การตั้งศาลพระภูมิ

การตั้งศาลพระภูมิ
คติความเชื่อการปลูกสร้าง / การตั้งศาลพระภูมิ
การตั้งศาลพระภูมิ
สิ่งที่ต้องคำนึงในการตั้งศาลพระภูมิ คือ สถานที่ตั้ง,ทิศทาง,วันและฤกษ์ตั้ง,ความสูงของศาลพระภูมิและผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ
สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้
1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ทิศทาง การหันหน้าศาลพระภูมิสู่ทิศมงคล
1. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ทิศอีสาน เป็นทิศที่ดีที่สุดหากตั้งศาลหันไปทิศนี้บ้านนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
2. ทิศตะวันออก หรือ ทิศบูรพา เป็นทิศที่ดีอันดับ 2 หากตั้งศาลหันไปทิศนี้บ้านนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ประมาณ 100 ปี หลังจากนั้น จะมีแต่เสื่อมลงๆจนถึงขั้นหาความสุขความเจริญไม่ได้
3. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ทิศอาคเณย์ เป็นทิศที่ดีอันดับ 3 หากตั้งศาลหันไปทิศนี้บ้านนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ประมาณ 50 ปี หลังจากนั้น จะมีแต่เสื่อมลงๆจนถึงขั้นหาความสุขความเจริญไม่ได้
ทิศต้องห้ามในการตั้งศาลพระภูมิ คือ ทิศตะวันตกและทิศใต้
เมื่อหาทิศทางตั้งศาลได้แล้วจะต้องพูนดินให้สูง 1 คืบ เกลี่ยดินด้วยมือและทุบให้แน่น ห้ามใช้เท้าเด็ดขาด และเตรียมน้ำมนต์ไว้พรมบริเวณพื้นดินเพื่อขับไล่ภูตผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายต่างๆ น้ำมนต์ที่ว่านี้เรียกว่า ” น้ำมนต์ธรณีสาร ” น้ำมนต์ธรณีสารนี้ ทำได้โดยนำน้ำธรรมดาไปให้พระท่านสวดพระพุทธมนต์ทำเหมือนน้ำมนต์ทั่วไปแต่ต่างกัน ตรงที่ให้ท่านนำใบไม้ต้นธรณีสารมาใส่ลงในน้ำที่จะทำน้ำมนต์

วันและฤกษ์ตั้งศาล
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิ์ผลในทางมงคล แก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป วันต่อไปนี้ถือเป็นวันที่เป็นมงคลฤกษ์

วันข้างขึ้น วันข้างแรม
2 ค่ำ 2 ค่ำ
4 ค่ำ 4 ค่ำ
6 ค่ำ 6 ค่ำ
9 ค่ำ 9 ค่ำ
11 ค่ำ 11 ค่ำ
แต่ถ้าวันข้างขึ้น หรือข้างแรมดังกล่าวไปตรงกับวันต้องห้าม ของเดือนใด ให้เลี่ยงไปใช้วันอื่นเสีย

เวลาฤกษ์อันเป็นมงคล
วัน เวลา
วันอาทิตย์ เวลา 6.09 น – 8.19 น.
วันจันทร์ เวลา 8.29 น – 10.39 น.
วันอังคาร เวลา ๖.๓๙ น. – ๘.๐๙ น.
วันพุธ เวลา ๘.๓๙ น. – ๑๐.๑๙ น.
วันพฤหัสบดี เวลา ๑๐.๔๙ น. – ๑๑.๓๙ น.
วันศุกร์ เวลา ๖.๑๙ น. – ๘.๐๙ น.
วันเสาร์ เวลา ๘.๔๙ น. – ๑๐.๔๙ น.
วันต้องห้าม
เดือน วันต้องห้ามคือ
เดือนอ้าย (ธันวาคม) วันพฤหัสบดี และ วันเสาร์
เดือนยี่ (มกราคม) วันพุธ และวันศุกร์
เดือน ๓ (กุมภาพันธ ) วันอังคาร
เดือน ๔ (มีนาคม) วันจันทร์
เดือน ๙ (สิงหาคม) วันพฤหัสบดี และวันเสาร์.
เดือน ๑๐ (กันยาย ) วันพุธ และวันศุกร์
เดือน ๑๑ (ตุลาคม) วันอังคาร
เดือน ๑๒ (พฤศจิกายน) วันจันทร์

จะสังเกตได้ว่า จะไม่ปรากฏว่ามี วันอาทิตย์ เป็น ข้อห้ามเลย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ยึดเอาวันอาทิตย์ เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งศาล เพราะคนโบราณถือกันว่า วันอาทิตย์นั้นแม้จะจะเป็นวันที่มีกำลังแรงดี แต่เป็นวันแรงและวันร้อน ไม่เหมาะที่จะทำการตั้งศาล เพราะบ้านอาจจะ ร้อน จรปราศจากความร่มเย็นเป็นสุข แต่ ถ้าหากผู้กระทำพิธีมีเคล็ดมีมนตร์แก้ความร้อนของวันได้ ก็สามารถคิดทำการตั้งศาลในวันนี้ได้ตามความสะดวก

ความสูงของศาล
ขึ้นอยู่กับ ตัวเจ้าของบ้าน โดยให้ระดับฐานหรือชานชาลาพระภูมิอยู่เหนือระดับปาก (บางตำราว่าอยู่เหนือคิ้วพอดี ) ของผู้เป็นเจ้าของบ้าน ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าบ้าน ก็ควรจะตั้งศาลพระภูมิขึ้นใหม่ การใช้ศาลพระภูมิร่วมกัน กรณีที่เป็นหมู่บ้าน,ชุมชนหรือตึกแถว ให้ยึดเอาความสูงจาก เจ้าของผู้สร้างเริ่มแรก หรือหัวหน้าชุมชนนั้นๆ โดยให้เป็นตัวแทนเพื่อมาทำการยกศาลพระภูมิขึ้นเพื่อบอกกล่าวและสักการะ ขอให้ท่านดูแลปกปักษ์รักษาให้คุณ ให้โชคลาภ ความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้อยู่อาศัยทุกคน

การปักเสาตั้งศาล
ต้องเตรียมหลุมให้เสร็จก่อนเริ่มพิธี ( ค่อยมีพิธีในวันรุ่งขึ้น ) โดยต้องเตรียมของดังนี้ พานครู 1 พาน ใช้สำหรับใส่ข้าว ธูป เทียนขาว ดอกไม้หรือพวงมาลัยสด เหล้า บุหรี่ ผ้าขาว เงิน 6 สลึงหรือ 99 บาท

รายการของมงคลใส่หลุม (ปัจจุบันที่นิยมใช้)
รายการมงคล จำนวน
1. เหรียญเงิน 9 เหรียญ
2. เหรียญทอง (เหรียญสลึงหรือ 50 สตางค์ก็ได้) 9 เหรียญ
3. ใบเงิน 9 ใบ
4. ใบทอง 9 ใบ
5. ใบนาค 9 ใบ
6. ใบรัก 9 ใบ
7. ใบมะยม 9 ใบ
8. ใบนางกวัก 9 ใบ
9. ใบนางคุ้ม 9 ใบ
10. ใบกาหลง 9 ใบ
11. ดอกบานไม่รู้โรย 9 ดอก
12. ดอกพุทธรักษา 9 ดอก
13. ไม้มงคล 9 ชนิด
14. แผ่นเงิน ทอง นาค 1 ชุด
15. พลอยนพเก้า 1 ชุด

การกลบหลุมนั้นให้ใช้มือกด ห้ามใช้เท้าโดยเด็ดขาด

ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ
ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
1. ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
2. ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
3. ละครยก 2 โรง
เครื่องประดับตกแต่ง จะประกอบด้วย
เครื่องประดับตกแต่ง จำนวน
1. แจกัน 1 คู่
2. เชิงเทียน 1 คู่
3. กระถางธูป 1 คู่
4. ผ้าผูกจะเหว็ด 1 ผืน
5. ผ้พันศาล (ผ้าแพร 3 สี คือ สีเขียว สีเหลืองและสีแดง) 1 ชุด
6. ฉัตรเงิน-ทอง 2 คู่
7. ด้ายสายสิญจน์ 1 ม้วน
8. ผ้าขาว 1 ผืน
9. ทองคำเปลว
10. แป้งเจิม 1 ถ้วย
11. ดอกบัว 9 ดอก
12. ดอกไม้ (มาลัย 7 สี) 7 สี
เครื่องสังเวยสำหรับตั้งศาล

จะประกอบด้วยอาหารคาวหวานดังนี้
เครื่องประดับตกแต่ง จำนวน
1. หัวหมู 1 หัว
2. ขนมต้มขาว 2 จาน
3. ไก่ต้ม 1 ตัว
4. ขนมถั่วงา 2 จาน
5. เป็ด 1 ตัว
6. ขนมถ้วยฟู 2 จาน
7. ปลานิ่ง 1 ตัว
8. ขนมหูช้าง 2 จาน
9. ปู หรือ กุ้ง 1 จาน
10. เผือก-มันต้ม 2 จาน
11. บายศรีปากชามยอดไข่ 1 คู่
12. ฟักทอง 2 ผล
13. น้ำจิ้ม 2 ถ้วย
14. แตงไทย 2 ผล
15. ข้าวสวย 2 ถ้วย
16. ขนุน 2 จาน
17. เหล้า 1 ขวด
18. สับปะรด 2 ผล
19. น้ำชา 2 ถ้วย
20. กล้วย 2 หวี
21. น้ำสะอาด 2 แก้ว
22. ผลไม้ 5 ชนิด 2 จาน
23. มะพร้าวอ่อน 1 คู่
24. พานหมาก พลู บุหรี่ 1 คู่
25. ขนมต้มแดง 2 จาน

**ถ้าขนาดบ้านและศาลพระภูมิเล็ก ก็สามารถใช้สับปะรดเพียง 1 ผลได้แต่จัดแบ่งเป็น 2 จาน *

เครื่องสังเวยสำหรับตั้งศาล ( มังสวิรัติ )
เครื่องประดับตกแต่ง จำนวน
1. มะพร้าวอ่อน 1 คู่
2. ขนมถ้วยฟู 2 จาน
3. พานหมาก พลู บุหรี่ 1 คู่
4. ถั่วคั่ว 2 จาน
5. ฟักทอง 2 ผล
6. น้ำสะอาด 2 แก้ว
7. งาคั่ว 2 จาน
8. แตงไทย 2 ผล
9. ข้าวสวย 2 ถ้วย
10. เผือก-มันต้ม 2 จาน
11. ขนุน 2 จาน
12. น้ำชา 2 ถ้วย
13. ขนมต้มแดง 2 จาน
14. สับปะรด 2 ผล
15. นม 2 ถ้วย
16. ขนมต้มขาว 2 จาน
17. สับปะรด 2 ผล
18. เนย 2 ถ้วย
19. ขนมถั่วงา 2 จาน
20. ผไม้ 5 ชนิด 2 จาน
ผลไม้ที่ห้ามนำถวาย
มังคุด มะเฟือง น้อยหน่า
ลูกจาก มะตูม ละมุด
มะไฟ กระท้อน ลูกพลับ
พุทรา ระกำ น้อยโหน่ง
ลูกท้อ มะขวิด ลางสาด

คนไทยโบราณมีความเชื่อว่าผลไม้ทั้ง 15 ชนิดนี้เป็นอัปมงคล ไม่ควรนำมาถวายเป็นเครื่องสังเวยหน้าศาลพระภูมิเป็นอันขาด

ข้อมูลนำมาจาก
http://www.bansongthai.com
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: