การวางแผนรับมือภัยพิบัติ

Business Continuity Software: LDRPS 10 กว่า 20 ปี LDRPS เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในเรื่องการวางแผนความต่อเนื่อง หรือ โปรแกรมวางแผนรับมือภัยพิบัติ (Disaster) มีการพัฒนาเวอร์ชั่นให้ทันสมัย เรารวบรวมทักษะความรู้สำหรับการออกแบบซอฟท์แวร์ BCP โดยทีมที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาให้ง่ายต่อการใช้งานด้วยปุ่มและ Feature ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่คุ้นเคย นี่เป็นแค่ตัวอย่างเพียงเล็กน้อย The Plan Navigator: Your Planning Partner แม้ว่าแต่ละแผนจะมีความเฉพาะตัว เป้าหมายของทุกๆแผนถูกสร้างโปรแกรมความต่อเนื่องซึ่งช่วยเขาหรือเธอตอบสนอง และฟื้นฟูจากผลกระทบที่น้อยที่สุด The Planning Navigator ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ใช้ให้เข้าถึงวัตถุประสงค์ของแผนงานทีละขั้นๆว่าควร สร้างแผนอย่างไร มี 4 Plan Navigators ใน LDRPS : Corporate Crisis Management, Business Process Recovery, Application Recovery and Site Event Management. LDRPS มีการนำเสนอวิธีการแบบ built-in และแนะแนวทางพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา กระตุ้นผู้ใช้ใส่ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อให้แผนสมบูรณ์ Plan Navigators สามารถใช้ในฟอร์มมาตรฐานหรือง่ายต่อการเปลี่ยนรูปแบบเพื่อเหมาะกับแผนส่วน บุคคลหรือแผนมาตรฐาน Master Interface สำหรับ Admin, Master Interface จะช่วยจัดการเรื่องการ set up แผน ควบคุมการเข้าถึง จัดการกับ dictionaries และอื่นๆ ในหน้าของ admin จะเห็นเฉพาะคนที่ได้รับสิทธิให้เข้า LDRPS ซึ่งการเข้าไปในส่วนที่ sensitive ของ BCP ไม่มีใครที่สามารถเข้าไปได้ถ้าไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจ Organizing Your Program ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับพนักงาน ลูกค้าและคู่ค้า สามารถเพิ่มเข้าไปในแผนงานของคุณ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะมาพร้อมกันได้อย่างไรเพื่อแสดงให้เห็น ว่าอะไรจำเป็นเมื่อเกิดความวุ่นวาย เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ LDRPS เตรียมรูปแบบรายงานกว่า 200 แบบ ซึ่งเตรียมพื้นฐานสำหรับการส่งแผนของคุณออกไป คุณสามารถที่จะใช้ในรูปแบบนี้หรือ ปรับเปลี่ยนหน้าตาและหัวข้อให้เหมาะกับความจำเป็นเฉพาะของคุณ Powerful…Yet Simple นักวางแผนมี plates ของพวกเขาเป็นจำนวนมาก มีความยากลำบากเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องซอฟแวร์ที่พวกเขาให้ความไว้วางใจ ซึ่งไม่ควรจะเป็นหนึ่งในพวกนี้ interface ของ LDRPS ฉลาดและถูกออกแบบมาเพื่อติดตามขั้นตอนเดิมของนักวางแผน การใช้วินโดร์รูปแบบมาตรฐานมีการใช้ในรูปแบบแผนผังต้นไม้เพื่อสำรวจและ สามารถมองและสัมผัสได้อย่างสอดคล้องโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบทางหน้าจอ call list เป็นอย่างไร? ใน LDRPS บันทึกในหมวด ‘ทรัพยากรมนุษย์’ (พนักงาน คู่ค้า รวมไปถึงลูกค้า) สามารถรวบรวมไว้ใน call list ของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น ตัวบุคคลสามารถปรากฏใน call list หลากหลายช่องทางภายในแผนงานและสามารถเลือกส่งให้แต่ละ call list ได้ ทางเลือกทั้งหมดทำขึ้นมาให้ง่ายต่อการใช้งาน สามารถลากและวาง graphical ใน interface ได้ นักวางแผนหลายคนต้องเจอกับความเข้มงวดของผู้ตรวจสอบและผู้ควบคุมจะเป็นคน ตรวจสอบความถูกต้องของแผนงาน การเตรียมการคือกุญแจสำคัญ LDRPS สร้างขั้นตอนการใช้งานให้ง่ายสำหรับการอนุมัติแผนงาน ซึ่งช่วยให้ผู้สร้างแผนงานสามารถเสนอแบบร่างแผนงานของพวกเขาเพื่อเลือกบุคคล สำหรับทบทวน ในขณะเดียวกันควรระมัดระวังเรื่องกระบวนการตรวจสอบตลอดเวลา และด้วยทุกๆเวอร์ชั่นของ LDRPS การจัดการแผนทำได้อย่างง่ายดายมาก ความสัมพันธ์ของข้อมูลซึ่งทำงานบน SQL Server หรือ Oracle จงแน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆเพียงครั้งเดียวจะสร้างผลกระทบต่อแผนการทั้งหมด Planning Automation ความฉลาดที่ถูกสร้างในสถาปัตยกรรมของ LDRPS จะเห็นได้เมื่อคุณพิจารณา feature อัติโนมัติมากมายที่ถูกปรับมาโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนงานที่ดี ด้วยเหตุผลนี้แผนการจึงดีพอๆกับข้อมูล อีกอย่างนึงการใส่ข้อมูลที่ล้าสมัยจะไม่มีผลกระทบ ด้วย scheduling feature ของ LDRPS คุณสมารถเลือกได้ว่า จะให้แผนการของคุณอัพเดตอย่างอัตโนมัติโดยการนำเข้า, ส่งออก หรือ พิมพ์ ได้บ่อยแค่ไหนก็ได้ LDRPS มีการแจ้งเตือนทางอีเมล์ ซึ่งผู้สร้างแผนจะเตือนอัติโนมัติเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นและมีผลกระทบกับ แผน ด้วยเหตุนี้ขั้นตอนของ Plan Navigator อาจจะตั้งใหม่หรือแผนสามารถปรับปรุงด้วยการใส่ข้อมูลตีพิมพ์ออกมา ด้วย ตัวเลือก’Prefill From’ คุณสามารถจะเลือกเติมตัวเลือกจากรายการที่มีอยู่ในขอบเขตซึ่งอยุ่บนหน้าจอ Security User Details เมื่อบันทึกใหม่ถูกสร้างขึ้น หน้าจอจะใส่ค่าอัติโนมัติลงไปในส่วนที่เกี่ยวข้องบนรายละเอียดของผู้ใช้ สำหรับผู้ที่ log in เข้า LDRPS ในขณะนั้น ส่วนอื่นๆของ LDRPS สามารถวางแผนงานอัติโนมัติโดย: * การมอบหมายของเจ้าของงานตรงไปที่ตัวงาน ขณะที่งานย่อยอาจจะมอบหมายอย่างเป็นเอกเทศไปยังทีมงานตามความเหมาะสม. * ทาง เลือกหลากหลายสำหรับแผนงานหลายอย่าง เมื่อดูจากรายงานหรือสิ่งที่พิมพ์ออกมา เช่น คลิกบนโฟลเดอร์ที่ถูกต้องและเลือกแผนทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้น * งานใดๆที่พิมพ์ออกมาสามารถยกเลิกในขั้นตอนการทำงาน * ความสามารถในการค้นหา Text Fields ทั้งหมด เลือกจากรายการและเลือกจาก Table fields นอกจากนี้ Text Fields จะปรากฏในเส้น Grid NotiFind Integration NotiFind,พลังของStrohlและระบบการแจ้งเตือนฉุกเฉินที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้การ ติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกันมากมายในการติดต่อกับพนักงาน คู่ค้า และบุคคลที่สำคัญอื่นๆ สามารถรวมเข้ากับ LDRPS บางสิ่งที่ไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นก็สามารถทำให้เสร็จได้ การเตรียมองค์กรให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว a consistent message to thousands of people without the need to re-enter plan data into the system. Why is integration much more effective than a straight import? Because it transfers not only the information, but also the relationships that tie the plan together, making NotiFind as accurate and dependable as your LDRPS plan data. Information Secure Access to plan material is determined by system administrators ensuring that only authorized planners can see sensitive data. LDRPS also features Password Complexity, which provides additional intricacy to ensure your organization’s confidential information stays that way. Password length requirements are 8 characters, reinforcing program security. Complete Planning Vision The number of factors a continuity plan must account for is staggering. Even the most complete continuity plans can suffer if one process is not properly prioritized, creating a chain effect that can seriously affect your organization’s downtime. But having a visual understanding of how each element in a BCP depends on another greatly reduces the likelihood of leaving important contingencies out of a plan. LDRPS provides users with the ability to see which Processes, Applications and Hardware rely on others throughout the plan through the unique Dependency Map. This graphic representation makes planners aware of the relationships of these items, making it easy to avoid the chain effect caused by overlapping priorities. And over-allocation and under-utilization are things of the past. LDRPS makes it easy to compare what resources are available at any alternate site with the requirements of your plan. This ensures that the assets you require are there and that you’re not wasting precious budget dollars on items that are not needed. ภัยร้ายในรูปแบบต่างๆที่จะก่อให้ท่านเสียหายอย่างร้ายแรง เตรียมการ วางแผนรับมือภัยพิบัติ ตั้งแต่วันนี้ !

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s


%d bloggers like this: