สกู๊ปข่าว / เกาะติดสถานการณ์ ไฟไหม้ มหันตภัยโลกร้อน ภาวะโลกร้อน อาคาร บ้านเรือน เพลิงไหม้ ดับเพลิง

เปิดตึกมรณะทั่วกทม.ตามรอยซานติก้าผับ! 2
สกู๊ปข่าว / เกาะติดสถานการณ์
เปิดตึกมรณะทั่วกทม.ตามรอยซานติก้าผับ!
ไฟไหม้ มหันตภัยโลกร้อน
นอกจากไฟไหม้เกิดจากประมาทแล้ว ยังมีไฟไหม้ที่เกิดจากสาเหตุจากธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้หญ้า ซึ่งมีสถิติเฉลี่ยปีละ 2,500 ครั้ง ทั้งนี้อาจดูเป็นเรื่องไม่ใหญ่ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันหากเกิดเหตุการณ์เกิดลุกลามมากก็อาจทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย เกิดอัคคีภัยได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงได้พยายามตักเตือนพื้นที่ใดรกร้างว่างเปล่า มีหญ้าแห้ง ต้องแจ้งเขตหรือกทม.ให้ดำเนินการ เพื่อไปไถกลบหรือทำการกำจัดไฟ

ทั้งนี้ในการคำนวณความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้เป็นตารางเมตร มีหน่วยงานดับเพลิงแต่ละหน่วยเข้าไปช่วยทำงาน 2-3 เขตแล้วแต่พื้นที่เกิดไฟไหม้ ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นงานของหน่วยงานเดียว เช่น ถ้าหากเกิดไฟไหม้ที่สำนักป้องกันฯจะมีหน่วยงานดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด จากหน่วยภูเขาทอง และพญาไทเข้ามาช่วยดับเพลิง เพราะถือว่าเป็นหน่วยที่ใกล้ที่สุดและสามารถเดินทางมาถึงได้เร็วที่สุด

ทั้งนี้หน่วยงานดับเพลิงที่ใกล้ไม่ได้หมายความว่า จะมาถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็วที่สุด เพราะอาจติดปัญหาจราจร ตรงกันหน่วยดับเพลิงที่ไกลอาจมาถึงเร็วกว่า เพราะการจราจรคล่องตัวในเวลานั้นก็ได้ สถิติความรวดเร็วหลังแจ้งเหตุของหน่วยดับเพลิง พร้อมพนักงานพร้อมอุปกรณ์ดับไฟจะไปถึงที่เกิดขึ้นประมาณ 8-10 นาที นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับตำแหน่งอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ หากอยู่ใกล้สถานีและไม่มีปัญหาจราจร หน่วยดับเพลิงเร็วเคยทำสถิติเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ โดยใช้เวลาเพียง 3 นาที (ดังเช่นกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ปัจจุบันสถานีหน่วยดับเพลิงได้มีการเพิ่มจำนวนมากและครอบคลุมยิ่ง ขึ้น หลังจากโอนหน่วยงานมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาสังกัดกรุงเทพมหานครฯ

ยิ่งรู้มาก-ยิ่งสูญเสียน้อย

นอกจากนี้สำนักงานฯยังได้อบรมให้ความรู้ ปฎิบัติการทั้งในการแจ้งเหตุ หรือช่วยคนในอาคาร หากเกิดเหตุแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมกับเจ้าของอาคาร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือรปภ.ของบริษัทหรือเจ้าของอาคารให้ มีความรู้ช่วยป้องกันและบรรเทาหากเกิดเพลิงไหม้ นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอปพร. ที่ร่วมกันทำหน้าที่เป็นหลัก

“มีคนจำนวนมากที่ยังไม่ทราบการแจ้งเหตุไฟไหม้ เป็นเรื่องจำเป็น เพราะหากแจ้งเหตุไปถูกหน่วยงานที่ หรือให้ข้อมูล รายละเอียดที่มาถึงสถานีดับเพลิงหรือสำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไม่ครบ ทำให้มีอุปสรรคในการนำทีมดับเพลิงเข้าไปยังที่เกิดเหตุ”

อย่างไรก็ตาม เหตุเพลิงไหม้ หากประชาชนรู้จักข้อควรปฎิบัติตนเบื้องต้น นอกจากสามารถลดความเสียหายจากเพลิงไหม้ทั้งสถานที่ ทรัพย์สินแล้วยังสามารถลดความสูญเสีย ทั้งยังสามารถรักษาชีวิตตนเองและช่วยผู้อื่นได้อีกด้วย ดังเช่นกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่ซานติก้า ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่มีความรู้กรณีเกิดเพลิงไหม้ก็ได้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดไม่ให้ ควันเข้าไปสถานที่หลบเพลิงและยังได้เอาผ้าชุบน้ำปิดปากจมูกป้องกันสำลักไฟ และรีบแจ้งเหตุให้สำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปช่วยเหลือ

เตือนอาคารเสี่ยง
แนะปชช.เลี่ยงใช้

ผู้อำนวยการสปภ. ยังบอกอีกว่า ในช่วงปีใหม่ปีนี้ เกิดเหตุไฟไหม้
ในกรุงเทพปล่อยครั้ง ดังนั้นปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับให้สำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทำงานและ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทั้งโปสเตอร์ แผ่นผับ และสื่อต่างๆทั้งวิทยุ รวมทั้งจัดประชุมอบรมให้เจ้าของผู้ประกอบการอาคารต่างๆ 30 หน แต่คนอาจคิดว่าเป็นภัยไกลและยังไม่เกิดเลย ส่งผลให้ช่วงต้นปีนี้มีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นมาก ทำให้คนไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรและเต็มไปด้วยความกังวลของประชาชนทั่ว ประเทศ

ทั้งนี้ การสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัยนั้น ลำพังกรุงเทพฯมหานครทำงานเพียงภาคส่วนเดียวคงไม่เพียงพอ แต่ก็ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเจ้าของอาคาร ประชาชน ช่วยกันตระหนักดูแลเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยในตัวอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ก่อให้เกิดการเสี่ยงภัย

“ภาคสังคมประชาชน ถือว่ามีส่วนช่วยอย่างมากในการสอดส่องดูแล โดยเฉพาะอาคาร หรือสถานบริการสาธารณะที่เห็นว่ามีโอกาสเสี่ยงภัย อยากให้สังคมลงโทษ โดยไม่ต้องเข้าไปใช้บริการแล้วควรเป็นหูเป็นตาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ดำเนินการกับเจ้าของอาคารที่ขาดความถูกต้องและให้มีจิตสำนึกในการทำ ธุรกิจในอาคารสาธารณะที่จำเป็นจะต้องดูแลในความปลอดภัย เพื่อคุ้มครองลูกค้าและผู้ใช้บริการให้มีความปลอดภัย

คัมภีร์ เอาตัวรอด
ปลอดภัย หากเกิดไฟไหม้

1.ตั้งสติ พิจารณาว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

2.หนีลงชั้นล่างเสมอ การหนีภัยเพลิงไหม้ที่จะให้เกิดความปลอดภัยนั้น ให้ผู้พักอาศัยหนีภัยลงสู่ชั้นล่างสุดของอาคารเสมอ เนื่องจากการหนีภัยขึ้นไปชั้นดาดฟ้าหรือชั้นสูงสุดของอาคารจะได้รับอันตราย จากควันและความร้อยที่สะสมตัวอย่างรวดเร็ว

3.การหนีภัยขณะเพลิงไหม้บริเวณฝ้าเพดานเหนือศรีษะและมีควันมาก ให้พยายามคลานต่ำไปกับพื้นและใช้ผ้าชุบ น้ำปิดจมูก หรือใช้ถุงพลาสติกคลุมศรีษะกันการสำลักควัน

4. ขณะเกิดเพลิงไหม้ ต้องไม่ใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด เนื่องจากลิฟต์อาจติดค้างไม่สามารถใช้งานได้ และช่องลิฟต์ขณะนั้น ถือว่าอันตรายมาก จากควันและความร้อนที่กระจายตัวขึ้นไปสู่ชั้นสูงสุดของอาคารได้อย่างรวดเร็ว

5. ควรมีการซักซ้อมความเข้าใจในการปฎิบัติ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ให้กับคนในครอบครัว

คาถากันไฟ

ป้อง ไม่ให้เกิด
หากเกิด ต้องรีบแจ้ง
แจ้งแล้ว ให้รีบดับ
ถ้าไม่ดับ ก็อย่าให้ลาม
ถ้าลาม ต้องหนีให้รอด

************

เผยเคล็ดลับเลือกบริษัทประกันอัคคีภัย
น่าเชื่อถือ-บริการเร็ว-สาขาครอบคลุม

แนะ วิธีเลือกบริษัทประกันอัคคีภัย ตัดปัญหาไฟไหม้แล้วเคลมไม่ได้ เผยเบื้ยประกันอัคคีภัยแบบประหยัดจ่ายเพียง 645.21 บาทต่อปี หรือวันละไม่ถึง 2 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท แต่ผู้บริโภคกลับมองข้าม

การประกันภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใครหลายคนอาจมองข้าม และหากไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น โอกาสที่เจ้าของทรัพย์สินจะหันมาตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยเป็น เรื่องยาก แต่หากจะทำประกันควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

กรมธรรม์ 2 รูปแบบ

การเลือกรูปแบบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบทั่วไป คิดอัตราเบี้ยประกันภัยแตกต่างกันไปตามกรณีและแบบประหยัด ที่ทุกบริษัทจะคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นมาตรฐานเท่ากัน หากเป็นสิ่งปลูกสร้างประเภทเดียวกัน ซึ่งกรมธรรม์แบบประหยัดเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านตัดสินใจทำประกันภัย ง่ายขึ้น และการคิดอัตราเบี้ยประกันของกรมธรรม์ทั้งสองรูปแบบจะต้องเป็นไปตามที่สำนัก งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด

สำหรับประกันอัคคีภัยแบบประหยัดจะคุ้มครองความเสียหายขั้นพื้นฐาน เกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้ในครัวเรือน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ยกเว้นภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากสงคราม กบฎ จลาจล ภัยก่อการร้าย การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ รัฐประหาร ภัยระเบิด ทรัพย์สินประเภทอัญมณี ทองคำ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุอันมีค่า ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ เงินตรา ธนบัตร เช็ค สแตมป์ ไปรษณียากร เอกสารทางธุรกิจ แต่หากต้องการให้คุ้มครองเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยอื่นๆ เพิ่ม สามารถขยายการคุ้มครองได้โดยชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยเพิ่มพิเศษนั้น

อัตราเบื้ยประกันภัยของประกันอัคคีภัยแบบประหยัด คปภ.กำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ อัตรา 645.21 บาทต่อปี หรือวันละไม่ถึง 2 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท แต่จะกำหนดวงเงินคุ้มครองแตกต่างกัน แบ่งเป็น สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 เป็นตึก (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่า 80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) วงเงินคุ้มครอง 600,000 บาท สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูน 50-80% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) วงเงินคุ้มครอง 250,000 บาท และสิ่งปลูกสร้างชั้น 3 เป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึก หรือครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบมากกว่า 50% ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) วงเงินคุ้มครอง 150,000 บาท ผู้ทำประกันเพียงแจ้งประเภทสิ่งปลูกสร้าง และจ่ายเบี้ยประกันภัย ไม่ต้องมีการเข้าไปสำรวจ เพื่อประเมินเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายและวงเงินคุ้มครอง

ในส่วนของประกันอัคคีภัยแบบประหยัดจะคุ้มครอง เรื่องค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว หากเกิดเพลิงไหม้บ้านจนได้รับความสูญเสีย ได้แก่ 1.หากสูญเสียมากกว่า 50% ของมูลค่าอาคารที่เป็นการสร้างใหม่ทดแทน ในกลุ่มสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 บริษัทจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวไม่เกินวันละ 1,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ส่วนสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 และ 3 บริษัทจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวไม่เกินวันละ 500 บาท รวมแล้วไม่เกิน 25,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

2.หากเกิดความสูญเสียทั้งอาคาร กลุ่มสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 บริษัทจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวไม่เกินวันละ 1,000 บาท รวมไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ส่วนสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 และ 3 บริษัทจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวไม่เกินวันละ 500 บาท รวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาทตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่งหลังเกิดเหตุผู้เอาประกันควรเรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเช่าที่อยู่ อาศัยชั่วคราวให้เร็วที่สุด

ส่วนกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ที่เป็นแบบทั่วไป ต้องมีการเข้าไปสำรวจและประเมินมูลค่า และคิดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่าย และวงเงินคุ้มครองเป็นรายกรณีสำหรับบ้านแต่ละหลัง เนื่องจากแต่ละหลังมีการตกแต่งภายในที่ทำให้มูลค่าบ้านแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามปัจจุบัน คปภ. กำหนดเกณฑ์เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยเกณฑ์ต่างๆ ที่นำมาพิจารณาร่วมกัน ได้แก่ 1.ระยะห่างโดยรอบของบ้านกับสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียง หากสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ตึกคอนกรีตล้วน) มีระยะห่างจากเพื่อนบ้าน 10 เมตรขึ้นไป และสิ่งก่อสร้างชั้น 2 และ 3 (ครึ่งตึกครึ่งไม้ และไม้) มีระยะห่าง 20 เมตรขึ้นไป เรียกว่า เป็นภัยโดดเดี่ยว คิดอัตราเบี้ยประกัน 0.081% ของมูลค่าบ้าน แต่หากมีระยะห่างน้อยกว่า 10 เมตรที่กำหนดไว้ เรียกว่าเป็นภัยไม่โดดเดี่ยว มีโอกาสเกิดเหตุเพลิงไหม้สูง จะคิดอัตราเบี้ยประกันสูงกว่าเป็น 0.101% ของมูลค่าบ้าน เช่น บ้านมูลค่า 1 ล้านบาท ไม่ใช่ภัยโดดเดี่ยว จะจ่ายเบี้ยประกันภัยปีละ 1,010 บาท (ไม่รวมภาษีอากร)

2.ทำเลที่ตั้ง อยู่ในย่านอันตรายหรือไม่ ซึ่งเป็นย่านชุมชนแออัด บ้านเรือนตั้งหนาแน่น รถดับเพลิงเข้าถึงได้ยาก ซึ่งจะแบ่งเป็นบล็อก พื้นที่ที่เข้าข่ายดังกล่าว เรียกว่า ย่านอันตราย จะคิดต้องคิดอัตราเบี้ยประกันภัย 0.2% สูงกว่าทั่วไป เช่น สำเพ็ง (เช่น ถ.ทรงวาด สะพานหัน พาหุรัด) คลองเตย วงเวียนใหญ่ บางส่วนของสมุทรปราการและพัทยา

3.หากเป็นอาคารสูงเกิน 7 ชั้น ชั้นที่สูงขึ้นกว่านี้ จะคิดทีละชั้น เริ่มจากชั้น 8 บวกเพิ่มจากฐานในเกณฑ์ข้อ 1 ชั้นละ 0.004% ชั้น 9 บวกเพิ่มจากอัตราในชั้น 8 (ชั้นรองลงมา 1 ชั้น) อีก 0.004%
4.หากไม่ใช่ที่อยู่อาศัย จะต้องนำเกณฑ์เรื่องการใช้สอยอาคารมาพิจารณาด้วย โดยดูตามอัตราลักษณะภัย ซึ่ง คปภ. จะกำหนดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยไว้แตกต่างกัน หากเป็นการใช้สอยที่อันตรายหรือไม่ วัสดุที่ติดไฟง่าย เช่น พลาสติก ไม้ ถือว่ามีความเสี่ยงสูง จะคิดอัตราเบี้ยประกันภัยสูง นอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องที่ตั้งด้วย ซึ่งอัตราที่คิดจะแตกต่างกันตามเกณฑ์ชั้นเมือง บางกรณีจะสูงถึง 105% ของพิกัดอัตราอัคคีภัย

เลือกบริษัทเชื่อถือได้

การคำนวณเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายว่าเป็นเท่าไหร่ กรณีที่ใม่ใช่กรมธรรม์แบบประหยัด ต้องให้เจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยเข้ามาประเมิน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกบริษัทใด เบี้ยประกันภัยของอัคคีภัยที่ต้องจ่ายจะไม่แตกต่างกัน และเป็นไปตามเกณฑ์พิกัดอัตราที่ คปภ. กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน แต่สิ่งที่แตกต่างกัน คือ เรื่องบริการ และฐานะของบริษัท ปัจจุบันในไทยมีบริษัทประกันภัยรวม 76 บริษัท แต่จะเลือกบริษัทใด มีข้อควรพิจารณา เช่น ควรเป็นบริษัทที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด ฐานะการเงินมั่นคง จ่ายค่าสินไหมทดแทนตรงเวลา ให้บริการรวดเร็ว มีเครือข่ายสาขาครอบคลุม มีการให้ความรู้กับผู้เอาประกันภัย เป็นต้น ผู้สนใจจะทำประกันภัยสามารถเข้าไปตรวจสอบฐานะของบริษัทประกันภัยได้ที่เว็บ ไซต์ของ คปภ. http://www.oic.or.th และสมาคมวินาศภัย http://www.thaigia.com

อ้างอิงจากน.ส.พ. ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 15 มกราคม 2552

Advertisements

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: