้ำฝน โดยทำการลดการใช้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งน้ำดังกล่าวได้แก่
– น้ำจากมาตรการดับเพลิง
– น้ำจากการล้างพาหนะ
– น้ำฉีดป้องกันฝุ่นบนดิน
– น้ำประปา
– น้ำทำความสะอาดอาคาร
– น้ำล้างพื้น Paveme
– น้ำ condensate จากเครื่องปรับอากาศ
– น้ำใต้ดิน Groundwater หรือ Spring Wate
– น้ำที่สูบจากฐานรากในระหว่างก่อสร้าง
– น้ำที่สูบจากงานขุดเจาะใต้ดิน
– น้ำรดน้ำต้นไม้ หรืองาน Landscape
– สิ่งตกค้างที่ถูกดักไว้ในบ่อดัก จะต้องถูกตักออกเมื่อมีปริมาณถึงครึ่งบ่อ
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: