มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียว

มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียว 1
(Construction Management for Green Buildings 1)
หลายครั้งที่เราพูดถึงอาคารเขียวหรือ Green Building เรามักมองเห็นภาพอาคารที่สร้างเสร็จออกมาสวยงาม มีต้นไม้ มีสนามหญ้า มีบ่อน้ำดูร่มรื่น มีการใช้วัสดุปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลายคนไม่ ได้นึกภาพว่า ก่อนที่จะได้อาคารหลังนั้นมา มีกิจกรรมการก่อสร้างใด ๆ ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง แล้วประเด็นอะไรที่ต้องคำนึงถึงบ้าง หากท่านกำลังเป็นผู้สร้างอาคารเขียว แล้วไม่อยากให้ถูกกล่าวหาว่าเป็น อาคารเขียวที่เขียวไม่จริง เพราะต้องทำลายล้างความเขียวที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างความเขียวใหม่ หรือเขียวอยู่คนเดียวโดยไม่แคร์คนอื่น
ก่อนที่จะไปดูว่าจะจัดการอะไรอย่างไรให้เป็นการก่อสร้างแบบเขียวๆ ก็ต้องเข้าใจว่ามีประเด็นเกี่ยวกับ มลภาวะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งจุดประสงค์ของการควบคุมมลภาวะจากการก่อสร้างนั้นก็เพื่อป้องกัน สสารต่างๆ ที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารมิให้ถูกปลดปล่อยออกไปสู่สภาพแวดล้อม โดยเน้นที่การควบคุมการ กัดกร่อนของหน้าดิน จนทำให้เกิดการชะล้างและไปสะสมเป็นตะกอนในท่อน้ำทิ้ง หรือทางน้ำสาธารณะ รวม ทั้งการเกิดฝุ่นละอองในอากาศ ซึ่งหากมองต่อไป ก็ยังมีประเด็นอื่น ๆ เกี่ยวกับสุขอนามัยของคนงานก่อสร้าง และต้นไม้เดิมที่อยู่ในที่ก่อสร้าง ซึ่งสิ่งที่สำคัญมากของการควบคุมการก่อสร้างที่มีคนงานมากมาย จึงจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องมีการเขียนแผนควบคุมที่ดี และมีการควบคุมให้คนงานอีกร้อยๆ คนทำตามแผนนั้น ในกรณีืที่ ต้องการให้อาคารของเราเป็นอาคารเขียวตั้งแต่เริ่มทำการก่อสร้าง จึงมีข้อควรระวังหลักๆ ดังนี้
ป้องกันการสูญเสียหน้าดินเดิมระหว่างการก่อสร้างอันเนื่องจากการชะล้างของน้ำฝน หรือลมแรง ป้องกันการตกตะกอนสะสมของดินที่โดนน้ำชะลงสู่ท่อระบายน้ำฝน หรือทางน้ำใด ๆ
ป้องกันการเกิดมลภาวะทางอากาศอันเนื่องจากฝุ่นผงจากดิน และวัสดุก่อสร้าง
ป้องกันมลภาวะอากาศภายในโครงการที่จะก่อผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานเอง
ป้องกันกิจกรรมก่อสร้างที่จะไปทำความรบกวนแก่สิ่งมีชีวิต พืชพันธ์ใกล้เคียง
จะเห็นว่าการจะไปสู่ความเขียวที่สุดได้ก็คือการไม่สร้างอะไรเลย แต่หากจะต้องสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ ใช้ในสถานที่ก่อสร้างล้วนเป็นสิ่งแปลกปลอม ที่ไม่ว่าจะเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษก็ตาม ก็ต้องควบคุมให้ถูกปลด ปล่อยปนเปื้อนไปสู่สภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด นับตั้งแต่การนำวัสดุก่อสร้างมากองเก็บ ทั้งการขนส่งวัสดุเข้า ออกจากสถานที่ก่อสร้าง การตัดแต่ง-หล่อวัสดุในสถานที่ก้อสร้าง รวมทั้งดินในที่ก่อสร้างที่ ถูกขุดเปิดหน้าดิน ออกมาเพื่อทำงาน ก็ล้วนเป็นสิ่งแปลกปลอมซึ่งอาจจะถูกพัดพาไปสู่ภายนอกสถานที่ก่อสร้างด้วย “ตัวนำ” สำคัญ 2 ตัว นั่นก็คือน้ำ และลม ดังนั้น เมื่อมีน้ำมา หรือลมพัดมา สถานที่ก่อสร้างจึงต้องควบคุมมิให้เกิดการ ชะล้างและพัดพาสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ไหลไปสู่ที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นที่ใช้สอย ของผู้อื่น และเป็นแหล่งดำรงชีวิตของพืชพันธ์สิ่งมีชิวิตต่างๆ จะเห็นว่าภาพลักษณ์ของสถานที่ก่อสร้างที่เรา คุ้นเคยว่ามี กองทรายที่ใช้ผสมปูน กองดินที่ขุดขึ้นมากองเพื่อรอการกลบ กองไม้ กองเหล็กที่วางสุมๆ กันรวม ถึงน้ำปูนที่ไหลเปื้อนมาจากถังผสมปูนในระหว่างก่อสร้าง เป็นสิ่งที่จะต้องไม่เกิดขึ้นเลยสำหรับการก่อสร้าง อาคารที่จะเรียกตัวเองว่าเป็น “อาคารเขียว”
แต่ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะระวังการชะล้างพัดพาอย่างเต็มที่แค่ไหนก็ตาม ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะต้องมีหลุด ลอดออกมาได้ ดังนั้นจำเป็นต้องมีมาตรการการดักเก็บสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น มิให้หลุดรอดไปจากสถานที่ก่อ สร้าง ด้วยการกรองเศษสิ่งสกปรกต่างๆ โดยคำนึงถึงทิศทางการไหลของน้ำที่จะผ่านแหล่งกองเก็บวัสดุ และ ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ตรวจเช็คอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก ฝนตก ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่สำคัญของการหลีกเลี่ยงการก่อสร้างที่ต้องเปิดหน้าดินในช่วงฤดูฝนดังนั้น การวางแผนการก่อสร้างเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม จะเห็นว่าได้พยายามคำนึงถึงเรื่อง การชะล้างของน้ำลงสู่ระบบ น้ำสาธารณะมาก ๆ ซึ่งวิธีการป้องกัน และการแก้ไข คงต้องมาเล่ากันอีกทีในรายละเอียดที่มากกว่านี้ แต่อย่าง น้อยเราก็คงจะเห็นภาพว่าทุกสิ่งที่เรานำเข้าสู่ที่ดิน ล้วนเป็นสิ่งแปลกปลอม ซึ่งต้องระวังเอาไว้ก่อนเพราะกว่า ที่จะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะไปสร้างปัญ-หาอะไรต่อธรรมชาติในภายหลัง ก็มักจะสายไปเสียแล้ว เราคงไม่ต้องการรู้ ภายหลังว่าปลาทูที่ลูกหลานเรากินอย่างเอร็ดอร่อยทุกวันพบสารตะกั่ว หรือสารโลหะหนักที่ปล่อยจากสถานที่ ก่อสร้างของเราเองที่ เราเคยมักง่าย หรือเราไม่ได้ระมัดระวังอย่างเพียงพอ
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: