ประสบการณ์งานช่าง

ผลสำเร็จของงาน
ประสบการณ์งานช่าง / ประสบการณ์งานช่าง 4
หลายคนไม่เข้าใจ คำว่า “ผลสำเร็จของงาน” กล่าวคือ การทำงานทุกชนิดเริ่มที่ปัจจัยการผลิต คือ วัสดุ แรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือ เงินทุน ผ่านกระบวนการผลิตคือ วิธีการ แล้วจึงเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลผลิตหรือผลสำเร็จของงาน ทั้งหมดต้องผ่านการควบคุมทุกขั้นตอน ตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นผลสุดท้าย ซึ่งเป็นผลผลิตนั้น ให้มีการควบคุม กำกับดูแล ตามระบบคุณภาพที่ถูกต้องแล้ว โอกาสที่ผลผลิตจะเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า หรือเป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้าไว้นั้นมีสูงมาก แต่โอกาสที่จะไม่เป็นไปตามนั้นก็มี”ผลสำเร็จของงาน” กล่าวคือ การทำงานทุกชนิดเริ่มที่ปัจจัยการผลิต คือ วัสดุ แรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือ เงินทุน ผ่านกระบวนการผลิตคือ วิธีการ แล้วจึงเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลผลิตหรือผลสำเร็จของงาน ทั้งหมดต้องผ่านการควบคุมทุกขั้นตอน ตามระบบคุณภาพซึ่งเป็นผลสุดท้าย ซึ่งเป็นผลผลิตนั้น ให้มีการควบคุม กำกับดูแล ตามระบบคุณภาพที่ถูกต้องแล้ว โอกาสที่ผลผลิตจะเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า หรือเป็นไปตามที่ตกลงกับลูกค้าไว้นั้นมีสูงมาก แต่โอกาสที่จะไม่เป็นไปตามนั้นก็มี

ดังนั้น เป้าหมายที่เป็นผลผลิตของงาน ผู้ผลิตอาจตั้งเป้าไว้ไม่ถึง 100% และต้องมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เช่นการตั้งเป้าหมายไว้ผลผลิตได้ ส่วนที่มีสูงขึ้น ควรตั้งเป้าให้สูงขึ้นเรื่อยๆ และต้องมีการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย เช่น ผลิตกระเบื้องเคลือบปีละ 100,000 แผ่น เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งตั้งเป้าไว้ 95% ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว ส่วนอีก 5% ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าก็นำมาขายเป็น Grade B และ Grade C เพราะว่าสีเพี้ยน หรือขนาดเพี้ยน ลูกค้าที่ซื้อไปก็ยอมรับ
การทำงานก่อสร้างก็เหมือนกัน สัญญาที่ลงนามว่าจ้างและรับจ้างกันนั้น เน้นที่ผลสำเร็จของงาน เมื่อผลสำเร็จของงานแต่ละชนิดไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการก็ติดมีการแก้ไขกันไปจนเรียบร้อยทุกรายการในกรณีของคอนกรีตผสมเสร็จหรืองานที่ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ถ้าคนขายกับคนซื้อเข้าใจตกลงกันว่าซื้อขายกันที่ Strength คอนกรีตก็หมดเรื่อง
” ใ ค ร ที่ ยั ง มี ทั ศ น ค ติ ผิ ดๆ คิ ด ใ ห ม่ ไ ด้ ค รั บ !! ”
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: