ประสบการณ์งานช่าง

เชิดสิงโต
ประสบการณ์งานช่าง / ประสบการณ์งานช่าง 1
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ของชาวจีน หรือในโอกาสที่เป็นมงคลต่าง ๆ จะมีการแสดงเชิดสิงโตกันเป็นประจำ แม้ไม่มีใครเชิญ ก็มักจะมีการนำการแสดงนี้มาช่วยงานเอง ถ้าเจ้าภาพเป็นคนมีชื่อเสียงและใจกว้าง ที่จะให้สินน้ำใจ กับนักแสดง และในการแสดงนี้ก็จะมีการต่อตัว เพื่อแสดงความสามารถเฉพาะกลุ่ม ว่าจะสามารถต่อตัวได้สูง ขนาดไหน ซึ่งในการแสดงเจ้าของงานก็มักจะมีรางวัลให้ โดยนำรางวัล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซองเงินไปวางไว้ในที่สูง ซึ่งนักเชิดสิงโต จะต้องต่อตัวขึ้นไปคาบรางวัลนั้นให้ได้
ในการวางแผนงานติดตั้งผนังหินอ่อนรอบอาคาร E S C A P ผมได้นำวิธีการเชิดสิงโตนี้มาใช้ กล่าวคือ จำนวนแผงหินอ่อนจากชั้นล่าง ถึง ชั้นสุดท้าย มีจำนวน 90 แถว ผมได้คำนวณว่า ถ้าทำได้แถวละ 1 วัน จะต้องใช้ เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 90 วัน จึงจะแล้วเสร็จ
แต่ในการสร้างผนังหินอ่อนขึ้นไปนั้น จะต้องมีการทำนั่งร้านและการทำนั่งร้านในระดับสูงๆ จะต้องมีการยึดนั่งร้านให้ติดกับผนังคอนกรีตของอาคารทุกๆ ชั้น โดยยึดเป็นจุดๆ เพื่อไม่ให้นั่งร้านล้มเข้าหาผนังอาคาร หรือล้มออกจากตัวอาคาร และในจุดยึดนั้นจะทำให้เราไม่สามารถติดแผ่นหินอ่อนที่บริเวณนั้นได้ เพราะต้องเว้นที่ไว้สำหรับเป็นจุดยึด ดังกล่าว
เพราะฉะนั้น เมื่อเราทำผนังหินอ่อนขึ้นไปประมาณ 4 แถว ก็จะต้องมีการเว้นหินบางแผ่นไว้เพื่อเป็นจุดยึด ถ้าอาคารสูง 15 ชั้น ก็จะต้องมีจุดยึด 15 ระดับ และในขั้นตอนการดำเนินการจะต้องวางแผนตำแหน่งที่ยึดนั่งร้าน ด้วยการทาสีกันสนิมกับวัสดุที่จะใช้ยึด สรุปแล้ว จะต้องใช้เวลาก่อสร้างรวมเวลาเก็บงานที่จุดยึดและรื้อถอนนั่งร้าน ประมาณ 100 วัน จึงจะแล้วเสร็จ .
ผมใช้วิธีการตั้งรางวัลว่า ถ้าคนงานสามารถทุบผนังหินอ่อนทั้งหมดรวมทั้งรื้อนั่งร้านให้เรียบร้อยแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 100 วัน ผมก็จะให้รางวัลโดยกำหนดให้แผงละ 10,000.- บาท สำหรับผนังหินอ่อนแผงใหญ่ และ 5,000.- บาท สำหรับผนังหินอ่อนแผงเล็ก แต่ถ้าไม่สามารถทำให้เสร็จภายในระยะเวลา 100 วันได้ ก็จะต้องถูกปรับวันละ 1,000.- บาท และรางวัลที่ตั้งไว้ก็จะไม่ได้รับด้วย งานที่ว่านี้ประกอบด้วยแผงหินอ่อนใหญ่ 2 แผง และแผงเล็ก 2 แผง
เหตุผลที่ต้องมีแรงจูงใจในการทำงาน เพราะเมื่อการติดตั้งผนังหินอ่อนสูงขึ้นเรื่อยๆ งานจะมีความยากมากขึ้น และช่างก็มักจะเล่นตัว ผมจึงใช้วิธีการตั้งรางวัลให้กับหัวหน้าชุดที่ทำงาน และให้ไปแบ่งให้คนงานอีกทีหนึ่ง ซึ่งช่างชุดหนึ่งๆ จะมีคนงาน 4 – 5 คน
วิธีนี้สามารถช่วยให้ช่างทำงาานกันด้วยความเต็มใจและยินดีที่จะประสานงานกับช่างชุดตั้งนั่งร้านเป็นอย่างดี เพราะต้องการให้งานแล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุด ดังนั้น เรื่องการวางแผนนี้ นอกจากจะใช้ทฤษฎีในการทำงานแล้ว ก็ควรใช้อุบายเล็กๆ น้อยๆ ประกอบด้วยงานจึงจะแล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
ผ ล ข อ ง ก า ร จู ง ใ จ ใ น ค รั้ ง นี้… เป็นเหตุให้ช่างทุกชุดได้รับรางวัลครบถ้วนกันโดยถ้วนหน้า
ครับ … สิ่งจูงใจเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นเรื่องจำเป็น แต่ที่สำคัญก็คือ จะต้องทำตามที่ได้ให้สัญญาไว้จริง ๆ และควรดูแลให้ รางวัลนั้น ๆ ถึงมือผู้กระทำการจริง ๆ ด้วย อย่าให้ถึงเพียงหัวหน้าเท่านั้น จะทำให้เกิดการเสียน้ำใจกันภายหลังครับ..
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: