ประสบการณ์งานช่าง

ไมล์สะสม
ประสบการณ์งานช่าง / ประสบการณ์งานช่าง 2
กิจกรรมสะสมระยะทางบินนั้น เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งเกือบทุกสายการบินได้ถือปฏิบัติกันทั่วไป เป็นการดึงลูกค้าให้ใช้บริการของตน โดยการให้ผู้โดยสารสมัครเป็นสมาชิกบัตร แล้วสะสมระยะทางที่บิน เมื่อใช้สายการบินนั้นๆ ทุกๆ เที่ยวบิน แต่เนื่องจากสายการบินทุกสายไม่ได้บินไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นบริษัทสายการบินบางแห่งจึงได้รวมตัวกันเป็นพันธมิตรการค้าขึ้น เพื่อที่จะได้ไม่บินทับเส้นทางกัน และยังเปิดโอกาสให้ผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกให้สามารถสะสมระยะทางการบินข้ามสายการบินกันได้อีกด้วย และเมื่อผู้โดยสารเดินทางได้ระยะทางสะสมตามที่กำหนด ผู้โดยสารก็จะได้รับรางวัลให้เดินทางฟรีหรือเลื่อนชั้นของตั๋วโดยสาร ตามแต่ระยะทางที่สะสมและเงื่อนไขที่สายการบินแต่ละสายได้กำหนดไว้

เมื่อปี พ.ศ. 2539 ผมได้รางวัลการสะสมสายการบินที่ว่านี้จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งช่วงนั้น เขาให้รางวัลเป็นตั๋ว 2 ที่นั่งไป–กลับ ผมได้ขอใช้สิทธิเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ ซึ่งก็ได้รับการบริการเป็นอย่างดี และต่อมาเมื่อปลายเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2541 ผมได้ขอใช้สิทธิ์การเดินทางฟรี โดยสายการบิน UNITED AIRLINE ซึ่งผมได้ระยะทางสะสมถึงกำหนดตามเงื่อนไขที่สายการบินดังกล่าวกำหนด ซึ่งผมสามารถเดินทางได้ถึงแผ่นดินใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา

การขอใช้สิทธิแลกตั๋วเดินทางที่ว่านี้ มีเงื่อนไขว่า ะต้องสะสมระยะทางให้ได้ครบตามที่สายการบินกำหนด ภายในระยะเวลา 3 ปี หมายถึง ไมล์สะสมที่ได้จะมีอายุเพียง 3 ปี หากเกินกว่านั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และผู้โดยสารจะต้องแลกเป็นบัตรโดยสาร และเดินทางภายในกำหนด 1 ปี นับจากวันที่สายการบินได้ออกบัตรโดยสารให้ ซึ่งการออกบัตรโดยสารของสายการบินนั้น เขาให้ระบุชื่อผู้ใช้บัตร (ปกติเขาจะสวนสิทธิ์ให้เฉพาะสมาชิกผู้เป็นเจ้าของไมล์สะสม และคู่สมรส รวมทั้งบุตร-ธิดาของสมาชิกเท่านั้น) วันเดินทางไป–กลับ และจุดหมายปลายทาง ซึ่งเมื่อออกบัตรโดยสารให้แล้วบัตรโดยสารที่ว่านี้จะถือเป็นสัญญาการรับรางวัลมิใช่บริการซื้อบัตรโดยสารตามปกติ แต่ให้สิทธิเปลี่ยนวันเดินทางได้ ยกเว้นเปลี่ยนตัวผู้เดินทางและห้ามเปลี่ยนเส้นทางโดยเด็ดขาด
เมื่อถึงวันเดินทางจริง ผมมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินทางกลับ ซึ่งเส้นทางที่ผมจะเดินทางกลับนี้ เป็นเส้นทางที่มีระยะทางสั้นกว่าเส้นทางเดิม และน่าจะถือว่าทับเส้นทางเดิมได้ในความคิดของผม แต่เมื่อผมไปขอเปลี่ยนตั๋ว เจ้าหน้าที่สายการบินกลับไม่อนุญาตให้ผมเปลี่ยนเส้นทาง แม้ว่าเส้นทางใหม่จะสั้นกว่าและทับเส้นทางเดิม ผมจึงได้ความรู้ใหม่ว่า เขาออกตั๋วด้วยด้วยคอมพิวเตอร์ เส้นทางจะสั้นกว่ากัน หรือทับกันคอมพิวเตอร์นั้นเขาไม่รู้จัก

อันว่าของฟรีนั้นจะเอาความสะดวกเหมือนของที่ซื้อ หาได้ไม่ !!
อ้อ! ลืมบอกไปว่า..
ผมต้องยกเลิกการเดินทางบางส่วน แล้วซื้อตั๋วใหม่เพิ่ม
แต่บริษัทก็ชดเชยให้โดยเลื่อนชั้นให้ผมนั่งชั้นธุรกิจเป็นการปลอบใจครับ
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: