ภาษาอังกฤษกับภาษาวิศวกรรม

ภาษาอังกฤษกับภาษาวิศวกรรม
ประสบการณ์งานช่าง / ประสบการณ์งานช่าง 3
เมื่อชาวโลกมีการค้าขายไปมาหาสู่ในระบบโลกาภิวัฒน์หรือโลกไร้พรมแดนแล้ว สัญญาที่ทำต่อกัน จึงต้องใช้สัญญากลาง คือ สัญญาของ FIDIC ที่ว่านี้แหละเป็นฐาน FIDIC มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สัญญามาตรฐานของ FIDIC แบ่งออกเป็น 4 เล่ม ได้แก่
เล่มสีแดง ใช้กับงานโยธา
เล่มสีเหลือง ใช้กับงานระบบ
เล่มสีฟ้า ใช้กับงาน EPC คือ Engineering Procurement and Construction
เล่มสีเขียวใช้กับงานที่มีขนาดย่อม
(หากท่านผู้ใดสนใจจะลองค้นคว้าดู สามารถเปิดดูได้จาก http://www.fidic.com ครับ)
สัญญาก่อสร้างนั้น มีการสอนเฉพาะในวิชาการบริหารงานก่อสร้าง สาขาอื่น ๆ ไม่ค่อยได้สอนกัน สภาวิศวกรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดแข่งขัน ภาษาอังกฤษในสัญญาวิศวกรรมขึ้น โดยจัดเป็น 2 ระดับ คือ ระดับวิศวกรทั่วไป และระดับนักศึกษา มีรางวัลจูงใจมากมาย อาทิเช่น รางวัลที่ 1 เป็นเงินสด จำนวน 60,000 บาท สำหรับระดับวิศวกรทั่วไป ส่วนเงินจำนวน 50,000 บาท สำหรับระดับนักศึกษา และหากการแข่งขันนี้ถ้าประสบความสำเร็จ สภาวิศวกรก็จะจัดให้มีขึ้นทุกปี เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เรียนรู้กัน โดยสภาวิศวกรจะจัดคลังคำถาม แล้วทำออกมาเป็นสื่อการสอน เพื่อให้สามารถนำไปใช้สอนตามกลุ่มที่ต้องการได้ พวกเราจะได้ไม่ต้องจ่ายเงิน 6,200 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม ครับ !

สมัยที่มีการก่อสร้างทางยกระดับกลาง ถนนสายบางนา-ตราด นั้น สัญญาจ้างก่อสร้างที่ใช้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ คือ สัญญาในโครงการที่ใช้เงินกู้ต้องเป็นภาษาอังกฤษ โดยสัญญาหลักที่ใช้เป็นสัญญาของ FIDIC ซึ่งคำว่า “FIDIC” นั้น มาจากคำในภาษาฝรั่งเศส FIDIC : Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils (ในภาษาอังกฤษใช้ว่า International Federation of Consulting Engineers) ซึ่งเป็นสมาพันธ์สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาทั่วโลก กล่าวคือ เกือบทุกประเทศที่เจริญแล้ว สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาของประเทศนั้นๆ จะทำสัญญามาตรฐานไว้ให้วงการใช้ อย่างน้อยก็เพื่ออ้างอิง ยกเว้นประเทศไทยไม่มีครับ… มีแต่สัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งต่างประเทศยังไม่ยอมรับ และตัวอย่างสัญญาจ้างที่เป็นภาษาอังกฤษที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น ซึ่งก็คล้ายๆ ของ FIDIC ครับ
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: