ประสบการณ์งานช่าง

กรรมกรก่อรั้ว
ประสบการณ์งานช่าง / ประสบการณ์งานช่าง 1
เมื่อตอนที่สร้างสถานทูตออสเตรเลีย ที่ถนนสาทรใต้ในปัจจุบัน ผู้ออกแบบและเจ้าของงานในสมัยนั้น
(ประมาณ พ.ศ. 2517) เป็นชาวอังกฤษที่มีความรักในธรรมชาติมาก ต่างจากผู้ออกแบบบางรายที่ชอบตัดต้นไม้ ซึ่งจะเห็นได้จาก บางโครงการ แม้แต่โครงการที่เป็นป่าสวนยาง สถาปนิกให้สั่งตัดต้นไม้เพื่อปลูกสร้างอาคาร แล้วจึงสั่งให้ปลูกต้นไม้ใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก
แต่ก็มีบางโครงการที่เจ้าของงานและผู้ออกแบบ มีทัศนคติ ที่ดีมาก สำหรับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เช่น โครงการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้ออกแบบลงทุนย้ายอ่างเก็บน้ำ เพราะตำแหน่งของอ่างเก็บน้ำ ไปตรงกับตำแหน่งของป่า
สำหรับสถานทูตออสเตรเลียนี้ บังเอิญมีต้นจามจุรีขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่ตรงกลางสถานที่ที่จะเป็นที่ก่อสร้าง เวลาตอกเข็มต้องมีการย้ายตำแหน่งหรืออุ้มเข็มทั้งต้นไว้ เพื่อจะได้ไม่ต้องตัดกิ่งไม้ และเมื่อตอกเข็มเสร็จดินจะแน่น ทำให้รากของต้นไม้โดนเบียด ซึ่งอาจมีผลทำให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาได้ จึงมีการสั่งให้หยุดตอกเข็มและบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อไม่ให้ต้นไม้ตาย ด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำพันต้นไม้ไว้ และต้นจามจุรีที่ว่านี้ ก็มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2543)
สำหรับในส่วนที่เป็นรั้วของสถานทูตออสเตรเลียนี้ ในแบบใช้เข็มคอนกรีตขนาดใหญ่ มีความยาวประมาณ 19 เมตร ตอกหลุมละ 1 ต้น ห่างกันต้นละ 6 เมตร แล้วทำคานขนาดใหญ่ ความกว้างประมาณ 60 เซนติเมตร และลึกประมาณ 60 เซนติเมตรเช่นกัน เพื่อจะรับรั้วหินใหญ่ เพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ซึ่งรั้วหินนี้มีความกว้าง 40 เซนติเมตร สูงประมาณ 2 เมตร
ในการตอกเข็มรั้วนี้ถ้าทำตามแบบ จำทำให้ต้นไม้ได้รับความกระทบกระเทือนมาก เพราะต้องใช้ปั้นจั่นขนาดใหญ่ ผมจึงเจรจากับเข้าของแบบ ขอให้เปลี่ยนเป็นเข็มคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร และใช้สามเกลอ ตอกแทน ซึ่งสถาปนิกและเจ้าของงานก็ยินยอม เพราะไม่เคยเห็นการตอกเข็มด้วยสามเกลอหรือคน อีกทั้งยังต้องรักษาต้นไม้ไว้ด้วย
ส่วนการก่อผนังหินใหญ่ ในสมัยนั้นเรายังไม่รู้จักความพึงพอใจและ ความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Customer Satisfaction และ Customer Expectation ในกรณีนี้ช่างก็ไม่รู้ว่า จะต้องก่อรั้วหินใหญ่ อย่างไร จึงจะถูกใจผู้ออกแบบและเจ้าของงาน รู้แต่เพียงว่า ถ้าต้องการทำให้ถูกต้องตามแบบและถูกใจด้วย ก็ต้องก่อแบบตัวอย่างให้เจ้าของแบบและเจ้าของงานดู
ผมเองได้คาดหมายไว้ว่ารั้วหินใหญ่ต้องมีลักษณะเหมือนรั้วของวังสระปทุม ที่ปทุมวัน จึงทำแบบตามที่เข้าใจ โดยก่อแผงตัวอย่างให้เจ้าของแบบ ดูเป็นแผงยาว 1 เมตรและสูง 2 เมตร ในขณะที่กำลังทำตามแบบที่ ตัวเองเข้าใจอยู่นั้น ผู้ออกแบบได้คัดค้านว่า ไม่ตรงตามความต้องการและไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
สถาปนิกจึงได้เสนอแนวความคิดว่า ให้ช่างอยู่เฉย ๆ แล้วให้กรรมกรเป็นผู้ก่อรั้วโดยไม่จำเป็นต้องคัดเลือกหิน หยิบได้ก้อนไหนก็นำหินก้อนนั้นไปก่อรั้วเลย ปรากฎว่าผลงานที่ทำโดยกรรมกรซึ่งเสียค่าแรงน้อยมาก แต่ได้ผลงาน ที่เป็นไปตามธรรมชาติและถูกใจทั้งเจ้าของแบบและเจ้าของงาน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบผลงานชิ้นนี้ได้ที่ สถานทูตออสเตรเลีย ถนนสาทรใต้ ในปัจจุบันนี้
เมื่อผมนำแนวความคิดนี้มาทำบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งมีรั้วยาวมาก และเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับรั้วของสถานทูต ออสเตรเลีย สถาปนิกต้องการให้เราคัดสีหินที่ใกล้เคียงกัน และนำมาก่อให้ชิด เหมือนรั้ววังสระปทุม แต่ผมไม่แน่ใจ ว่าจะตรงตามความต้องการของเจ้าของงานหรือเปล่า
ผ ม จึ ง สั่ ง ช่ า ง ทำ ทั้ ง ส อ ง แ บ บ …. ปรากฎว่าเจ้าของงานเลือกแบบที่ก่อโดยไม่ต้องคัดหิน จึงเป็นอุทาหรณ์ว่างานทุกชนิดจะต้องอ่านความคาดหวัง และความพึงพอใจของเจ้าของงานให้เข้าใจก่อน โดยการทำแบบตัวอย่างให้ดู ให้เจ้าของงานอนุมัติก่อนแล้ว จึงลงมือทำจริง
ซึ่งแนวความคิดนี้ก็เกี่ยวข้องกับระบบ คุณภาพของ ISO 9000 นั่นเอง… เห็นไหมครับ .. สร้างถูกใจ กำไรครบ… ต้องมีระบบคุณภาพ…. ! !
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: