Virtual Construction

Virtual Construction

ปัญหาใหญ่ที่ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องขาดทุน ทำงานล่าช้า นั้นก็คือ
การได้เห็นปัญหาพร้อมๆกับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ผู้สถาปนิก วิศวกรออกแบบ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าของโครงการ เนื่องจากรับเหมาก่อสร้างนั้นก็มีรูปแบบการทำงานเหมือนๆกันกับคนอื่น ซึ่งเป็นเหตุให้มีผลลัพธ์เหมือนๆกัน

โดยการทำงานแบบเดิมที่ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายนั้น ก็คือ การทำงานด้วยกระดาษ หรือที่เรียกว่าแบบ Paper Based นั้นเอง ซึ่งเป็นการทำงานจากแบบก่อสร้างหรือพิมพ์เขียวแล้วนำมาทำงานในส่วนของตนเอง เช่น ประมาณราคา วางแผนงานก่อสร้าง วางแผนการจัดซื้อ เป็นต้นซึ่งเป็นการทำงานที่เสียเวลาและต้นทุนมากในการทำงาน และได้ข้อมูลที่ผิดพลาด คลานเคลื่อนกับที่ต้องก่อสร้างจริง ทั้งผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการรับรู้ปัญหาต่างๆได้ก็ต่อเมื่อลงมือก่อสร้างจริงแล้ว เกิดปัญหา เช่น งานล่าช้ากว่าแผนงาน ทำงานขาดทุน และ ทำงานไม่ได้คุณภาพ

โปรแกรม Vico Software (ย่อจาก Virtual Construction) เป็นโปรแกรมก่อสร้างแบบ 5 มิติ ช่วยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถมองเห็นปัญหาได้ก่อนปัญหาจะเกิด ซึ่งทำให้บริษัทเกิดการเสียหาย โดยการใช้เทคโนโลยี BIM ( Building Information Modeling) ทำการจำลองโมเดลอาคารเป็น 3 มิติ แล้วประมาณราคา (Cost) ได้จากโมเดลอาคาร พร้อมทั้งสามารถนำข้อมูลจำนวนวัสดุในแต่ละส่วนไปทำการวางแผนงาน (Time) ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการทำงานที่ใช้ข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องตลอดการทำงาน ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

โดย Vico Software เป็นโปรแกรมชุด ทำงานเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมอื่นๆในชุดได้เป็นอย่างดี และยังสามารถทำงานเดี่ยวๆโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นประกอบก็ได้ ซึ่งมีรายละเอียดการทำงานดังนี้

1. Vico Constructor โปรแกรมสำหรับการโมเดลอาคารเป็น 3 มิติ ซึ่งเป็นโปรแกรมหลักของโปรแกรมในชุดนี้ ซึ่งประกอบด้วยคำสั่งในการเขียนโมเดลอาคารทั้งงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณา คอนกรีตเสริมเหล็ก งาน HVAC ได้ครบครัน
2. Vico Estimator โปรแกรมประมาณราคา โดยการสร้างฐานข้อมูลค่าวัสดุ แรงงานต่างๆแล้วนำข้อมูลไปผูกกับโมเดลอาคารใน Constructor แล้วโปรแกรมจะทำการจำนวนวัสดุต่างๆที่ใช้ได้อัตโนมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงขนาดอาคารภายหลังโปรแกรมจะทำการคำนวณให้ใหม่ได้อัตโนมัติ ทำให้ประหยัดเวลาได้มาก โปรแกรมนี้สามารถจัดการข้อมูลการประมาณราคาได้จนถึงการบริหารการจัดซื้อ (Procurement) ได้
3. Vico Control โปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการวางแผนงานก่อสร้างแบบ Line of Balance ซึ่งเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย แล้วทำการคำนวณค่าเวลาต่างๆในการวางแผนงานได้ง่าย เช่น เวลาเริ่ม เวลาเสร็จ ระยะเวลาลอยตัว(Total Float) เป็นต้น และยังสามารถแปลงเป็น Bar Chart ได้ทันที
4. Vico 5D Presenter โปรแกรมที่ทำหน้าที่นำเสนองานทั้งหมด เพื่อให้มองเห็นค่าต่างๆได้ง่าย โดยแสดงเป็นโมเดล 3 มิติ สามารถหมุนดูได้ 360 องศา และสามารถตัดรูปในทิศทางใดก็ได้ขณะที่แสดงเป็น 3 มิติ สามารถคลิกที่โมเดลอาคาร เช่น ผนังด้านซ้ายก็จะแสดงว่าทำด้วยวัสดุอะไร มีราคาเป็นเท่าใดให้ดูได้ทันที ซึ่งไม่สามารถหาได้ในโปรแกรมอื่นๆ และยังสามารถแสดงการก่อสร้างในการละช่วงเวลาให้เห็นเป็น 3 มิติได้ เพื่อให้เข้าใจว่าแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน นั้นการก่อสร้างมีความก้าวหน้าเป็นอย่างไรบ้าง เป็นภาพเคลื่อนไหว (Animation) ได้
5. Vico Cost Manager โปรแกรมสำหรับการติดตามต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละการเพิ่มลดงาน โดยจะแสดงเป็นงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมต่างๆ โดยแยกย่อยลงไปแบบก้างปลา หากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานออกแบบที่โมเดลภายหลัง โปรแกรมจะทราบว่างานเพิ่มลดนั้นมีมูลค่าเท่าใด และติดตามได้ว่าอยู่ที่ใด เพราะจะทำให้โปรแกรม Constructor เห็นเป็น 3 มิติชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา
6. Vico Change Manager โปรแกรมสำหรับการบริหารไฟล์ DWG เพื่อให้ทราบว่าแต่ละ Version นั้นมีไฟล์อะไร เปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้าง โดยแสดงให้เห็นและเปรียบเทียบให้ดูได้ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเปรียบเทียบด้วยตนเอง ซึ่งเสียเวลาและมีโอกาสผิดพลาดได้สูง

โปรแกรม Vico Software ซึ่งเป็นโปรแกรมแรกของโลกที่นำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ BIM มาช่วยแก้ปัญหาให้ผู้รับเหมาก่อสร้างให้สามารถมองเห็นก่อนปัญหาจะเกิด และยังช่วยให้ให้เกิดประโยชน์ดังนี้

• เพิ่มโอกาสในการชนะการประมูล (Win more Bids) เพราะประมาณราคาได้แม่นยำรวดเร็ว ประมาณราคาได้มากกว่า และสามารถนำเสนองานได้ดีกว่า
• ลดความเสี่ยง (Reduce Risk) เพราะสามารถบริหารได้ทั้ง 4M – เครื่องมือ (Machinery), วัสดุ (Material), คน (Manpower) และ เงิน (Money)
• ลดเวลาก่อสร้างลง 10 % โดยการวางแผนงานแบบ Line of Balance ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิม
• เพิ่มกำไร โดยการลดต้นทุนได้ 3-5 % ลดปริมาณวัสดุสูญเสีย ทำงานได้เร็วกว่าเดิม ไม่ต้องทำงานซ้ำๆกันหลายๆครั้ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: