การป้องกันภัยพิบัติองค์กร

เทคโนโลยีการป้องกันภัยพิบัติองค์กร

การเกิดภัยพิบัติแต่ละครั้งย่อมก่อให้เกิดผลเสียหายให้กับองค์กรไม่มากก็น้อยจากปริมาณที่เกิด หากเกิดจำนวนมากจะสามารถส่งผลให้องค์กรที่ไม่ได้เตรียมตัวนั้นเกิดการหยุดชะงักหรือต้องปิดกิจการลงไปอย่างสิ้นเชิง เพราะเกิดการสูญเสียทรัพย์สินขององค์กร เช่น อาคาร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ สินค้า ตลอดจนรายได้ ที่เกิดจากการต้องหยุดให้บริการกับลูกค้า องค์กรขนาดใหญ่ และมีสาขาจำนวนมาก ก็จะได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติมากตามสัดส่วน

ภัยพิบัติในประเทศไทยเองก็มีปริมาณมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา เช่น

• ภัยพิบัติจากธรรมชาติ (Natural Disaster) เช่น แผ่นดินไหว ฟ้าฝ่า น้ำท่วม คลื่นยักษ์ถล่ม ภัยแร้ง พายุไต้ฝุ่น ดิน-โคลนถล่ม เป็นต้น
• ภัยพิบัติจากมนุษย์/สิ่งมีชีวิต เช่น โรคระบาด การโจรกรรม อุบัติเหตุ การเกิดเพลิงใหม้ การก่อการร้าย การหยุดงานประท้วง กฎหมายใหม่ การยุบพรรค เป็นต้น
• ภัยพิบัติจากเทคโนโลยี (Technology Disaster) เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ล่ม ระบบการสื่อสารล่ม การโจรกรรมข้อมูล(Hacker) การสูญเสียข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

การป้องกันจากภัยพิบัติได้อย่างเดียว คือ การวางแผน ซึ่งจะต้องค้นหาสาเหตุการเกิดปัญหาในแต่ละเรื่องที่จะเข้ามากระทบกับองค์กร โอกาสการเกิด แนวทางการแก้ไข ค่าใช้จ่ายป้องกัน การซักซ้อม และปรับปรุง แต่การทำงานในองค์กรมักจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน ทำให้แผนการป้องกันนั้นจำเป็นจะต้องจัดทำบนระบบคอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ตแทนการบันทึกเป็นกระดาษ เพราะหากเปลี่ยนแปลงแล้วจะต้องจัดพิมพ์ ส่งไปเอกสารไปให้ใหม่นั้นไม่สะดวกและสิ้นเปลือง โดยเฉพาะกรณีมีหลายสาขา

การพัฒนาระบบการป้องกันการเกิดภัยพิบัติไม่ได้ทำให้ธุรกิจต้องลงทุนใหม่อะไร แต่กลับเป็นการปกป้องธุรกิจและทรัพย์สินขององค์กรให้มีมูลค่าทางธุรกิจสูงขึ้นไปกว่าคู่แข่ง หากถามผู้บริหารองค์กรว่า องค์กรของเรานั้นมีมาตราฐานวางแผนป้องกันภัยพิบัติย่างไร ด้วยวิธีไหน และเป็นรูปธรรมหรือไม่ ช่วยอธิบายหน่อย

ติดต่อจัดทำ outsourcing ได้ที่ http://www.twoplussoft.com

Advertisements

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: