นิติบุคคลอาคารชุด

จัดระเบียบสางทุจริต ‘นิติบุคคล’อาคารชุดวางกรอบจัดระเบียบนิติบุคคลอาคารชุด บ้านจัดสรร ตั้งหน่วยงานกลางขึ้นทะเบียน พัฒนามาตรฐาน
นายอนุวัฒ น์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ปัจจุบันการบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้อยู่ อาศัย ต้องแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 4) ที่ประกาศใช้ไปตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 2551

ปัญหาที่พบประจำ เช่น การนำค่าใช้จ่ายส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว ไม่ติดตามเร่งรัดหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เนื่องจากมีความสัมพันธ์พิเศษ เช่น ญาติ เพื่อนพ้อง เป็นต้น

กรมที่ดินเห็นว่า บุคคลที่จะมาเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องมีทั้งความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต จึงควรมีหน่วยงานกลางขึ้นมาดูแล อาจเป็นกรมที่ดิน หรือสมาคมเอกชน

หน้าที่คือ ขึ้นทะเบียนผู้จัดการ เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดเลือกจ้างตามความเหมาะสม โดยผู้จัดการต้องผ่านประเมินจากหน่วยกลางก่อน และจัดให้มีหลักประกันความเสียหายที่เกิดจากการบริหารด้วย

ผู้ที่จะมาเป็นผู้จัดการนิติบุคคลควรมีหน่วยงานมาพัฒนาบุคลากร หรือรับรองนำคนเหล่านี้ไปทำหน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคล ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีสังกัด ไม่ใช่ใครเป็นก็ได้

นายอนุวัฒน์ กล่าวอีกว่า แนวคิดดังกล่าวจะต้องหารือกับผู้ประกอบการเพื่อระดมความคิดว่ามีจุดอ่อนหรือ จุดแข็งอย่างไร แต่ข้อสำคัญคือ หน่วยงานกลางจะเป็นใคร กฎหมายต้องออกมารองรับ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการในอนาคต และแนวคิดนี้จะใช้กับผู้จัดการนิติบุคคลบ้านจัดสรรด้วย
อ้างอิง http://www.thaicontractors.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: