Project Management

การบริหารโครงการระดับองค์กร (Project Management)

การบริหารโครงการนั้นเป็นขบวนการทำงานที่มีความจำเป็นของราชการและเอกชน ที่ต้องบริหารองค์กรให้สำเร็จลุล่วงได้ตามแผนงานโครงการหรือแผนงบประมาณประจำปี เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปตามวิศัยทัศน์ที่องค์กรได้วางไว้ให้สำเร็จได้อย่างยั่งยืน
ดังนั้นผู้บริหารจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือในการบริหารได้ครบขบวนการทำงาน ตั้งแต่ ขั้นของการเริ่มโครงการ วางแผน ดำเนินการ ติดตามควบคุม และประเมินผล โดยสามารถมองเห็นระหว่างแผนงานที่วางไว้ประจำปีกับแผนงานที่ทำงานจริงของทุกๆโครงการในแต่ละแผนกและฝ่ายได้ สามารถเห็นปัญหาที่เกิดจากการล่าช้า และการประสานงานในแต่ละแผนกได้ในแต่ละโครงการ ได้ในกระดาษแผ่นเดียวและเป็นข้อมูลที่ฝ่ายปฎิษัติการใช้งานอยู่แบบ Real Time โดยสามารถมองเห็นโครงการต่างๆได้หลากหลายรูปแบบตามที่ต้องการโดยการสร้างรายงานแบบปรับแก้ได้ สามารถติดตั้งระบบที่ส่วนกลางโดยการทำงานสามารถหลากหลายสถานที่ โดยทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลได้
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร สามารถทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับกลางและฝ่ายปฎิบัติการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่ต้องรอรับรายงานแบบกระดาษอีกต่อไป สามารถมองเห็นเป็นกราฟเปรียบเทียบระหว่างโครงการ หรือ ภาพรวมทั้งหมดขององค์กรได้ทุกขณะ หรือแม้กระทั่งส่งข้อมูลให้ดูแบบหลายหน้าจอพร้อมๆกันแบบ War Room

การบริหารโครงการระดับองค์กรที่จะช่วยให้ติดตามและแก้ไขปัญหาได้ทันถ่วงที การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระดับสูงจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถทำงานได้ทันที สามารถลดความเสี่ยงลงไม่ต้องรอการจ้างพัฒนาโปรแกรมอีกเป็นแรมปีกันอีกต่อไป และการจ้างแบบเอาส์ซอลซิ่งจะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการที่องค์กรต้องเร่งพัฒนาคนด้วยตนเองลง ในขณะเดียวกันทีมงานก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันโดยองค์กรสามารถไม่เสียโอกาสในการทำงานให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย

หากสนใจ สามารถดูได้ที่ หรือ ติดต่อกับ http://www.twoplussoft.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: