ประสบการณ์งานช่าง

ประสบการณ์งานช่าง
สำนึกแห่งความปลอดภัย (2)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2542 เวลา 9.09 นาฬิกา ได้มีพิธีกดปุ่มเพื่อให้หัวขุดเจาะอุโมงค์สำหรับขุดอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นรถฟ้าใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย และได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “รถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล” วิ่งระหว่างหัวลำโพง – บางซื่อ มีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานีต่างๆ 18 สถานี ซึ่งพีธีที่ว่านี้ เป็นการสั่งให้หัวขุดเจาะอุโมงค์ทำงานเป็นปฐมฤกษ์ โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้กดสวิทช์ให้หัวขุดดังกล่าวทำงานเป็นครั้งแรก

การขุดอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินนี้ ใช้ระบบ Pressure balance Shield ซึ่งมีหลักการย่อๆ คือ ต้องทำให้แรงดันดินที่ดันเข้ามาตามธรรมชาติถูกดันให้สมดุล ด้วยกลไกของหัวเจาะตลอดเวลา เมื่อเจาะแล้วก็จะต้องติดตั้งชิ้นส่วน Segments ที่เป็นโครงสร้างของอุโมงค์ไปพร้อมกันทีเดียว รวมทั้งต้องมีการอัดวัสดุ Grout หลังชิ้นส่วนของ Segments ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้มีช่องว่าง เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการถล่มหรือทรุดตัวของดิน ดังนั้นส่วนของอุโมงค์ที่ขุดแล้วกับบริเวณพื้นดินภายนอกจะต้องอยู่ในสภาวะที่สมดุลกันเหมือนสภาวะตามธรรมชาติเมื่อตอนที่ยังไม่ได้มีการขุด

เทคโนโลยีก่อนหน้านี้สัก 20 ปีนั้น เมื่อขุดเจาะอุโมงค์ได้แล้วจะมีการติดตั้ง Concrete Segments เป็นวงแหวนรอบ ๆ ส่วนที่ขุดไว้ ทำหน้าที่คล้ายๆ แบบหล่อ หลังจากนั้นจึงมีการหล่ออุโมงค์คอนกรีตซ้อนอยู่ภายในอีกชั้นหนึ่ง แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีมากขึ้น จึงไม่จำเป็นต้องทำโครง-สร้างอีกชั้นหนึ่งเหมือนแต่ก่อน แต่สามารถใช้ Concrete Segments ที่ติดตั้งแล้วเป็นโครงสร้างถาวรได้เลย ส่วนเรื่องการป้องกันน้ำรั่วที่รอยต่อนั้น จะใช้ยางบวมน้ำเป็นวัสดุกันน้ำที่บริเวณรอยต่อ วัสดุที่ว่านี้เมื่อถูกน้ำจะพองตัวขึ้นและสามารถอุดรอยรั่วนั้นได้เองโดยอัตโนมัติ เจ้าวัสดุชนิดนี้เคยมีพ่อค้าขายของเล่นเด็กหัวใสนำวัสดุคล้าย ๆ กันนี้มาทำเป็นของเล่นรูปร่างต่าง ๆ กัน ซึ่งเมื่อใส่น้ำลงไปแล้ว เจ้าวัสดุที่ว่านี้มันก็จะพองตัวขึ้น แต่ปัจจุบันนี้ของเล่นชนิดนี้ได้ถูกห้ามขายทั่วโลก เพราะเป็นอันตรายกับเด็กเล็ก ๆ ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้หากกลืนเจ้าสิ่งนี้ลงท้องไป

อุโมงค์ที่ขุดสำหรับเป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าใต้ดินนี้ เมื่อแล้วเสร็จจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5.70 เมตร ส่วนเครื่องที่ที่ใช้ขุดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6.30 เมตร ระดับความลึกของอุโมงค์อยู่ประมาณ 20 เมตร ซึ่งอยู่ในชั้นดินเหนียวแข็ง การทำงานในอุโมงค์ดังกล่าว เป็นงานที่มีอันตรายค่อนข้างมาก จึงต้องการผู้ที่มีความรู้และผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาดำเนินการ เนื่องจากคนไทยยังไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้เลย เพราะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามในการดำเนินงานในครั้งนี้ก็ได้ใช้วิศวกรและช่างเทคนิค รวมทั้งคนงานต่าง ๆ ที่เป็นคนไทยที่พร้อมจะเรียนรู้งาน เข้ามาร่วมงาน โดยมีแนวคิดที่จะให้เป็นการถ่ายโอนเทคโนโลยีไว้ ซึ่งการถ่ายโอนเทคโนโลยีนี้รวมถึงการควบคุมงานและกำกับดูแลงานในระดับบริหารด้วย

สำหรับมาตรการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำงานนั้น เป็นสิ่งที่ผู้บริหารขององค์การรถไฟฟ้ามหานคร หรือการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปัจจุบันคำนึงถึงเป็นอย่างมาก โดยได้สั่งเป็นนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้จัดให้มีแผนปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย (Safety Plan) มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการควบคุมได้ รวมทั้งมีการตรวจสอบผลที่ได้ด้วย หน่วยงานการควบคุมความปลอดภัยที่จัดตั้งขึ้นนี้ เป็นหน่วยงานอิสระไม่ขึ้นต่อฝ่ายปฏิบัติงาน มีการนับจำนวนคนที่ลงไปทำงานในอุโมงค์อย่างถี่ถ้วนและมีการลงทะเบียนไว้ทุกครั้ง ซึ่งหากเกิดปัยหาหรืออุบัติเหตุก็จะสามารถทราบได้ว่ามีคนหลงเหลืออยู่ในอุโมงค์หรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด ทุก ๆ คนที่จะลงไปในอุโมงค์นี้จะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดและต้องมีการปฐมนิเทศก์อบรมขั้นตอนความปลอดภัยก่อนที่จะลงไปในอุโมงค์ด้วย
กฎข้อนี้ไม่มีการยกเว้น แม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะที่มาทำพิธีดังกล่าว ก็ต้องปฏิบัติตามกฎข้อนี้ด้วยครับ !
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: