การเขียนแบบรายละเอียด คสล.

การเขียนแบบรายละเอียด คสล.
การก่อสร้างอาคารในประเทศไทยมักจะนิยมก่อสร้างอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก(Reinforced Concrete) อันเนื่องมาจากสามารถหาซื้อวัสดุได้ง่าย สะดวกในการขนส่งสามารถปรับใช้กับขนาดโครงสร้างได้ตามต้องการมีความคงทนและดูแลรักษาได้ง่าย
หลังจากวิศวกรโครงสร้างได้แบบสถาปัตยกรรมจากสถาปนิกแล้ววิศวกรโครงสร้างจะเริ่มทำการกำหนดสมมุติฐานโครงสร้างก่อน แล้วจึงเริ่มลงมือทำการวิเคราะห์โครงสร้างอาคารซึ่งจะได้ค่าแรงดัด แรงเฉือน และแรงดัด ที่เกิดขึ้นจากน้ำหนักคงที่ (Dead Load) และน้ำหนักจร(Live Loads) ที่กระทำกับโครงสร้างอาคาร จึงทำการเลือกหน้าตัดโครงสร้างที่เหมาะสมแล้วจึงออกแบบหน้าตัดโครงสร้างคสล. เช่น เสา คาน พื้น บันได ฐานราก เป็นต้นว่ามีปริมาณเหล็กเสริมในหน้าตัดแต่ละช่วงของโครงสร้างเป็นเท่าไร ดังนั้นวิศวกรจะทำการสเก็ตส์หน้าตัดโครงสร้างและกำหนดจำนวนเหล็กเสริมหลักและเหล็กปลอก(Stirrup) ในตำแหน่งต่างๆในกรณีที่คำนวณด้วยมือหรือโปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทั่วไป
วิศวกรโครงสร้างอาจเขียนแบบรายละเอียดนี้เอง หรือส่งรายละเอียดการเสริมเหล็กโดยการสเก็ตส์มือให้กับพนักงานเขียนแบบทำการเขียนแบบรายละเอียดการเสริมเหล็กเพื่อให้มีพฤติกรรมตามที่ได้ออกแบบไว้ ดังนั้นการเขียนแบบรายละเอียดนี้จำเป็นจะต้องระบุรายละเอียดจำนวนเหล็กเสริม ระยะการทาบเหล็กระยะการล้วงเหล็ก ตำแหน่งการหยุดเหล็ก การเพิ่ม หรือ การลดระยะดับ อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถนำไปก่อสร้างได้จริง
การเขียนแบบโครงสร้างจึงเป็นขบวนการทำงานที่ต้องอาศัยความแม่นยำและถูกต้องในการถ่ายทอดความคิดของวิศวกรโครงสร้างเพราะต่อให้คำนวณได้แม่นยำถูกต้องเพียงไร หากเขียนแบบผิดพลาดแล้วย่อมก็ให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงทั้งร่างกายและทรัพย์สินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรุณาดูตัวอย่างได้จากรูปถ่ายด้านบนว่าจะเกิดอะไรขึ้น? เพราะเสริมเหล็กคอม้าผิดตำแหน่งจากด้านล่างกลับกลายเป็นด้านบนทั้งอาคาร
สำหรับคอลัมน์นี้จะเริ่มทยอยเขียนบทความการเขียนแบบรายละเอียดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยแต่ละบทจะเป็นแต่ละชิ้นส่วนโครงสร้าง ตั้งแต่ ฐานราก เสา คาน พื้น บันไดกล่องลิฟท์ บ่อบำบัดน้ำเสีย สระน้ำและอื่นๆ หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะประการใดเพื่อให้บทความมีความถูกต้องและสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิม กรุณาให้คำแนะนำด้วยจักเป็นพระคุณอย่างสูง

หนังสือแนะนำอ่านเพิ่มเติม หนังสือรายละเอียดเหล็กเสริมงานคอนกรีตพิมพ์ครั้งที่ 15 โดยชมรมวิศวฯ จุฬา 07 ราคาเล่มละ 300 บาทหากท่านสนใจกรุณาติดต่อสั่งซื้อได้โดยตรงกับ คุณวรัญญา โมฟีwarunya.m@pps.co.th (เลขานุการอาจารย์ประสงค์ ธาราไชย) เบอร์โทร 02 718 2785-9
โดยรายได้ทั้งหมดยกให้กับมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: