ประสบการณ์งานช่าง

หลวงพ่อโสธรช่วยด้วย
ประสบการณ์งานช่าง / ประสบการณ์งานช่าง 1
การติดตั้งหินอ่อนที่ผนังอาคารเลขาธิการ ( Secretariat Building ) ในโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารของ ESCAP เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีสิ่งจูงใจในลักษณะการให้รางวัลนักเชิดสิงโต ตามที่ผมได้เล่าไว้ ในเรื่อง ” เชิดสิงโต ” แล้วสำหรับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องเสริมและต่อเนื่องจากเรื่องเดิม

หินอ่อนที่ใช้สำหรับงานผนังโครงการที่ว่านี้ เป็นหินที่เรียกชื่อว่า “WHITE CARARA B” ซึ่งเป็นหินอ่อนสีขาว ซื้อมาจากเมือง Carara ในประเทศอิตาลี ซึ่งเมืองที่ว่านี้เป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมการทำหินอ่อนมากที่สุดเมืองหนึ่ง ชื่อที่ใช้เรียกชื่อหินอ่อนชนิดนี้ จึงใช้เรียกตามชื่อเมืองที่ผลิต และที่ต้องเติมตัว B เข้าไปนั้น เป็นเพราะว่าความขาว ของหินที่ระบุไว้ ให้ใช้ความขาวชนิด B เท่านั้น ไม่ใช่ขาวปลอดทั้งก้อน ซึ่งหายากมาก และส่วนใหญ่หินที่มีสีขาวปลอดทั้งก้อนนี้ เขาจะนำไปสลักเป็นรูปปั้น ซึ่งได้ราคาดีกว่ากันมาก

การสั่งหินเข้ามาจากต่างประเทศนั้น มี 2 วิธีคือ สั่งเข้ามาเป็นก้อน ( Block ) แล้วมาตัดเป็นแผ่นเอง กับสั่งเป็นหินที่ตัดเป็นแผ่น ( Slab ) สำเร็จ แล้วปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตหินอ่อน และหินชนิดต่าง ๆ ที่ใช้กับงานสถาปัตยกรรม สามารถทำได้ในประเทศไทย ซึ่งมีการทำกันอย่างแพร่หลายและมีการส่งเสริมด้วย

ผู้ใช้ ที่ยังนิยมของนอกส่วนมากจึงนิยมสั่งหินเข้ามาเป็นก้อน แล้วนำมาตัดเองภายในประเทศ ซึ่งจะประหยัดทั้งภาษี ค่าขนส่ง และการประกันภัย ฯลฯ อีกประการหนึ่งนั้นมีอยู่ระยะหนึ่ง ที่กฎหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมของบ้านเรา เคยตั้งกฎเกณฑ์เป็นกำแพงไว้ ไม่ให้นำหินแผ่น ( Slab ) สำเร็จรูปเข้าประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ ดังนั้นการนำหินแผ่นสำเร็จรูปเข้าประเทศจึงเป็นเรื่อง ที่ทำได้ยาก

ขณะก่อสร้าง ESCAP ขณะนั้นเป็นการนำหินอ่อนเข้าในลักษณะของแผ่นสำเร็จรูป จึงต้องมีการว่าจ้างบริษัท Surveyor ต่างประเทศเพื่อตรวจสอบคุณภาพของหิน และตรวจการบรรจุหีบห่อ รวมทั้งมีการประกันภัยอย่างดี ก่อนที่จะบรรทุกลงเรือส่งมาประเทศไทย ถึงกระนั้นก็ตามผมได้ประสบการณ์ว่า เรือที่ขนหินถูกพายุระหว่างทาง ทำให้หินแตกไปเป็นจำนวนมาก ต้องสั่งเพิ่มอีก 2 ครั้ง จึงจะครบตามจำนวนที่ต้องการ และผลที่ตามมาก็คือ หินมีสีแตกต่างกันบ้าง ในเที่ยวที่ 2 และ 3

ก่อนการติดตั้งหินอ่อนนั้น เราต้องเสนอแบบการติดตั้งหรือ Shop Drawings เพื่อให้สถาปนิกอนุมัติ การที่สถาปนิกผู้ออกแบบ เปิดโอกาสให้เราเขียนแบบติดตั้งเอง ก็เพื่อให้ตรงกับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ติดตั้ง ซึ่งเราก็เข้าใจเป็นอย่างดี ไม่ได้คิดว่าผู้ออกแบบโยนภาระให้แต่อย่างใด

ก่อนการติดตั้งผู้ออกแบบจะให้เรียงหินอ่อนให้ดูก่อน โดยการเขียนหมายเลขไว้ที่แผ่นหินให้เรียบร้อย แล้วจึงให้ช่าง นำขึ้นไปติดตั้ง ตามหมายเลขที่กำกับไว้ ซึ่งแผงใหญ่ขนาดนั้นจะทำไม่ได้ เพราะผนังที่ว่านี้ มีความกว้างประมาณ 25 เมตร และสูงถึง 60 เมตร

ในการติดตั้งหินอ่อนจะใช้นั่งร้านเหล็กแบบญี่ปุ่น ซึ่งต้องยึดติดกับผนังอาคารไว้ ทุก ๆ 2 ชั้น ของนั่งร้าน คือ ประมาณ 4 เมตร โดยเว้นแผ่นหินที่จุดยึดไว้ เมื่อติดตั้งหินอ่อนเสร็จจึงจะรื้อนั่งร้านลงทีละชั้น นั่นคือ จะมีนั่งร้านชั้นสุดท้ายที่ยังไม่ได้รื้อลงเท่านั้น คือ นั่งร้าน จะยื่นโดยไม่มีที่ยึดเพียง 4 เมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าปลอดภัย
ก่อนการรื้อถอนนั่งร้าน จะต้องมีการทำความสะอาดหินอ่อนที่ติดตั้งแล้วก่อน แล้วจึงมาแจ้งขออนุญาตผู้ควบคุมงาน รื้อนั่งร้านลงมาทีละชั้น ในช่วงแรกปรากฎว่า เกิดความผิดพลาดด้านการสื่อสารข้อมูล หรือเกิดความเข้าใจผิดบางประการขึ้น กล่าวคือ ช่างติดตั้งหินอ่อนเข้าใจว่า ผู้ควบคุมงานไม่อนุญาตให้รื้อนั่งร้านแต่สามารถปลดจุดยึดได้ และนั่งร้านยังแข็งแรงอยู่ ช่างติดตั้งหินอ่อนจึงปลดจุดยึดนั่งร้านลงมาถึง 3 ระดับ ซึ่งได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า นั่งร้านต้องมีจุดยึด ทุก ๆ 4 เมตร ดังนั้นเมื่อปลดจุดยึดออกถึง 3 ระดับ ความไม่ปลอดภัยจึงมีมาก
ช่างติดตั้งหินอ่อนได้แจ้งให้ผมและหัวหน้างานขึ้นไปดูการติดตั้ง และรื้อถอนช่วงบนสุดก่อนรื้อนั่งร้าน ซึ่งขณะนั้นได้ถอดจุดยึดออก โดยมีระบบปลอดการยึดถึง 12 เมตรแล้ว เมื่อผมและหัวหน้างานออกไปถึงกลางผนัง ซึ่งมีความสูงถึง 60 เมตร และอยู่ช่วงกลางผนังซึ่งตัน ไม่มีช่องที่จะสามารถเข้าอาคารใกล้ ๆ ได้เลย

ผมรู้สึกว่านั่งร้านสั่นมาก ผมได้ถามหัวหน้างานว่า ทำไมนั่งร้านสั่นอย่างนี้ หัวหน้างานกลับบอกว่า.. ไม่เป็นไร และลองเขย่านั่งร้านให้ผมดู ขณะนั้นนั่งร้านก็ยิ่งสั่นมากขึ้นและทำท่าจะพังลงมา เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมตกใจมากขนาดนั้น นึกในใจว่าต้องเสร็จแน่คราวนี้
วูบนั้นผมยกมือขึ้นคลำที่คอ .. ไม่พบพระที่ห้อยคอ .. ผมยิ่งใจหายหนักขึ้น จึงพยายามรวบรวมสติสวดมนต์เพื่อ เรียกกำลังใจ เวลานั้น ผมรู้สึกว่าเหงื่อที่มือออกจนชุ่มไปหมด ผมก้มลงดูที่มือพบว่ามีแหวน หลวงพ่อโสธรสวมอยู่ จึงรู้สึกมีกำลังใจขึ้น และค่อย ๆ พาตัวเองคืบคลานเข้าไปในตัวอาคาร เป็นผลสำเร็จ

เมื่อ เข้าไปในตัวอาคารได้แล้ว ผมได้สั่งให้รื้อนั่งร้านนั้นทันที หลังจากนั้นผมก็ป่วยไป 2 สัปดาห์ เพราะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจริง ๆ

ครับหลวงพ่อท่านคงจะช่วยอะไรไม่ได้ ถ้าผมไม่ช่วยตัวเอง โดยการจัดระบบความปลอดภัย และระบบตรวจสอบเสียใหม่ให้ดี….

อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: