การจัดสรรที่ดิน, โรงเรียนอนุบาล

การจัดสรรที่ดินโครงการบริการสาธารณะ ประเภทแรก คือ โรงเรียนอนุบาล
สวัสดีครับ พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ คราวนี้เราจะมาคุยกันถึงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก หรือที่เราเรียกกันถึงบริการสาธรณะในโครงการจัดสรรที่ดิน ซึ่งมีอยู่หลายประเภท แต่ในวันนี้เราจะคุยกันถึงบริการสาธารณะ ประเภทแรก คือ โรงเรียนอนุบาล ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีปัญหามากในขณะนี้
โรงเรียนอนุบาล ถือว่าเป็นบริการสาธารณะประเภทหนึ่ง อยู่ในข้อกำหนดหมวดเกี่ยวกับการอื่นที่จำเป็นต่อการรักษาสภาพแวดล้อม การส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ และการบริหารชุมชนเช่นเดียวกับ สวนสนามเด็กเล่น สนามกีฬา โครงการจัสรรที่ดินที่จะต้องจัดทำโรงเรียนอนุบาลด้วยนั้น ต้องเป็นโครงการจัดสรรที่ดินขนาดใหญ่ คือ มีเนื้อที่ทั้งโครงการเกินกว่า 100 ไร่ หรือมีจำนวนที่ดินแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลง ขึ้นไป โครงการประเภทนี้ต้องกันพื้นที่ไว้เพื่อสร้างโรงเรียนอนุบาลจำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางวา และหากโครงการใดมีเนื่อที หรือจำนวนที่ดินแปลงย่อยมากกว่านั้น ก็ต้องกันพื้นทีเพิ่มขึ้นตามจำนวนทุกๆ 500 แปลง หรือทุกๆ 100 ไร่ ด้วย โดยต้องจัดทำให้เสร็จภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาติให้จัสรรที่ดิน

การที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินได้กำหนดให้มีการสร้างโรงเรียนอนุบาลไว้ในโครงการจัดสรรที่ดินขนาดใหญ่เช่นนี้ ก็คงจะเป็นเพราะความปราถนาดีของผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ที่ต้องการให้บุตรหลานของผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการที่เป็นเด็กเล็กๆ ได้มีที่เรียนใกล้บ้าน ไม่ต้องลำบากเดินทางเป็นภาระให้แก่ผู้ปครอง พ่อแม่ ในการรับส่งดูแลแต่ในความเป็นจริงปรากฎไม่เป็นไปตามเจตนาที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ เพราะอย่างน้อยผู้ที่จะทำได้ต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกาอยู่บ้างตามสมควร และการจัดตั้งโรงเรียนก็ต้องดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงศึกาธิการ ซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก อีกทังการดำเนินการก็ต้องมีทุนค่าใช้จ่าย หาก ทำไปแล้วผู้อยู่อาศัยในโครงการไม่ส่งบุตรหลานมาเรียน ผู้จัดสรรที่ดินก็ต้องแบกรับภาระต่อไป ดังนั้น จากปัจจัยหลายๆ อย่างดังกล่าว จึงทำให้เป็นปัยหาต่อมาภายหลัง เนื่องจากพื้นที่ที่กันไว้ดังกล่าวได้กลายเป็นที่รกร้างที่ทิ้งขยะของโครงการ จึงมีเรื่องร้องเรียบเกี่ยวกับกรณีนี้อยู่เนืองๆ แต่คระกรรมการก็ทีทางแก้ไขปัญหาอีกวิธีหนึ่งคือ หากเห็นว่าโครงการจัดสรรที่ดินรายใดไม่สามารถจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลได้แน่ คณะกรรมการจะสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินนำพื้นที่ดังกล่าว มาจัดทำเป็นบริการสาธารณะ และกรือสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก สวน สนามเด็กเล่น หรือสนามกีฬา ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัย และพาณิชยกรรมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550
แต่บางครั้งผู้จัสรรที่ดินก็มีทางออกอีกทางหนึ่ง หากไม่ต้องการ หรือไม่สามารถที่จะรับภาระในเรื่องนี้ คือการโอกนพื้นที่โรงเรียนอนุบาลให้บุคคลอื่นรับไปดำเนินการแทน ซึ่งต้องได้รับอนุญาติจากคระกรรมการก่อนจึงจะสามารถโอนได้ โดยผู้รับโอนก็ต้องรับไปทั้งสทธิ และหน้าที่ในการจัดสร้างโรงเรียนอนุบาล หรือบริการสาธารณะประเภทอื่นจากผู้จัดสรรที่ดินต่อไป จะนำไปทำอย่างอื่นไม่ได้เด็ดขาด สำหระบกรณีดังกล่าวนี้คณะกรรมการก็ได้เคยมีมติอนุญาติไปแล้วหลายราย
อย่าง ไรก็ดี ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลที่เกิดขึ้นอย่ในปัจจุบันนี้ ส่วนใหย่จะเกิดขึ้นกับโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตินานแล้ว ส่วนโครงการจัดสรรที่ดินที่เกิดขึ้นใหม่จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากปัจจุบันผู้จัดสรรที่ดินจะไม่ค่อยจัดทำโครงการจัดสรรที่ดินขนาด ใหญ่ที่จะต้องทำโรงเรียนอนุบาล ส่วนมากจะทำโครงการขนาดเล็ก หรือขนาดกลางมากกว่า แต่ในอนาคตโครงการจัดสรรที่ดินขนาดใหญ่ ก็อาจจะไม่ต้องจัดทำสาธารณูปโภคประเภทนี้ก็ได้ เนื่องจากอาจจะมีการพิจารณายกเลิกข้อกำหนดในส่วนนี้ ซึ่งเป็นไปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองในปัจจุบัน พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

ข้อมูลนำมาจาก
http://www.bansongthai.com
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: