ประสบการณ์งานช่าง

ประสบการณ์งานช่างIC Information & Connection
ในยุคเศรษฐกิจฟองสบู่นั้น การก่อสร้างมีมากมายจนวัสดุขาดแคลน คนงาน ช่างเทคนิค ตลอดจนวิศวกรก็ขาดแคลน ช่วงนั้นจึงเป็นยุคทองของผู้รับจ้างก่อสร้างและผู้ขายวัสดุ อาชีพทุกอาชีพถือว่ารุ่งเรืองถึงขีดสุด อาคารสูงที่สุดในประเทศไทยก็เกิดขึ้นในยุคนั้นและบริษัทของผมได้มีโอกาสรับใช้ให้บริการเจ้าของโครงการในฐานะของผู้ควบคุมงานโครงสร้างฐานของอาคารนี้ มีความหนาถึง 5 เมตร จึงต้องแบ่งเทคอนกรีตถึง 3 ชั้น แต่ละชั้นหนาประมาณ 1.70 เมตร การก่อสร้างแบบนี้ต้องมีเหล็ก Dowel ไว้ยึดให้คอนกรีต 3 ชั้นนั้นทำงานพร้อมกันโดยไม่แยกเป็นชั้นๆ

ช่วงก่อนการเทคอนกรีตก็ต้องมีการเตรียมระบายความร้อนที่เกิดขึ้น เนื่องจากการทำปฏิกิริยาขณะที่คอนกรีตก่อตัว เราใช้วิธีฝังท่อเหล็กงอไปมาเหมือนกับท่อเหล็กที่ติดอยู่ที่หลังตู้เย็น แล้วเอาน้ำเย็นปั๊มกรอกลงไปจากล่างถึงบน ขณะเทคอนกรีตเพื่อเป็นการระบายความร้อน ส่วนวัสดุผสมต่างๆ ตั้งแต่หินจนถึงปูน-ซีเมนต์ก็ต้องใช้ผ้าคลุมไว้ เพื่อมิให้เกิดความร้อนสูงเกินไปในช่วงเริ่มต้นเมื่อผสมกัน น้ำที่ผสมก็ใช้น้ำที่เย็นจัด

การบ่มคอนกรีตนั้น ใช้วิธีบ่มแห้ง โดยใช้กระสอบคลุมเฉยๆ ไม่ราดน้ำเย็นทันที เพราะจะทำให้อุณหภูมิที่ผิวหน้ากับอุณหภูมิภายในของคอนกรีตที่กำลังก่อตัวแตกต่างกันมาก ซึ่งอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากนี้ อาจทำให้ผิวของคอนกรีตแตกร้าวได้ ผิวบนของคอนกรีตแต่ละชั้นมีการเสริมเหล็กลงไปบ้าง เพื่อป้องกันการแตกร้าวนี้

เหล็ก Dowel ที่ทำให้คอนกรีตฐานรากแต่ละชั้นติดกันและทำงานพร้อมกันดังที่กล่าวไว้ตอนต้น ผู้ออกแบบได้ออกแบบเป็นรูปเหล็กปลอกให้ทำหน้าที่สองอย่างในคราวเดียวกัน คือ ยึดคอนกรีตฐานรากแต่ละชั้นให้ติดกันและทำหน้าที่รองรับเหล็กชั้นบนด้วย เสมือนหนุนลูกปูน (ฝรั่งเรียก Bar Chair) นั่นเอง นับเป็นความฉลาดของผู้ออกแบบที่คิดถึงวิธีการก่อสร้างไว้ด้วย ไม่ใช่ออกแบบเฉยๆ จะสร้างได้หรือไม่ก็ช่าง…

ดังได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่า ช่วงนั้นวัสดุขาดแคลนเพราะมีความต้องการใช้เกินกำลังการผลิตของผู้ขาย การจะสั่งตัดเหล็กให้ได้ตามขนาดความยาวที่ต้องการ หรือสั่งผลิตชั้นคุณภาพเฉพาะโครงการเพื่อให้เหลือเศษให้น้อยที่สุดเป็นเรื่องยาก แต่โดยความที่คณะผู้ออกแบบและผู้บริหารงานก่อสร้างมีข้อมูล (Information) และมีความสัมพันธ์ (Connection) อันดีกับผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ ซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตที่มีความสามารถผลิตเหล็กชั้นคุณภาพสูงได้ เราจึงได้มีการปรึกษาหารือกันกับผู้ผลิตให้ผลิตเหล็กคุณภาพสูง (SD 50) ให้ เพื่อใช้แทนเหล็กชั้นคุณภาพ SD 40 ที่ออกแบบไว้เดิม ทำให้สามารถประหยัดเหล็กลงได้ประมาณ 20% แต่การลดเหล็กลงเฉยๆ นั้น ในทางวิชาการทำไม่ได้ ต้องมีการเพิ่มกำลังคอนกรีตให้สอดคล้องกันและเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมและกำกับดูแลด้วย เพราะการที่จะทำอะไรโดยไม่รู้จริงย่อมเป็นเรื่องอันตราย โดยเฉพาะงานวิศวกรรม..

จ ร ร ย า บ ร ร ณ วิ ศ ว ก ร ห้ า ม ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ เ ร า ไ ม่ รู้ จ ริ ง ด้ ว ย น ะ ค รั บ !
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: