การขออนุญาติปลูกสร้าง

ความเป็นมา
สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน บทความแรกนี้กระผมผู้เขียนขอกล่าวนำก่อนนะครับว่า มีความเป็นมาอย่างไร
ในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมอาคารของภาครัฐตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับความปลอดภัย สะดวก สบาย มีสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดี ตัวอาคารมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัยหรือใช้สอยอาคาร
แต่เดิมมีพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ.2479 ที่บังคับใช้ ต่อมามีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ เป็นพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2543 โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคารแต่ละฉบับจะออกกฎกระทรวงในรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมอาคารในเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มาตรฐานด้านการออกแบบเกี่ยวกับขนาด ระยะ ระยะร่นอาคาร ด้านความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ด้านความปลอดภัย ด้านสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม แสงสว่าง การระบายอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้ การควบคุมอาคารของภาครัฐ ปัจจุบันมีอยู่ 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ตรวจสอบพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ส่วนที่ 2 ตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต
ส่วนที่ 3 ตรวจสอบรับรองอาคารที่ก่อสร้างเสร็จก่อนเปิดใช้สอยอาคาร (อาคารที่อยู่ในเกณฑ์ตามกฎหมาย)
ส่วนที่ 4 ตรวจสอบรับรองรายงานการตรวจสอบอาคารของอาคารเดิมที่อยู่ในเกณฑ์
ต้องตรวจสอบสภาพอาคารประจำปี รวม 9 ประเภท ตามกฎกระทรวงฯกำหนด
ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามที่ภาครัฐควบคุมส่วนที่ 1 โดยเฉพาะ โดยจะนำเสนอรายละเอียดไปทีละขั้นตอนครับ
ขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารมีดังนี้
1. การเตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาต
2. การเตรียมแบบขออนุญาต
3. การยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
4. การพิจารณาของหน่วยราชการ
5. การแก้ไขข้อขัดข้องหรือข้อทักท้วงจากหน่วยราชการ
6. การได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้
ทั้ง 6 ขั้นตอนนี้จะมีรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบอีก ผู้เขียนจะได้นำเสนอในบทความครั้งต่อ ๆ ไป ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นการนำเสนอให้ท่านผู้อ่านให้เห็นในภาพรวมของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารครัว
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: