มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียว

มาตรฐานการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียว 2
(Construction Management for Green Buildings 2)
สิ่งที่สำคัญมากสำหรับการควบคุมการก่อสร้างอาคารเขียวให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย นอกจากจะต้องมองในเรื่องของการควบคุมการชะล้างสิ่งสกปรกสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในสถานที่ก่อสร้างไม่ให้เล็ดลอดออกไปแล้ว คุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้างภายในโครงการเองก็มิอาจมองข้ามได้คนงานก่อสร้างเป็นกลุ่มบุคคล ที่จัดว่าเป็นผู้ที่เสี่ยงภัยต่อสารพิษต่างๆ มากกว่าใครๆ เพราะเป็นกลุ่มผู้ที่ต้องจับ,สัมผัสสารพิษต่างๆ โดยตรงตามปริมาณความเข้มข้น (Concentration) และระยะเวลาที่ได้ทำการสัมผัส (Exposure) ที่มากกว่าใครๆ เพราะถึงแม้ว่าคนงานเหล่านั้น จะมิใช่ผู้ที่ใช้สอยอาคารสืบต่อไปแต่บุคคลเหล่านั้น เมื่อทำงานที่โครงการหนึ่งๆ เสร็จ ก็จะย้ายไปทำงานแบบเดิมที่โครงการอื่นๆ ต่อซึ่งทำให้กลายเป็นผู้ี่ที่ได้รับผลกระทบต่อสารพิษที่มีความเข้มข้นสูงเกือบตลอดเวลาการทำงานในชีวิต ไม่ไปต่างจากผพนักงานโรงงานที่ทำงานในโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานการควบคุมสารพิษ หรือประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในละแวกโรงงานอุตสาหกรรม
ด้วยเหตุนี้ี มาตรฐานการปลูกสร้างอาคารเขียวในระดับสากล จึงได้กำหนดให้ต้องมีมาตรการในการจัดการควบคุมการก่อสร้างให้ก่อผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างในแง่ของคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีเข้มข้นเพราะที่เคยปฏิบัติกันมา ผู้รับเหมาก่อสร้างมักจะละเลยในการสร้างสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะสภาพอากาศ “ภายใน” สถานที่ก่อสร้างให้สะอาด ปลอดสารพิษ เนื่องจากมักจะถูกบังคับตากฎหมายให้ ต้องควบคุมมิให้สารพิษสิ่งสกปรกออกมาสู่ “ภายนอก” สถานที่ก่อสร้างเสียมากกว่า นอกจากนี้มักตรวจ พบว่าปัญหาคุณภาพอากาศ ภายในส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากไม่มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมตั้งแต่ในช่วงการ ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลเสียระยะยาวมากแก่ผู้ใช้อาคารเมื่ออาคารสร้างเสร็จแล้วและเปิดใช้งาน
มาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership of Energy & Environmental Design) โดยที่ทางU.S. Green Building Council ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จึงได้กำหนดให้ต้องมีการวางแผนการจัดการคุณภาพอากาศภายใน (Indoor Air Quality Management Plan) ในช่วงระหว่างการก่อสร้างโดยอ้างอิงมาตรฐานของ Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (SMACNA)ซึ่งกล่าวถึงการควบคุม 5 ประการหลักได้แก่
การปกป้องระบบปรับอากาศ (HVAC Protection)
การควบคุมแหล่งปลดปล่อยสารพิษ (Source Control)
การควบคุมการทางแพร่กระจายของแหล่งที่มีสารพิษสู่ส่วนอื่น (Pathway Interruption)
แผนการทำความสะอาดระหว่างการก่อสร้าง (Housekeeping)
จัดเวลาการทำงานที่มีสารพิษให้แยกจากตารางการทำงานปรกติ (Scheduling)
ในการก่อสร้างตกแต่งภายใน หรือในช่วงระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ต้องมีระบบปรับอากาศของอาคารติดตั้งถาวรอยู่แล้ว ถึงแม้การเดินเครื่องปรับอากาศในช่วงนั้นจะช่วยให้คุณภาพชีวิของ คนงานก่อสร้างดีขึ้น แต่เสี่ยงต่อการทำให้ระบบปรับอากาศของอาคารมีการปนเปื้อนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปกปิดระบบท่อลม หรือระบบท่อต่างๆ ด้วยพลาสติค และต้องติดตั้งฟิลเตอร์ชั่วคราว ในบริเวณส่วนที่เป็น Return Air หรือที่ที่มี Negative Pressure โดยฟิลเตอร์ชั่วคราวนั้น จะต้องผ่านมาตรฐานการกรองระดับ MERV 8 (Minimum Efficiency Reporting Value) และต้องเปลี่ยนเป็น MERV 13 ก่อนทำการจะเปิดใช้งานอาคารตามปรกติ
ระหว่างการตกแต่งอาคารที่มีการใช้สารจำพวกสีทาอาคาร พรมพื้น ไม้อัด กาว และสารยาแนวจะ ทำให้เกิดปริมาณความเข้มข้นของสารระเหยอินทรีย์ (Volatile Organic Compounds หรือ VOCs) ที่มีมาก กว่าระดับปรกติ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารอื่นๆ ในบริเวณข้างเคียงในกรณีที่ไม่ได้ปิดอาคารทั้งหมด ฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการระบายอากาศทั้ง 100% ตลอดช่วงการก่อสร้าง และหากมีการเดินระบบปรับอากาศในส่วนนั้น จะต้องควบคุมให้พื้นที่ส่วนดังกล่าวให้เป็น Negative Pressureด้วยเช่นกันเพื่อควบคุมการรั่วไหลของขออากาศพิษจากพื้นที่นี้ไปสู่ส่วนปรับอากาศอื่นๆ
นอกเหนือจากนี้ สิ่งที่มักถูกมองข้ามจากการวางแผนการก่อสร้างทั่วๆ ไปโดยเฉพาะการก่อสร้างในช่วงใกล้เปิดใช้อาคารที่ทุกฝ่ายต่างเร่งงานในส่วนของตนเองให้ทันตามเวลาื คือมีการกำหนดกิจกรรม
การก่อสร้างที่มีการใช้สารพิษต่างๆ ที่ซ้อนทับกับกิจกรรมก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการรับ
สารพิษมากขึ้นแก่คนงานอื่นๆ หรือผู้ใช้อาคารในส่วนอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการป้องกันตนเอง เหมือนๆ คนงานที่คลุกคลีกับสารพิษเหล่านั้น ดังนั้นในแผนการก่อสร้างควรจะกำหนดให้ส่วนงาน ที่มีสารพิษเข้าทำงานในเวลาอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับเวลาปรกติที่มีผู้ใช้อาคาร เช่น เวลากลางคืน หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์
ที่กล่าวมา จะเห็นว่าการก่อสร้างอาคารเขียว คงไม่ได้มองถึงภาพใหญ่ระดับภาวะโลกร้อน ทำให้
น้ำแข็งขั้วโลกละลายแต่เพียงเท่านั้นการก่อสร้างที่สะอาดถูกสุขลักษณะยังเป็นปัจจัยสำคัญที่นักก่อสร้างจะต้องคำนึงถึง เพราะคำว่า “สิ่งแวดล้อม” ในการก่อสร้างคงไม่อาจมองข้ามคนงานก่อสร้าง หรือผู้ใช้อาคารที่จะใช้อาคารสืบต่อไป
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: