ประสบการณ์งานช่าง

ลบทำไม
ประสบการณ์งานช่าง / ประสบการณ์งานช่าง 3
มาตรฐานทุกมาตรฐานเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่ผู้ผลิตสินค้าและบริการต้องปฏิบัติสำหรับวัสดุเรามีมาตรฐานตสาหกรม หรือมาตรฐานม.อ.ก.เป็นสิ่งกำหนดสำหรับสินค้าผู้ที่ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานจะได้รับอนุญาตกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ทำเครื่องหมายมาตรฐาน หรือติดตราเครื่องหมายมาตรฐานลงบนสินค้าของตน

สำหรับมาตรฐานโดยทั่วๆ ไป จะกำหนดให้ทำเครื่องหมายระบุชั้นคุณภาพของสินค้านั้นๆ ลงบนตัวสินค้า เพื่อให้เป็นเครื่องแสดงถึงขั้นคุณภาพของสินค้านั้นๆ ให้ผู้ซื้อได้รับทราบ ซึ่งเจ้าของสิทธิ์เท่านั้น ที่ทำได้อย่างนี้ ผู้ที่ผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ ตัวอย่างเช่น เหล็กเส้น มาตรฐานกำหนดให้ทำเครื่องหมายแสดงชื่อผู้ผลิต ชั้นคุณภาพ และขนาดของเหล็กเส้นนั้นๆ ไว้ทุกๆ ระยะ 1.00 เมตร ที่ตัวเหล็กเส้น ดังนั้นไม่ว่าเหล็กเส้นจะถูกตัดไปใช้งานโดยมีความยาวเท่าไรก็ตาม หากมากกว่า 1.00 เมตร ก็จะยังคงมีเครื่องหมายเหล่านี้ ปรากฏอยู่ที่ตัวเหล็กเส้นอยู่เสมอ ทำให้ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบ ขั้นคุณภาพของเหล็กเส้นนั้นๆ ได้

ผู้ควบคุมคุณภาพที่ดีควรมีความรู้พื้นฐานอย่างนี้ ท่อเหล็กต่างๆ ก็เช่นกัน จะต้องทำอย่างนี้ทั้งสิ้น หากเป็นสินค้าที่ผลิตตามมาตรฐาน ม.อ.ก. สำหรับท่อประปาที่เป็นเหล็กนั้น ระดับขั้นคุณภาพ จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ท่อที่ไม่ได้รับแรงดันสูง เช่น ท่อน้ำทิ้ง จะเป็นท่อที่มีราคาถูก เพราะจะใช้เหล็กที่มีขนาดบางกว่าท่อชนิดอื่นๆ ท่อชนิดนี้ช่างบางรายเรียกกว่า ชั้นคุณภาพ A มีเครื่องหมายแสดง คือ ทาด้วยสีน้ำตาล ส่วนท่อขนาดที่ทนแรงดันได้สูงกว่า เช่น ท่อชั้นคุณภาพ B และ C ซึ่งทาด้วยสีน้ำเงิน และสีแดง ตามลำดับ

เมื่อผมทำหน้าที่ผู้จัดการโครงการของงานโครงการแห่งหนึ่ง ซึ่งใช้ท่อตามมาตรฐาน ม.อ.ก. ผมสังเกตพบว่า ท่อที่ใช้บางส่วนไม่ได้ทาสี จึงเข้าไปดูใกล้ๆ ก็พบว่า สีที่ใช้กำหนดชั้นคุณภาพของท่อดังกล่าวถูกลบออกไป แต่ถ้าสังเกตให้ละเอียดจริงๆ จะยังพออ่านเครื่องหมายที่ถูกลบออกไปได้ ซึ่งปรากฏว่าท่อเหล็กที่โดนลบดังกล่าวเป็นท่อที่ชั้นคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างจึงต้องตอบคำถามของผมว่า เขา “ลบทำไม” และเมื่อเขาไม่สามารถหาเหตุผลมาตอบคำถามนี้ได้ ก็จำเป็นต้องรับผิดชอบไปเต็มๆ คือ ถูกให้ออกจากงานตามระเบียบในข้อที่ว่าด้วยการทุจริตในหน้าที่การงานนั่นเองท่านผู้อ่านอาจจะสงสัยว่าโทษแค่นี้ทำไมต้องถูกไล่ออก

ผมเองก็มาทราบภายหลังว่า ที่เขาโดนไล่ออก ก็เพราะทุจริตในหน้าที่นั้นเรื่องหนึ่ง แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือ จะ โกง ทั้ง ที ก็ ทำ แบบ สะเพร่า คือ ทำได้ไม่แนบเนียนทำให้ถูกจับได้ และ เ สื่ อ ม เ สี ย ชื่ อ เ สี ย ง ม า ถึ ง บ ริ ษั ท ฯ……. ด้วยครับ ?
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: